Akademik Personel | 30 Kasım 2020, Pazartesi

ÖYP Yurtdışı Yabancı Dil Eğitimi Müjdesi

17 Aralık 2013
ÖYP Yurtdışı Yabancı Dil Eğitimi Müjdesi
       

2013 Yılında Aralık ÖYP Alımları İle Birlikte Yayınlanan Yeni ÖYP Usul ve Esaslar İle Yıllardır Yurtdışında 6 Aylık Yabancı Dil Eğitimi Almak İsteyen ÖYP’liler İçin Bir Müjde Verildi!

Yeni ÖYP Usul ve Esaslardaki 6 Aya Kadar Olan Yurtdışı Yabancı Dil Eğitimi İle İlgili Madde Şu Şekildedir;

ÖYP araştırma görevlilerinden aşağıdaki şartları taşıyanlar, istekleri halinde yabancı dil eğitimi için en fazla altı ay süreyle 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında yurtdışına gönderilebilir.

Araştırma görevlilerinin yurt dışında yabancı dil eğitimi alabilmeleri için;

a) Başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde alınmış olmak kaydıyla, eğitim almak istedikleri yabancı dile ilişkin yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya da eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olmak,

b) Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan yabancı dil eğitimi için antetli ve imzalı kabul belgesi almak, gereklidir.

Yabancı Dil Eğitimi için yurtdışına gönderilecek araştırma görevlilerinden belirlenen şartları sağlayanlar, bağlı bulunduğu fakülte veya enstitüye başvurularını yaparlar. Enstitü/Fakülte yönetim kurulunda değerlendirilerek yurtdışına gönderilmesi uygun bulunan  başvurular ilgili rektörlük aracılığıyla YÖK’e teklif edilir. Rektörlüklerce YÖK’e gönderilen
teklifler Yürütme Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

Yabancı Dil Eğitimi almak için yurtdışına gönderilecek araştırma görevlilerine yol masrafı, yevmiye ve zorunlu sağlık sigortası, yabancı dil eğitim giderleri olarak yapılacak ödemeler ülke ve ödeme unsurları itibarıyla Yürütme Kurulu tarafından bir liste halinde belirlenir ve ilgililere duyurulur. YÖK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından araştırma görevlisi için kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumuna aktarılacak kaynağın tutarı, kaynak aktarımı tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak hesaplanan Türk Lirası tutarını geçemez. Kaynak aktarılma tarihinden sonra meydana gelecek kur farkları hiçbir şekilde dikkate alınmaz. Bu ödemeler dışında
ilgililere herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz.

ÖYP Usul ve Esaslar Yenilendi!
       

Kolay Hobiler