Akademik Personel | 28 Ocak 2021, Perşembe

ÖYP 2015 PDR, Felsefe ve Psikoloji Alan Sınavı Başvuruları

27 Ağustos 2015
ÖYP 2015 PDR, Felsefe ve Psikoloji Alan Sınavı Başvuruları
       

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Alan Sınavı Başvuruları (27.08.2015)

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Felsefe ve Psikoloji alanlarında yapılacak Alan Sınavı için başvurular 28.08.2015 17:00’da e-devlet şifresi kullanılarak alınmaya başlanacaktır.

Başvurular 01/09/2015 saat 18:00’da son bulacaktır.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Alan Sınavına İlişkin Duyuru (27.08.2015) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar’ın “tanımlar ve kısaltmalar” başlıklı 3. maddesinin h) bendinde “alan sınavı: yürütme kurulunca belirlenen alanlarda yapılan, adayların ilgili bilim alanında bilgi, yetkinlik ve ifade gücünü ölçen, sonucu açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olan ve aynı alanda ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda kullanılacak yazılı ve/veya sözlü sınavı ifade eder.” hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca, alan sınavının Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Felsefe ve Psikoloji alanlarında yapılması Yürütme Kurulu’nun 19.08.2015 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik için 25, Felsefe için 25 ve Psikoloji için 15 adet kadro belirlenmiştir.

Diğer alanlara ilişkin yapılacak alan sınav tarihleri daha sonra duyurulacaktır.

1-Alan Sınavına Başvuru Şartları Alan sınavına başvuran adaylar arasından, ÖYP puanı en yüksek puandan başlanarak ilan edilen kadro sayısının dört katına kadar aday çağırılacak olup; son sıradaki aday ile eşit puanı olan diğer adaylarda sınava kabul edilecektir. Adayların alan sınavına başvurusu için hesaplanacak olan ÖYP puanının hesaplamasında lisans not ortalamasının %35’i, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanının %50’si ve varsa yabancı dil sınavının %15’i dikkate alınır. Başvuru yapılabilmesi için adayların, 31.07.2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen şartları sağlıyor olması gerekmektedir.  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden sınava girecek olan adayların Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü lisans mezunu,  Felsefe bölümünden sınava girecek olan adayların Felsefe bölümü lisans mezunu,  Psikoloji bölümünden sınava girecek olan adayların ise Psikoloji bölümü lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

2-Başvuru Tarihi ve Başvuru Şekli Alan sınavına başvurular 28/08/2015 (17:00) – 01/09/2015 (18:00) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesinden online olarak beyan usulüne göre gerçekleştirilecektir. Başvuru sonuçları sadece www.yok.gov.tr adresinden ilan edilecek olup ayrıca adaylara posta yoluyla tebliğ edilmeyecektir.

3-Sınav Şekli, Tarihi ve Yeri Alan sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır. Alan sınavının yazılı bölümü 08/09/2015 tarihinde Hacettepe Üniversitesinde (Beytepe Kampüsü) saat 10:00’da gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav, ilgili bilim alanlarına ilişkin temel konuları içerecektir. Alan sınavının sözlü bölümü 9-10/09/2015 tarihlerinde yine Hacettepe Üniversitesinde (Beytepe Kampüsü) yapılacaktır.

4-Değerlendirme Alan sınavı puanı, adayın yazılı sınav puanının %50’si ile adayın sözlü sınav puanının %50’si dikkate alınarak hesaplanacaktır.

5-Diğer Hususlar Alan sınavı puanı adaylar için puanların ilan edilmesi tarihinden itibaren iki (2) yıl geçerli olacaktır. Adaylar hem yazılı he sözlü sınava girerken nüfus cüzdanı ve sınav giriş belgesini ibraz etmek zorundadırlar. Sınav sonucuna itirazların, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 3 iş günü içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına dilekçe ile yapılması gerekmektedir. Adaylar yazılı sınav için yanlarında kalem ve silgi bulundurmalıdırlar. İlan olunur.

 

Alan sınavına ilişkin duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Genel şartlara ulaşmak için tıklayınız.

       

Kolay Hobiler