Akademik İlanlarManşet Haber

Ortadoğu Teknik Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi Alıyor

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1 – Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)
2 – Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç);
a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen KPDS/ÜDS/YDS’den en az 85 puan veya ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.
Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.
b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.)

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

– Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.
– Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
– Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:
– Özgeçmiş ve yayın listeleri,
– Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir),
– Onaylı dil belgesi,
– Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.
– Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Diğer Akademik İlanları da BURADAN Takip Edebilirsiniz.

 

FEN EDEBİYAT FAK. PROF DOÇ DOÇ
Psikoloji Bölümü Deneysel Psikolojisi 1
Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi 1
Sosyoloji Bölümü Etnisite, Kimlikler Sosyolojisi ve Sovyet Sonrası Toplumlar 1
Sosyoloji Bölümü Kültür Sosyolojisi, Tüketim Sosyolojisi ve ToplumsalTabakalaşma 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Grafiği, Modellemeve Dijital Geometri 1
Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Mühendisliği 1
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Telekomünikasyon 1
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik 1
Endüstri Mühendisliği Bölümü Rassal Üretim Sistemleri Yönetimi; Fiyatlandırma ve Teslim Tarihi Belirleme 1
Endüstri Mühendisliği Bölümü Kapalı Devre Tedarik Zincirleri;Tedarik Koordinasyon ve Kontratlar 1
Endüstri Mühendisliği Bölümü Çok Amaçlı Karar Verme; Optimizasyon 1
İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapısal Sağlık İzleme, Tarihi ve Modern Köprü ve YapılarınÖlçüme Dayalı Değerlendirmesi 1
İnşaat Mühendisliği Bölümü Yığma Yapılar, Yapısal HasarGörebilirlik, Enerji Esaslı Sismik Tasarım ve Analiz 1
İnşaat Mühendisliği Bölümü Üstyapı Mühendisliği, Yol Malzemeleri, UlaştırmaGeotekniği 1
İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Optimizasyonu, ÇelikYapılar, Yapı MühendisliğindeYapay Zeka Metotları 1
İnşaat Mühendisliği Bölümü Betonarme Yapılar ve DepremeKarşı Tasarımı, Deneysel Betonarme, Hasar Tespiti ve Güçlendirme 1
İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Deprem Mühendisliği, Sismik TehlikeAnalizi, Mühendislik Sismolojisi 1
İnşaat Mühendisliği Bölümü Hafif Çelik Yapı Sistemleri, Çelik-Beton Kompozit veÖngerilmeli Beton Köprü Sistemleri 1
Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineraloji-Petrografi 1
Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletme 1
Makina Mühendisliği Bölümü Makina Teorisi ve Dinamiği 1
Makina Mühendisliği Bölümü Isı ve Enerji 2
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Seramik Malzemeler, Fonksiyonel Oksit Kaplamalar 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler 1 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Planlaması ve Teftişi 1
İlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği 1
İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği 2
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi 1
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları 1
Bölge Çalışmaları 1
ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ
Bilişim Sistemleri ABD Otomatik Yazılım Doğrulama 1
Bilişim Sistemleri ABD Ses İşleme, Analiz ve Modelleme 1
Bilişim Sistemleri ABD Bilişim Sistemleri Yönetimi Ölçme ve Değerlendirmesi 1
Modelleme ve Simülasyon ABD GPU Programlama ve Uygulamaları 1
Sağlık Bilişimi ABD Moleküler Biyoloji, Sistem Biyolojisi ve Biyoenformatik 1
DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği ABD Deniz Sismik ve Gravite 1
Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık ABD Trofik İlişkiler ve Veri Analizleri 1

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu