Akademik Personel | 20 Nisan 2019, Cumartesi

Özyeğin Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

21 Nisan 2018
Özyeğin Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Özyeğin Üniversitesinden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakülte Bölüm Prof. Doçent Doktor Öğretim Üyesi Açıklama
Hukuk Fakültesi 1 Özel Hukuk alanında doktora yapmış olmak ve iyi derecede İngilizce bilmek
İşletme

Fakültesi

Uluslararası

Finans

1 Doktorasını Finans alanında ve yurtdışında yapmış olmak. Finansal varlık fiyatlandırması, Hisse senedi getirileri, Portföy getiri değerlendirmesi, Bireysel Emeklilik Sistemi, Pazarlama bazlı varlıkların firma değerine etkisi konularında uzmanlaşmış olmak. Disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde, yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek
İşletme

Fakültesi

İşletme 1 Doktorasını Pazarlama alanında ve yurtdışında yapmış olmak. Bilgi teknolojileri/Bilgisayar Bilimleri ve Pazarlama, Uzman Sistemler, Marka Değerlemesi, Tüketicilerin öğrenim davranışları, yapısal karar verme modelleri, Marka Öz Varlığı ve dinamik yapılandırılması, Fiyatlandırma, Marka Değerlemesi/Marka Öz Varlıkları ile ilgili rekabet stratejileri konularında uzmanlaşmış olmak. Disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde, yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek
İşletme

Fakültesi

Uluslararası

Finans

1 Doktorasını Finans alanında ve yurtdışında yapmış olmak. Bankacılık, Risk Yönetimi, Kredi Riski, Sabit Getirili Menkul Kıymetler konularında uzmanlaşmış olmak. Disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde, yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık 1 Doktora çalışmasını Mimari Tasarım alanında yapmış ve doçentlik unvanını Mimari Tasarım alanında almış olmak
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı 1 Doktora çalışmasını Sanat Tarihi alanında yapmış ve doçentlik unvanını Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat alanında almış olmak
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İletişim

Tasarımı

1 Doktora çalışmasını Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım alanında yapmış ve doçentlik unvanını Görsel İletişim Tasarımı alanında almış olmak
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 1 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans mezunu, Mimarlık Tarihi alanında doktora mezunu olmak
Mühendislik Fakültesi İnşaat

Mühendisliği

1 Doktorasını Çelik plakalı perde duvarların deprem davranışı üzerine yapmış olmak. Sadece kirişe bağlı çelik plakaların döngüsel analizi için basitleştirilmiş analitik modeller geliştirmiş, geliştirilen model ile zaman tanım alanında analizler yaparak, kirişe bağlı çelik plakalı perde duvarların sismik tehlikesi az olan bölgelerdeki kullanımını incelemiş ve bu alanlarda uzmanlaşmış olmak. Alanındaki yetkinliğini uluslararası dergi ve konferanslarda yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Otel

Yöneticiliği

1 Doktorasını Ekonomi alanında tercihen yurtdışında yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER