Akademik Personel | 24 Ekim 2020, Cumartesi

ÖSYM Yabancı Dil Eşdeğerliklerinde Değişiklik

ÖSYM Yabancı Dil Eşdeğerliklerinde Değişiklik
       

DUYURU

(20 Ocak 2015)

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri


Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri(14 Ocak 2015)


3 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 7 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü gereği; Merkezimiz tarafından oluşturulan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma Grubu” raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler sonucu “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yeniden düzenlenmiştir. 14 Ocak 2015 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri’ne aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

Ayrıca, Başkanlığımızın 11 Ekim 2013 tarihli duyurusunda ilan edilen ilkeler gereğince;

  • Başvuruları güncelleme tarihinden önce yapılmış olması kaydı ile güncelleme tarihini takip eden günden başlamak üzere 30 gün içerisinde yapılan sınavlar için, güncelleme tarihinden önce yürürlükte olan eşdeğerlik tablosu geçerlidir. Bu süre eşdeğerliliği kaldırılmış sınavlar için de kabul edilecektir. Diğer durumlarda eşdeğerlik tablosu güncelleme tarihi itibari ile uygulanacaktır.
  • Son güncelleme tarihinden önce sonuç belgelerinin alınmış olduğu sınavlar için sonuç belgesinde sınavın yapıldığı tarihin yazılı olması ve 6114 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra alınmış olması durumunda, sınavın yapıldığı tarih itibari ile geçerli eşdeğerlik tablosu uygulanacaktır.
  • Kurumumuzca ilk eşdeğerlik tablosunun yayımlandığı 13/01/2012 tarihine kadar alınmış sonuç belgelerinde sınavın yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yükseköğretim Kurulu eşdeğerlik tablosu uygulanacaktır.
  • Diğer durumlarda ilgili başvurular güncel eşdeğerlik tablosuna göre değerlendirilecektir.

Bu doğrultuda eşdeğerlik tespiti gerektiren sınavlar için uygulama, yukarıda belirtildiği şekilde olacak ve Başkanlığımızca eşdeğerlik belgesi yerine geçecek bir belge verilmeyecek, ilgili kurumlar eşdeğerlik tablosu doğrultusunda kabul ve işlemlerini yapacaklardır.

YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ Güncelleme Tarihi: 14.01.2015

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma Grubu” raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler sonucunda ÖSYM Yönetim Kurulunca Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri hususunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği

ÖSYM tarafından yapılan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) birbirlerine çift yönlü olarak denktir/eşdeğerdir.

Diğer Yabancı Dil Sınavlarının KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği

Herhangi bir yabancı dil sınavının KPDS, ÜDS veya YDS’ye eşdeğer olarak kabul edilmesinde öncelikle sınavın uluslararası geçerliliğe sahip olmasına ve sınavı hazırlayan kurumun sadece bağlı olduğu ülkenin resmi dili/dillerinde yaptığı sınavların eşdeğer kabul edilmesine karar verilmiştir.

Tüm yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmediyse Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil belgelerinin geçerli kabul edilmesine karar verilmiştir.

Yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri tablosunda kabul edilen yabancı dil sınavları KPDS, ÜDS veya YDS ile tek yönlü olarak eşdeğerdir. Tablolarda belirtilen sınavlar dışında kalan Üniversite, Enstitü veya diğer dil öğretimi yapan kuruluşlarca düzenlenen çeşitli kurslara yönelik yapılan seviye tespit sınavları bu eşdeğerlik tablosuna göre değerlendirilemez.

İngilizce Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği

İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen sınavların (CAE, CPE, TOEFL iBT, PEARSON PTE Akademik) eşdeğer olduğu KPDS-ÜDS-YDS puanları Tablo 1, 2, 3, ve 4’te verilmiştir.

