Akademik Personel | 26 Kasım 2020, Perşembe

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

10 Nisan 2014
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
       

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren (10.04.2014) 15 gün içinde Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Fakülte Bölüm Prof. Doç. Yrd. Doç. Açıklama
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve Doçentlik unvanını almış olmak. Anlamsal ağ, güven modelleri, çoklu etmen sistemleri ve yapay normatif sistemler konularında uzmanlaşmış olmak. En az iki yıl yurt dışında araştırma yapmış olmak. Disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 1 Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve Doçentlik unvanını almış olmak. İleri malzemeler, yarıiletkenler proses geliştirme ve uygulamaları ve partikül bilim ve teknolojisi alanlarında uzmanlaşmış olmak. En az iki yıl yurt dışında araştırma yapmış olmak. Disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık 1 Sosyoloji alanında doktora yapmış ve tasarım alanında ders vermiş olmak
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı 1 Fotoğraf, video, film teknikleri konusunda ders verebilecek ve interaktif medya tasarım alanında doktora yapmış olmak
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku 1 Uluslararası Hukuk alanında uzman
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku 1 Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında uzman
Mühendislik Fakültesi Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü 1 Matematik alanında doktora yapmış olmak. Doğrusal olmayan kısmi türevli diferansiyel denklemlerin analizi ve bu konunun malzeme biliminin faz dönüşümü gibi alanlarına ve doğrusal olmayan elastisite teorisine olan uygulamaları konularında uzmanlaşmış olmak. Doktora sonrası en az bir yıl yurt dışında araştırma yapmış olmak. Disiplinler arası yetkinliğini kanıtlayan uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmasının olması.
       

Kolay Hobiler