Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

ÖYP’de Zorunlu Hizmet ve Memnuniyeti Ölçüm Araştırması

2 Haziran 2014
ÖYP’de Zorunlu Hizmet ve Memnuniyeti Ölçüm Araştırması
       

Akademikpersonel.org’un Araştırma Görevlileri ve Akademisyen Adayları İle Gerçekleştirmiş Olduğu Son Araştırma Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Hakkında Yetkililere ve Adaylara Önemli Fikir Vermekte.

 

2010 senesinden beri toplamda 9500 kişinin akademisyenlik hayalinin gerçekleşmesini sağlayan ÖYP, özellikle son zamanlarda bir çok eleştiriye de maruz kalmakta. Bizlerde, Akademikpersonel.org olarak, gerek bize yöneltilen sorularda, gerekse üyelerimizin kendi arasındaki fikir alışverişlerinde ÖYP hakkındaki problem ve sıkıntıların sıklıkla gündeme geldiğini görmekteyiz. Bu problemler ve buna bağlı sonuçlar ÖYP’nin ilk yıllarında adaylara sunulan avantajlarının giderek azaldığını ve hatta programın bir dezavantaja dönüştüğünü göstermekte.

Bu noktadan yola çıkarak geçen hafta siz değerli ziyaretçilerimizin katılımıyla gerçekleştirmiş olduğumuz ÖYP Değerlendirme Araştırması sonuçlanmıştır.

 

İşte Akademikpersonel’in ÖYP Raporu:

– Toplamda 551 kişinin katıldığı araştırmada, katılımcıların, 312 tanesi ÖYP’li geri kalan 239 kişi ise ÖYP düşünen adaylardan oluşmaktadır.

 

ÖYP Araştırma Görevlilerine Sorulan Sorular ve Cevapları Şu Şekildedir:

1. Soru: ÖYP’li Olmaktan Memnun musunuz?

Araştırmaya katılan ÖYP araştırma görevlilerinin 42%’si ÖYP’den memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. Buna karşın katılımcıların sadece 27%’si ÖYP’den memnun olduklarını ifade etmektedir. 38%’lük bir kısım ise kararsız bir duruş göstermiştir.

blank

2.Soru: ÖYP’nin İmkanlarından Faydalandığınızı Düşünüyor musunuz?

Araştırmaya katılan 312 ÖYP araştırma görevlisinin 61%’i ÖYP’nin imkanlarından faydalanamadığını düşünmektedir. Buna karşın katılımcıların sadece 18%’i ÖYP imkanlarında bir problem olmadığını ifade etmektedir.

 

blank

3- ÖYP Araştırma Görevlilerinin Kendi Başlarına Terk Edildiğini Düşünüyorum İfadesine Ne Oranda Katılıyorsunuz?

Katılımcıların 77%’si Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı süresince kendilerini terk edilmiş yani yalnız hissetiklerini ifade etmişlerdir. Buna karşın, program kapsamında kendisini yalnız hissetmeyen katılımcılar ise toplam cevaplayanların sadece 19%’unu oluşturmaktadır.

blank

4- ÖYP’de Zorunlu Hizmetle İlgili Alınmış Son YÖK Kararını Nasıl Değerlendiriyorsunuz? 

ÖYP araştırma görevlilerinin 82%’si zorunlu hizmetle ilgili alınmış son YÖK kararını yanlış bir uygulama olarak değerlendirmektedir. Araştırmaya katılan akademisyenlerin sadece 11%’lik bir kısmı ise bu kararı doğru alınmış bir karar olarak değerlendirmektedir.

blank

5- Akademik Açıdan Tükenmiş Hissediyor musunuz?

Katılımcıların, 48%’i tükenmişlik sendromu olduklarını ifade etmişlerdir. Buna karşın katılımcıların sadece 28%’i, kendilerini iyi hissettiklerini belirtmişlerdir.

 

blank

 6- ÖYP’de Yaşanılan Problemlerden Dolayı ÖYP’den Ayrılmayı Hiç Düşündünüz mü?

