Akademik Personel | 24 Eylül 2020, Perşembe

Pamukkale Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

15 Nisan 2019
Pamukkale Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Pamukkale Üniversitesi birimlerine toplam 19 Öğretim Üyesi alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

BölümAnabilim Dalı/
Program
Kadro
Un.
Ad.DerAçıklama
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Uluslararası Ticaret ve FinansUluslararası FinansmanProfesör11Konut fiyatlarının analizi, piyasa etkinliği, firma değerlemesi konularında çalışmaları olmak.
Uluslararası Ticaret ve FinansUluslararası TicaretDr. Öğr. Üyesi13Ekonomik eşitsizlikler, döviz kuru geçişkenliği, ülkeler arası gelir yakınsaması konularında çalışmaları olmak
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Felsefe ve Din BilimleriDin BilimleriDoçent11Doçentliğini Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Felsefesi Bilim Dalında almış olmak, Din ve Estetik, Tanrı ve Özgürlük, Kötülük sorunu gibi Din Felsefesi
konularında çalışmaları olmak
Temel İslam BilimleriHadisDoçent11Doçentliğini Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Ana Bilim Dalında almış olmak, Hadiste metin tenkidi alanında çalışmaları olmak
TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Göz HastalıklarıProfesör11Retina uvea ve nörooftalmoloji alanlarında
çalışmalara sahip olmak
Dahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı ve HastalıklarıProfesör11Cinsel eğitim tedavi ve araştırma derneği (CETAD) sertifikasına sahip olmak, Nörokognitif işlevler
alanında çalışmalara sahip olmak
Dahili Tıp BilimleriNörolojiProfesör11Nöropatik ağrı konusunda deneyimi ve ilgili alanda kullanılan skalalar konusunda çalışmalara sahip
olmak
Temel Tıp BilimleriAnatomiDoçent11Tıp Anatomi alanında yüksel lisans ve doktorasını yapmış olmak, Kemik doku biyomekaniği konusunda çalışmaları olmak
Dahili Tıp BilimleriÇocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
Doçent11Analitik yönelimli psikoterapi ve oyun terapisi eğitimi almış olmak
Dahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk
İmmünolojisi ve
Alerji Hastalıkları
Doçent11Besin allerjisi konusunda çalışmaları olmak, Çocuk alerjisi yandal uzmanı olmak
Dahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk
Gastroenterolojisi
Doçent11Çocuk Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak, Karaciğer transplantasyonu, karaciğer transplantasyonu öncesi ve sonrası çocukların takibi konusunda
deneyimi olmak
Dahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıDoçent11İnterstisyel akciğer hastalıkları ve KOAH’ın
hemoreolojiye ve göze etkileri konusunda çalışmalara sahip olmak
Dahili Tıp Bilimleriİç Hastalıkları / GastroenterolojiDoçent11İç Hastalıkları Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak,
Belgelendirmek şartıyla ERCP ve Endoskopik Ultrasonografi uygulaması konusunda yetkin olmak.
Cerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDr. Öğr. Üyesi15EBU (european board of urology) sertifikası olmak. Ciddi yanık travması olan hastalarda hastane kaynaklı idrar yolu enfeksiyonu sıklığı ve risk faktörleri konularında çalışması olmak.
Transvezikal prostat rezeksiyonunun uygulanabilirliği ve postoperatif komplikasyonlara etkisi konularında
çalışmaları olmak
Dahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları / HematolojiDr. Öğr. Üyesi13Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi alanında yandal uzmanı olmak, Demir tedavisinde dirençli demir eksikliği anemisi ve artmış vitamin B12 düzeyi ile
ilgili çalışmaları olmak
Dahili Tıp Bilimleriİç Hastalıkları / GastroenterolojiDr. Öğr. Üyesi14İç Hastalıkları Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak, Belgelendirmek şartıyla ERCP ve Girişimsel Endoskopik İşlemleri, Argon Lazer Plasma
Koagülasyon uygulaması konusunda yetkin olmak
Dahili Tıp Bilimleriİç Hastalıkları / Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları
Dr. Öğr. Üyesi14İç Hastalıkları Endokrinoloji alanında yandal uzmanı olmak, Obezite-metabolik sendrom tiroid hastalıkları ile ilgili genetik çalışmalar ve karaciğer hastalıkları
ile ilgili çalışmaları olmak
Dahili Tıp BilimleriKardiyolojiDr. Öğr. Üyesi15Koroner yavaş akım EKG bulguları ve bağlantılı değişkenler konusunda çalışmalar yapmış olmak
Dahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı ve HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi15Adli psikiyatri alanında çalışmak ve adalet eğitim
programında eğitim görmüş olmak, Destekleyici psikoterapi eğitimini tamamlamış olmak

 

İlanın detayları ise şu şekilde :

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
İstenen belgeler:
1 – Başvuru Formu *
2 – Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu*
3 – Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için)
4 – Akademik Değerlendirme Belgesi **
5 – Profesör kadrolarına başvuracak adayların “Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, bilimsel yayınları (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterilir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları” içeren 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD/DVD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

– Doçent kadrolarına başvuracak adayların “Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” içeren 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,
– Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD ile ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne,
İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

* http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler
** Akademik Değerlendirme Belgesinin alınması için; http://www.pau.edu.tr/adk/tr adresinde istenilen şekilde Akademik Değerlendirme Kuruluna, kadro ilanının açıklama kısmındaki ek şartların sağlandığını gösterir dokümanlar ile bu şartların sağlandığına dair beyan dilekçesini içeren 1 adet dosya teslim edilmesi gerekmektedir.
Not: Atanmaya hak kazanan adayın derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma hakkı Kurumumuza aittir.
İlgililere duyurulur.

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.