Akademik Personel | 21 Aralık 2020, Pazartesi

Özür Grubu Atama Tercihleri Yarın Başlıyor

19 Ağustos 2015
Özür Grubu Atama Tercihleri Yarın Başlıyor
       

Öğretmenlerin il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği için yaptıkları başvurular bitti. 20 Ağustos’ta eğitim kurumu tercihleri yapılmaya başlanacak. Tercihler, 26 Ağustos’a kadar sürecek. Yine bu süre içerisinde eğitim kurumu müdürlüklerinden elektronik ortamda onay alınacak.

Atamalar 28 Ağustos’ta yapılacak. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 31 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

İller arasında tercih yaparken öğretmenler, özürlerinin bulunduğu ildeki eğitimkurumları arasından en çok 40 tercihte bulunabilecek. Bu kapsamda başvuracak öğretmenler, tercihleri dışında 41’inci seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarından birine kura ile atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirtebilecek. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenmeyecek. 40’tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece tercihleri dikkate alınacak. Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri hâlinde aylıksız izin kullanabilecek.

İL İÇİ İÇİN İKAMETGAH ÖNEMLİ

İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirecek öğretmenler de, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 tercihte bulunabilecek. Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecek. Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecek. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacak. Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebilecek. Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecek.

FEN, SOSYAL BİLİMLER, SPOR VE GÜZEL SANAT LİSELERİ İÇİN

Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile spor liseleri ve güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri gibi, diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecek. Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını yazabilecek. Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az üç yıl öğretmenlik yapmış olanlar, fen liseleri ve sosyal bilimler liselerini tercih listesinde yer verebilecek. Öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerinde görev yapmakta olanlar ile daha önce görev yapmış olanlar, bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecek. Halen bilim ve sanat merkezlerinde görev yapanlar istemeleri halinde diğer eğitim kurumlarını da seçebilecek.

TERCİHLER VE PUAN ÜSTÜNLÜĞÜ DİKKATE ALINACAK

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Sonuçlar, http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin atamaları 28 Ağustos’ta yapılacak. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 31 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

Kaynak: Hürriyet

       

Kolay Hobiler