Araştırmaya katılan araştırma görevlilerinin 58%’i ÖYP’de yaşadıkları problemlerden dolayı istifa etmeyi düşündüklerini belirtmişlerdir. Buna karşın, katılımcıların 12%’si kararsız kalmış; 30%’u ise istifa etmeyi düşünmediklerini ifade etmişlerdir.

blank

Araştırma Görevlilerinin Vermiş Oldukları Cevapların Değerlendirilmesi

ÖYP’li araştırma görevlilerin büyük bir kısmı yönetmeliklerde bulunmasına rağmen yurt dışı dil eğitimi, tez dönemi yurt dışı araştırma bursu gibi akademik gelişim için önemi yadsınılmaz bir takım imkanlardan halen faydalanamamış durumdadır. Bunun yanı sıra, ÖYP araştırma görevlileri, imzalamış oldukları senetler dolayısıyla kendilerini mesleki bir baskı altında da hissetmektedir.

Başarısızlık veya herhangi bir sebeple işten ayrılma durumunda karşılaşılan yasal ağır yaptırımlar ise sitemiz forumunda en çok değinilen problemlerin başında gelmektedir.

Nitekim, Akademikpersonel.org’un yapmış olduğu bu araştırmada da ÖYP’li araştırma görevlilerinin kendilerini yalnız ve tükenmiş hissettiği görülmektedir. Ayrıca, ÖYP imkanlarından faydalanmadıkları halde, özellikle alınmış olan son “Zorunlu Hizmet kararı” katılımcıların 82%’si tarafından bir hayal kırıklığı yaratmıştır.

Belki de, ÖYP’den ayrılmak istediğini ifade edenlerin, katılımcıların yarısından fazla olması belirtilen bu tür problemlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Akademisyen Adaylarına Sorulan Sorular ve Cevapları:

 

1- ÖYP’li Olmak Konusunda Kafamda Ciddi Soru İşaretleri Bulunmaktadır.

Akademikpersonel.org’u takip eden ve akademisyen olmaya istekli 239 kişinin, 65%’i ÖYP’li olmak konusunda kafalarında ciddi soru işaretleri bulunduğunu belirtmiştir. Katılımcıların sadece 21%”lik bir kısmı ise  ÖYP ‘li olmak konusunda olumlu bir tavır sergilemişlerdir.

blank

2- ÖYP’ye Girersem Mağdur Olacağımdan Korkuyorum.

Araştırmaya katılan akademisyen adaylarının 70%’i ÖYP’ye girerlerse mağdur olmaktan korktuklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların sadece 16% gibi az bir kısmı ise ÖYP sürecinde mağdur olmak konusunca bir çekinceleri olmadığını ifade etmektedir.

blank

 

3- ÖYP Araştırma Görevlilerinin Mutlu Olmadığını Düşünüyorum

Son olarak, araştırmaya katılan akademisyen adaylarının %70’i ÖYP araştırma görevlilerinin mutlu olmadığını düşünmektedirler. Önceki iki soruya benzer şekilde katılımcıların sadece az bir kısmı (16%) ÖYP araştırma görevlilerinin mutlu olduğunu düşündüklerini ifade etmişlerdir.

blank

Akademisyen Adaylarının Vermiş Oldukları Cevapların Değerlendirilmesi

Akademisyenlik uzun süreli motivasyon gerektiren ve kişinin sürekli kendisini yenilemesini gerektiren bir iştir. Doğası gereği, akademisyenlik mesleğini yüksek motivasyonlu bireylerin tercih etmesi, hem ülkemiz hem de bilim hayatının gelişimi açısından oldukça önemlidir.

Bu bakımdan, akademisyenliği düşünen kişilerin, ÖYP hakkındaki negatif tutumlara sahip olması dikkatle değerlendirilmesi gereken bir problemdir. ÖYP’li araştırma görevlilerinin ÖYP süresince yaşamış oldukları problemler mesleğin itibarını zedelemekte ve bilim icra etmek isteyen gençler arasında yayılarak bir kaygıya ve belirsizliğe neden olmaktadır.

 

Not: Akademikpersonel.org, Yüksek Öğretim camiasının içerisinde bulunan bir organizasyon olarak sosyal görev bilinciyle bu raporu hazırlamıştır.

logo1

       

Kolay Hobiler