Akademik Personel | 24 Mayıs 2018, Perşembe

Özyeğin Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

4 Şubat 2018
Özyeğin Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakülte Bölüm Prof. Doçent Yrd. Doç. Açıklama
Hukuk Fakültesi 2 Özel hukuk alanında doktora yapmış olmak ve iyi derecede İngilizce bilmek
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık 1 Doktora çalışmasını mimari tasarım alanında yapmış olmak, mimarlık alanında doçent unvanı almış olmak ve mekan dizimi konusunda uzman olmak
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık 2 Doktorasını fiziksel çevre kontrolü alanında yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 1 Uygulamalı kuantum fiziği alanında doktora yapmış olmak. Atomik fizik sistemlerinin deneysel hazırlanması, sabit kubitlerin uçan kubitlerle etkileşimleri ve kuantum anahtar dağıtımı konularında uzmanlaşmış olmak. Kuantum optiği ve kriptografi alanlarındaki yetkinliğini yayınladığı uluslararası dergi ve konferanslarla ve ilgili atıflarla gösterebilmek.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 1 Çelik plakalı perde duvarların deprem davranışı üzerine doktora yapmış olmak. Sadece kirişe bağlı çelik plakaların döngüsel analizi için basitleştirilmiş analitik modeller geliştirmiş olmak. Geliştirilen model ile zaman tanım alanında analizler yaparak, kirişe bağlı çelik plakalı perde duvarların sismik tehlikesi az olan bölgelerdeki kullanımını incelemiş olmak. Alanındaki yetkin-liğini uluslararası dergi ve konferans-larda yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek.
Mühendislik Fakültesi Mühendislik Temel Bilimleri 1 Fizik alanında doktora yapmış ve doçentliğini almış olmak. Nükleer fizik alanında deneysel ve hesaplamalı araştırmalar yapıyor olmak, veri edinim sistemleri konusunda uzmanlığını uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanmış çalışmaları ve yürüttüğü projeler ile kanıtlamak.
Mühendislik Fakültesi Mühendislik Temel Bilimleri 1 Matematiksel kontrol teorisi ve bilgi kuramı üzerine doktora yapmış olmak. Stokastik ve merkezi olmayan kontrol teorisinde, oyun kuramında ve kaynak kodlaması konularında uzmanlaşmış olmak ve bu konuların kesişim noktalarında araştırması bulunmak. Disiplinler arası araştırma becerisini hakemli uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri ve almış olduğu atıflarla göstermek.
Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji 1 Çift ve Aile Terapisi alanında doktorasını tamamlamış olmak (yurt dışından alınan doktora derecelerinin denkliğinin alınmış olması gerek-mektedir); yayın ve proje alanında yetkinliğini kanıtlamış; süpervizyon derslerini yürütebilecek; İngilizce ders verebilecek
Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji 1 Bilişsel Psikoloji alanında doktorasını tamamlamış olmak (yurt dışından alınan doktora derecelerinin denkliğinin alınmış olması gerek-mektedir); yayın ve proje alanında yetkinliğini kanıtlamış olmak; psikolojide kullanılan programlama yöntemlerine hakim olmak; İstatistik ve Araştırma Yöntemleri derslerini verebilecek olmak; İngilizce ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmek
Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 1 Siyaset bilimi alanında doktorasını tamamlamış, yurtdışında doktorasını almış ise denkliği bulunan; ders tecrübesi ve yurtdışında ders verme deneyimi olan; politika teorisi, modern siyasi düşünce tarihi ve milliyetçilik alanlarında uzman; araştırma alanındaki yetkinliğini aldığı araştırma fonları ile kanıt-lamış; iyi derecede İngilizce ve en az bir başka yabancı dili bilen, uzmanı olduğu teorik bir konu üzerine araştırma yapabilecek seviyede bilen
Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 1  Siyaset bilimi alanında doktorasını tamamlamış, yurtdışında doktorasını almış ise denkliği bulunan; ders tecrübesi ve yurtdışında ders verme deneyimi olan; karşılaştırmalı siyaset, siyasi kurumlar ve seçim sistemleri, temsiliyet, etnisite ve siyasi elit konularında uzman; araştırma alanındaki yetkinliğini uluslararası dergilerdeki yayınları ve aldığı araştırma fonları ile kanıtlamış; iyi derecede İngilizce ve en az bir başka yabancı dili araştırma yapabilecek seviyede bilen
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Otel Yöneticiliği 1 Turizm ve Avrupa Birliği, Turizm Politikaları alanlarında doktora yapmış olmak.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Otel Yöneticiliği 1 Doktorasını Finans veya İstatistik veya Ekonometri alanında tercihen yurtdışında yapmış olmak.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Otel Yöneticiliği 1 Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında ve robot insan etkileşimi konusunda yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER