Akademik Personel | 30 Ocak 2021, Cumartesi

Pamukkale Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

27 Eylül 2018
Pamukkale Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

İstenen belgeler:

1 – Başvuru Formu *

2 – Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu *

3 – Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için)

4 – Akademik Değerlendirme Belgesi (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulundan alınacak)

5 – Profesör kadrolarına başvuracak adayların 6 (altı) adet dosya (Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, bilimsel yayınları (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterilir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları) ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

– Doçent kadrolarına başvuracak adayların 4 (dört) adet dosya (Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları) ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

– Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların 4 (dört) adet dosya (Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları) ile ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

* http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler

Not: Atanmaya hak kazanan adayın derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma hakkı Kurumumuza aittir.

 

Bölüm Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adet Der Açıklama
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Profesör 1 1
Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Profesör 1 1
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1
Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Doçent 1 1 Örgütsel destek algısı, örgütsel öç alma, örgütsel affedicilik ve öğretmen rolleri konularında çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 2 Görsel sanatlar, kolaj ve modern resim uygulamaları konularında çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 2 Görsel sanatlar dersi öğretim programı konusunda çalışmaları olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Dili Profesör 1 1
Tarih Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Profesör 1 1
Felsefe Felsefe Tarihi Profesör 1 1
Felsefe Türk İslam Düşünce Tarihi Profesör 1 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Profesör 1 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Profesör 1 1
Kimya Mühendisliği Temel İş ve Termodinamik Profesör 1 1
TIP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Profesör 1 1
Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Nöroanatomi alanında çalışmaları olmak, Gama Knifesertifikasına sahip olmak.
Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Çocuk Nefrolojisi alanında yan dal yapmış olmak.
Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 2 Endemik florozisli hastalar ve kalp hızı toparlanma indeksi konularında çalışmaları olmak.
Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İnternet bağımlılığı ve Sentetik kannabinoidler kullanım bozukluğu üzerine çalışmaları olmak.
Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 4 Tıbbi Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak, Damar düz kaslarında in vitro farmakolojik çalışmaları olmak.
Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 4 Tıp doktoru ve tıpta uzmanlık sınavı girişli olmak, Hepatit C virüsü genotipi ve Pulsed-Field Jel Elektroforez (PFGE) konularında çalışmaları olmak.

 

İlgililere duyurulur.

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Kolay Hobiler