Akademik Personel | 17 Haziran 2019, Pazartesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

1 Kasım 2018
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

S Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 (on beş) gündür.

S Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
23., 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

‘PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

 • Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri
 • Özgeçmiş
 • 2 (iki) Adet Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri (Aslı veya Noter Onaylı)
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Nüsha)
 • Yayın Listesi
 • 6 (altı) takım halinde hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekleyerek,

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

**DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

 • Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri
 • Özgeçmiş
 • 2 (iki) Adet Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Yabancı Dil Sonuç Belgesi
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri (Aslı veya Noter Onaylı)
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Nüsha)
 • Yayın Listesi
 • 4 (dört) takım halinde hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını

ekleyerek,

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

***DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların;

 • Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri
 • Özgeçmiş
 • 2 (iki) Adet Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Yabancı Dil Sonuç Belgesi
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgeleri (Aslı veya Noter Onaylı)
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Nüsha)
 • Yayın Listesi
 • 4 (dört) takım halinde hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını

ekleyerek,

Üniversitemizin ilgili Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT:

 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
 • Başvuru süresi ilanın yayım tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Belirtilen koşulları taşımayan, eksik belge ile yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • İlan 26/10/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, son başvuru tarihi 09/11/2018 tarihi mesai bitimidir.

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.

 

Kadro

Unvanı

Kadro

Derece

Kadro Birimi Bölümü ABD/Program Adet Açıklamalar
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Anorganik

Kimya

Profesör 1 1 Kimya alanında Doçent unvanına sahip olmak ve Fosfin ligandlarının Paladyum ve Rutenyum katalizli reaksiyonları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
İktisat İktisat Tarihi Profesör 1 1 Avrupa iktisat tarihinde ve iktisat düşüncesi tarihinde, rasyonel ekonomik faaliyet ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Yönetim

Bilişim

Sistemleri

Yönetim ve

Bilişim

Sistemleri

Doçent 2 1 Pazarlama alanında Doçentlik belgesine sahip olmak. Dijital pazarlama konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Maliye Teorisi Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Maliye anabilim dalında doktora yapmış olmak. Sistemik düzeyde yükseköğretim ve sağlık alanında etkinlik analizine ilişkin çalışmalar yapmış olmak.
İktisat İktisat

Politikası

Dr. Öğr. Üyesi 5 1 İktisat anabilim dalında doktora yapmış olmak. Belirsizlik ve makro ekonomik değişkenler ilişkisi üzerine çalışma yapmış olmak.
Mühendislik Makine

Mühendisliği

Enerji Doçent 3 1 Makine Mühendisliği bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak ve buhar jetli soğutma sistemleri ve otomotiv klimalarında ejektör uygulamaları hakkında çalışmalar yapmış olmak.
Fakültesi Kimya

Mühendisliği

Temel İş ve Termodinamik Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Kimya Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak. Elektrokimyasal teknikle akış hidrodinamiği konusunda çalışmaları olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Hadis alanında doktora yapmış olmak.
İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi Dr. Öğr. Üyesi 5 1 İslam tarihi alanında doktora yapmış olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında doktora yapmış olmak. Dinamik denge ve ayak bileği konularında çalışmalar yapmış olmak.
Osmaniye Meslek Yüksekokulu Çevre

Koruma

Teknolojileri

Çevre Koruma ve Kontrol Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Kimya anabilim dalında doktorasını yapmış olmak. Kan kanseri olan bireylerde Real Time PCR cihazı kullanımıyla enzim gen polimorfizmleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

BENZER HABERLER