Tablo 1. Eşdeğer Kabul Edilen İngilizce Sınavı CAE

CAE KPDS/ÜDS/YDS
A 80
B 70
C 60

Tablo 2. Eşdeğer Kabul Edilen İngilizce Sınavı CPE Sınavı

CPE KPDS/ÜDS/YDS
A 100
B 90
C 80

Tablo 3. Eşdeğer Kabul Edilen İngilizce Sınavı TOEFL iBT

TOEFL iBT KPDS/ÜDS/YDS
120 100
119 99
11S 9S
117 97,5
116 97
115 96
114 95
113 94
112 93
111 92,5
110 92
109 91
10S 90
107 S9
106 SS
105 S7,5
104 S7
103 S6
102 S5
101 S4
100 S3
99 S2,5
9S S2
97 S1
96 S0
95 79
94 7S
93 77,5
92 77
91 76
90 75
S9 74
SS 73
S7 72,5
72
S5 71
TOEFL iBT KPDS/ÜDS/YDS
S4 70
S3 69
S2 6S
S1 67,5
S0 67
79 66
7S 65
77 64
76 63
75 62,5
74 62
73 61
72 60
71 59
70 5S
69 57,5
6S 57
67 56
66 55
65 54
64 53
63 52,5
62 52
61 51
60 50
59 49
5S 4S
57 47,5
56 47
55 46
54 45
53 44
52 43
51 42,5
50 42
49 41
4S 40

Tablo 4. Eşdeğer Kabul Edilen İngilizce Sınavı PEARSON PTE Akademik Sınavı

PTE Akademik KPDS/ÜDS/YDS
90 100
87 95
84 90
81 85
78 80
75 75
71 70
67 65
55 60
50 55
45 50
38 45
30 40

Almanca Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği

Almanca için eşdeğerliği kabul edilen TELC Deutsch, Goethe Institut ve TestDaF sınavlarının eşdeğer olduğu KPDS-ÜDS-YDS puanları, sırası ile Tablo 5, 6, 7’de verilmiştir.

Tablo 5. Eşdeğer Kabul Edilen Almanca Sınavı TELC Deutsch

TELC Deutsch KPDS/ÜDS/YDS
telc Deutsch B2 60
telc Deutsch C1 80

Tablo 6. Eşdeğer Kabul Edilen Almanca Sınavı Goethe Institut

GOETHE INSTITUT ÖSYM
Goethe-Zertifikat B2 Puan Aralığı KPDS/ÜDS/YDS
Ausreichend 60 – 69 45
Befriedigend 70 – 79 50
Gut 80 – 89 55
Sehr Gut 90 – 100 60
Goethe-Zertifikat C1 Puan Aralığı KPDS/ÜDS/YDS
Ausreichend 60 – 69 65
Befriedigend 70 – 79 70
Gut 80 – 89 75
Sehr Gut 90 – 100 80
Goethe-Zertifikat GroBes Deutsches Sprach Diplom C2 Puan Aralığı KPDS/ÜDS/YDS
Ausreichend 60 – 69 85
Befriedigend 70 – 79 90
Gut 80 – 89 95
Sehr Gut 90 – 100 100

Tablo 7. Eşdeğer Kabul Edilen Almanca Sınavı TestDaF

TestDaF Seviye KPDS/ÜDS/YDS
TND 3 75
TND 4 80
TND 5 85

Fransızca Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği

Fransızca için eşdeğerliği kabul edilen DELF & DALF sınavının seviye ve puan denklikleri Tablo 8’de verilmiştir.

Tablo 8. Eşdeğer Kabul Edilen İtalyanca Sınavı DELF & DALF

DELF & DALF KPDS/ÜDS/YDS
DELF B2 60
DALF C1 80
DALF C2 100

İtalyanca Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği

İtalyanca için eşdeğerliği kabul edilen CELI sınavının seviye ve puan denklikleri Tablo 9’da verilmiştir.

Tablo 9. Eşdeğer Kabul edilen İtalyanca Sınavı CELI

CELI KPDS/ÜDS/YDS
CELI 3 60
CELI 4 80
CELI 5 100

İspanyolca Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği

İspanyolca için eşdeğerliği kabul edilen DELE sınavının seviye ve puan denklikleri Tablo 10’da verilmiştir.

Tablo 10. Eşdeğer Kabul Edilen İspanyolca Sınavı DELE

DELE KPDS/ÜDS/YDS
Diploma de Espanol (DELE) Nivel B2 60
Diploma de Espanol (DELE) Nivel C1 80
Diploma de Espanol (DELE) Nivel C2 100

Rusça Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği

Rusça için eşdeğerliği kabul edilen TORFL sınavının seviye ve puan denklikleri Tablo 11’de verilmiştir.

Tablo 11. Eşdeğer Kabul Edilen Rusça Sınavı TORFL

TORFL KPDS/ÜDS/YDS
Level 2 66 – 74 45
75 – 83 50
84 – 92 55
93 – 100 60
Level 3 66 – 74 65
75 – 83 70
84 – 92 75
93 – 100 80
Level 4 66 – 74 85
75 – 83 90
84 – 92 95
93 – 100 100

Kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.