Akademik İlanlar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1 – Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2 – Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç);

a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen KPDS/ÜDS/YDS’den en az 85 puan veya ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.)

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

– Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

– Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

– Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:

– Özgeçmiş ve yayın listeleri,

– Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir),

– Onaylı dil belgesi,

– Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.

– Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

– Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

ALAN: PROF. DOÇ. Y.DOÇ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Tarih Bölümü Cumhuriyet Tarihi 1
Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe ve Mantık 2
Biyolojik Bilimler Bölümü Bitki Moleküler Genetiği 1
Biyolojik Bilimler Bölümü Koruma Biyolojisi ve Populasyon Ekolojisi 1
Kimya Bölümü Analitik Kimya (Katıfaz Mikroözütleme Teknikleri ve Minyatürize Edilmiş Kromatografik Sistemler) 1
Matematik Bölümü Çok Değişkenli Kompleks Analiz ve Kompleks Dinamikleri 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 1
Makina Mühendisliği Bölümü Mekanik Titreşim ve Akustik, bu konuların Mikromekanik Sistemlere Uygulanması 1
Makina Mühendisliği Bölümü Akışkanlar Mekaniği, Sıkıştırılabilir Akışların Turbomakina Uygulamaları ve Sayısal Çözümleri 1
Endüstri Mühendisliği Bölümü Bakım Planlaması ve Güvenirlik 1
Çevre Mühendisliği Bölümü Su Kirliliği ve Kontrolü-Vandoz Zonda Biyodegradasyon 1
Kimya Mühendisliği Bölümü Kimsayal Reaksiyon Mühendisliği, Zeolit Katalizörler 1
Mühendislik Bilimleri Bölümü Doku Mühendisliği 1
Havacılık ve Uzay MÜhendisliği Bölümü Aerodinamik, çırpan kanat aerodinamiği ve modellemesi, laminar önkarışımlı yanma, Deneysel aerodinamik 1
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayarla Görme 1
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bulut Hesaplama 1
Jeoloji Mühendisliği Bölümü Paleosismoloji 1
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık Bölümü Mimarlık ve Kent Tarihi ve Kuramı 1
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Planlama Kuramı ve Ekonomik Coğrafya 1
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Sürdürülebilir Ürün Tasarımı 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat Bölümü Uluslararası İktisat 1
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyasal Hayat ve Kurumlar ve Sosyal Politikalar 1
İşletme Bölümü Finans 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi 1
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi 1
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretimi Teknolojileri Eğitimi 1
ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ
Modelleme ve Simülasyon ABD Ciddi Oyun, İnsan ve Hayvan Biyomekaniği, Biyometrik Görüntü İşleme 1
Modelleme ve Simülasyon ABD Akustik ve ses sinyal işleme, Kapsayıcı ses sistemleri, Oyun Teknolojileri 1
Sağlık Bilişimi ABD Biyoenformatik, Genom Bilimleri, Bireye Özgü Tıp 1
Bilişim Sistemleri ABD Bilgisayar Ağları, Yazılım Mühendisliği, Olasılık ve Stokastik Süreçleri 1
Bilişim Sistemleri ABD Mobil ve sosyal medya veri analizi, Bilgi ve veri kalitesi analizi, İkna sistemleri ya da davranış değişikliği destek sistemleri 1
Sağlık Bilişimi ABD Sistem Biyolojisi, Biyoenformatik, Kanser Sistem Biyolojisi, Biyoontoloji 1
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bilim ve Teknoloji Çalışmaları ABD Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları 1
DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık ABD Balıkçılık oşinografisi ve biyolojisi, akustiği, stok değerlendirme 1
UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ
Kriptografi ABD Matematiksel Kriptografi ve Sonlu Cisimler 1

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu