Akademik Personel | 20 Aralık 2020, Pazar

ÖYP’lilerin Lisansüstü Eğitim Hakkı Kısıtlanamaz

ÖYP’lilerin Lisansüstü Eğitim Hakkı Kısıtlanamaz
       

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kadrosunda araştırma görevlisi olarak görev yapan Eğitim-Bir-Sen üyesinin, 2547 sayılı Kanun’un 35. maddesine göre lisansüstü eğitim için başvurusunun reddi üzerine açılan davada, mahkeme, davacının bağlı bulunduğu üniversitesinde mezuniyetine uygun bir lisansüstü programı bulunmaması halinde başka bir üniversitede lisansüstü eğitim yaparak eğitim-öğretimine devam etmesinin haklı ve hukuka uygun olduğuna karar verdi.

Eğitim-Bir-Sen tarafından açılan davayı karara bağlayan Kayseri 1. İdare Mahkemesi, ÖYP araştırma görevlisinin lisansüstü doktora eğitimini tamamlamak için kadrosunun bulunduğu üniversiteden başka bir üniversiteye 2547 sayılı Kanun’un 35. maddesi uyarınca “görevlendirme yapılması” talepli başvurusunun reddine ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.

Mahkeme, kararında, “2547 sayılı Kanun’un 35. maddesi, öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerin araştırma görevlisi kadrolarının, araştırma veya doktora çalışmaları yapmak üzere başka bir üniversiteye geçici olarak tahsis edilebilmesine imkân sağlamaktadır. Ayrıca, araştırma görevliliği kadrosu öğretim üyeliğinin kaynağını oluşturduğundan, öğretim elemanı yetiştirilmek üzere başka bir üniversiteye lisansüstü eğitim yapmak üzere görevlendirilen araştırma görevlilerinden doktora payesi alanların, bu eğitim sonunda kadrolarıyla birlikte üniversitelerine dönecekleri ve eğitim-öğretim süresi kadar mecburi hizmeti yerine getirmek zorunda bulundukları açıkça kurala bağlanmıştır. Bunun yanında, dava konusu işlemlerin, davacının eğitim-öğretim hakkını engelleyici nitelikte olması nedeniyle, uygulanmaları halinde telafisi güç zararların doğacağı açıktır” ifadelerine yer verdi.

Mahkeme kararı için tıklayınız

Kaynak: EğitimBir-Sen

       

Kolay Hobiler