Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

“ÖYP 50/d Düzenlemesinin FETÖ ile Alakası Yok”

28 Nisan 2017
“ÖYP 50/d Düzenlemesinin FETÖ ile Alakası Yok”
       

Paralet devlet yapılanması kapsamında yürütülen çalışmaların ÖYP’lilerin 50/d olması ile alakasının bulunmadı açıklaması yapıldı.

Milletvekilleri tarafından TBMM’ye yöneltilen soru yönergeleri Başbakan Binali Yıldırım tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Koordinesinde cevaplanması istendi.

99074258-610-E/31 sayılı yazı ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından YÖK’ten alınan bilgiler doğrultusunda cevaplandı.

“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan konuya ilişkin yazıda;

Paralel devlet yapılanması ile mücadele kapsamında alman tedbirler ve kararlar uyarınca işlemler yürütüldüğü, ÖYP araştırma görevlilerinin statülerinin 50/d olması ile alakasının bulunmadığı, ÖYP araştırma görevlilerinin statülerinin değişmesinin paralel devlet yapılanması ile mücadeleden farklı bir karar olduğu,

674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 49 uncu maddesi ve 2547 sayılı Kanuna eklenen Ek-30 uncu maddesiyle Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrası uyarınca atanmış olan araştırma görevlilerinin statülerinin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 50/d maddesinde belirtilen statüye dönüştürüldüğü, ama bu KHK kapsamında öğrenciliği devam eden ve terör örgütü ile bağlantısı olmayan hiçbir ÖYP araştırma görevlisinin kadro ile ilişiğinin kesilmediği,

Ancak 1 Eylül 2016 tarihinden önce doktorasını tamamlayan araştırma görevlileri için Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığından alınan görüşler doğrultusunda 33/a kadrosunda devam etmeleri hususunda bir genelge yayınlandığı ve tüm devlet üniversitelerine dağıtımlı olarak gönderildiği,

Alman bu karar uyarınca ÖYP araştırma görevlilerinin mağdur edilmesi değil, merkezi sistemle yerleşmiş ve ataması yapılmış olan ÖYP araştırma görevlilerinin atandıktan sonra üniversitesini değiştirme hakkım da beraberinde getirdiği,

ÖYP’nin amacının araştırma görevlisi istihdam etmek değil, üniversitelerin yetişmiş akademik personel ihtiyacım karşılamak olduğu, bu amaçla öğretim üyesi olarak yetiştirilmeleri için gerekli şartların sağlandığı, bu adayların başarılı olmaları ve öğretim üyesi olarak hizmet vermelerinin beklendiği,

İlgili KHK uyarınca bu ÖYP araştırma görevlilerinin sürekli şikayet ettikleri ve mağduriyet yaşadıklarım beyan ettikleri mecburi hizmet yükümlülüklerinin de ortadan kalkması durumunda, akademik yeterlilikleri doğrultusunda istedikleri üniversitede çalışma hakkım da beraberinde getirdiği, adaylara bireysel olarak akademik özgürlük ve akademik hareketlilik hakkı sağlandığı belirtilmektedir.”

Konuyla ilgili düşüncelerinizi forumumuzda paylaşabilirsiniz: http://www.akademikpersonel.org/oyp-hakkinda-genel-bilgiler/45607-meb-bakani-oyp-50-duzenlemesinin-feto-alakasi-yok.html

İlgili yazı:

       

Kolay Hobiler