Akademik Personel | 28 Temmuz 2021, Çarşamba

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Akademisyen Alacak

23 Kasım 2016
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Akademisyen Alacak
       

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1 – Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim – Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2 – Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç);

a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen KPDS/ÜDS/YDS’den en az 85 puan veya ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.)

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

– Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

– Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

– Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:

– Özgeçmiş ve yayın listeleri,

– Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir),

– Onaylı dil belgesi,

– Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.

– Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

– Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
ALAN PROF. DOÇ. Y. DOÇ.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü Fiziko Kimya (Polimer Kimyası, Biyolojik Uygulamalar için Ultra-İnce Polimer Filmlerin Hazırlanması ve Tanımlanması) 1
Matematik Bölümü Cebirsel ve Geometrik Topoloji, Topolojik 4-Manifoldlar 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol 1
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Robotik ve Dinamik Sistemler 1
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Telekomünikasyon 1
Makina Mühendisliği Bölümü Güneş ve Hidrojen Enerji Sistemleri, Hesaplamalı Isı Aktarımı 1
Makina Mühendisliği Bölümü Akışkanlar Mekaniği, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 1
Makina Mühendisliği Bölümü Makina Teorisi, Biyomekanik, Yürüyüş ve Hareket Analizi 1
Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Mühendisliği, Araç Dinamiği ve Kontrolü 1
Makina Mühendisliği Bölümü Makina Teorisi, Mikro Manipülasyon ve Montaj 1
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bioinformatics 1
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Web Retrieval 1
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Kolloid ve Yüzey Kimyası 1
Kimya Mühendisliği Bölümü Temel İşlemler ve Termodinamik; Yumuşak Malzemeler 1
Jeoloji Mühendisliği Bölümü Karbonat Sedimentolojisi ve Paleoiklim 1
İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapım Yönetiminde Süreç Optimizasyonu, İnşaat Davalarının ve Uyuşmazlıklarının İncelenmesi 1
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık Bölümü İnşaat Yönetimi, Bina Enformatiği 1
Endüstri Ürünleri Tasarımı Sürdürülebilirlik için Yaratıcı Tasarım Araştırması Yöntemleri 1
DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Deniz Bilim (Oşinografi) ABD Organik Kirleticilerin Denizel Etkileri ve Ekotoksikoloji 1
UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ
Bilimsel Hesaplama ABD Optimal Kontrol ve Optimizasyon 1
       

Kolay Hobiler