Akademik Personel | 23 Haziran 2018, Cumartesi

ÖYP ile İlişiği Kesilenlerin Lisansüstü Eğitimle de İlişiklerinin Kesilmesi Kabul Edilemez!

ÖYP ile İlişiği Kesilenlerin Lisansüstü Eğitimle de İlişiklerinin Kesilmesi Kabul Edilemez!
       

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu`nun `ÖYP İle İlişiği Kesilenlerin Lisansüstü Eğitimle De İlişiklerinin Kesilmesi Kabul Edilemez!` başlıklı açıklama metnidir.

YÖK Genel Kurulu 12.02.2015 tarihli toplantısında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı`na dair skandal niteliğinde bir karar almıştır.

Toplantıya ilişkin YÖK`ün web sayfasından yapılan duyuruda, “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar‘ın, ‘Öğrenim Süresi` başlıklı 10. maddesinin 4. fıkrasının ‘YÖK tarafından ilan edilen lisansüstü eğitim kontenjanlarına yerleştirilen araştırma görevlilerinin ÖYP kadrosu ile ilişiklerinin kesilmesi halinde, lisansüstü eğitimle de ilişikleri kesilir.` şeklinde değiştirilmesi Genel Kurul‘un 12.02.2015 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.” ifadesine yer verilmiştir. Dolayısıyla YÖK, ÖYP programından ilişiği kesilen birisinin, yüksek lisans ya da doktora eğitimine son verecek bir adım atmıştır.

YÖK`ün söz konusu skandal düzenlemeyi hangi akla hizmet gerçekleştirdiğine mantıklı bir cevap üretmek ise mümkün değildir. Bu düzenlemenin muhtemel gerekçesi, ilgili kişinin ÖYP kadrosuna yerleştiği için lisansüstü eğitime doğrudan başladığı, dolayısıyla ÖYP ile ilişiğinin kesilmesi halinde lisansüstü eğitimle de ilişiğinin kesileceği akıl yürütmesine dayanmaktadır. Ancak bu akıl yürütme biçimi ile YÖK kolaycılığa kaçmakta ve hukuksuz bir işlem tesis ederek ÖYP`li araştırma görevlilerinin eğitim haklarını elinden almaya çalışmaktadır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki yapılan bu düzenleme ile yüksek lisans yaparken ÖYP kadrosuna yerleşen ve yüksek lisans eğitimine ÖYP`li olarak devam edenlerin eğitim hakkı, bu düzenleme ile gasp edilmektedir. Çünkü bu durumdaki kişiler, mülakat sınavlarını geçerek ve üniversitelerin talep ettiği diğer koşulları taşıyarak lisansüstü eğitimlerine başlamıştır. İkinci olarak, ÖYP kadrosuna yerleştikten sonra, tercih yaparak lisansüstü eğitime başlamış birisinin, ÖYP kadrosu ile ilişiğinin kesilmesi sonrasında lisansüstü eğitimle ilişiğinin kesilmesi de mantığa ve hukuka aykırıdır. Unutulmamalıdır ki araştırma görevliliği ile lisansüstü eğitim görme başka şeylerdir. Örneğin bu kişiler tez yazma, yazdığı tez ile tez jürisinden kabul görme, doktora yeterlilik sınavından başarılı olma gibi akademik anlamda çok sayıda engeli aşmak zorundadır. Dolayısıyla bu aşamaları geçemeyen birisinin zaten lisansüstü eğitimini tamamlaması mümkün olmayacaktır. Hal böyleyken, mülakata girmediği gerekçesiyle kişilerin lisansüstü eğitim hakkı ellerinden alınıyorsa, daha baştan ÖYP programının kendisi meşru olmayacaktır. Bu nedenledir ki yapılan düzenleme, bu durumu da yok sayarak, ifade ettiğimiz durumdaki kişilerin eğitim haklarını ellerinden almak istemektedir.

Eğitim Sen olarak, hukuka ve mantığa aykırı bu yanlıştan YÖK`ün biran önce dönmesini istiyoruz! Aksi halde eğitim hakkını gasp eden hukuksuz bir işleme karşı sendikamızın yargıya başvuracağı bilinmelidir.

Kaynak: Eğitim-Sen 

 

       

BENZER HABERLER