Akademik Personel | 27 Ocak 2021, Çarşamba

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

3 Mayıs 2018
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1 – Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterlerisağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2 – Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç); aşağıda yer alan koşulları da sağlamaları gerekmektedir:

a) Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen ÜDS/YDS’den en az 85 puan (Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi ABD’nabaşvuracak adaylar için ÜDS/YDS’den en az 90 puan) veya ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

Başvuru aşamasında ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

– Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

– Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

– Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:

– Özgeçmiş ve yayın listeleri,

– Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir),

– Onaylı dil belgesi,

– Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.

– Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

– Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ALAN PROF. DOÇ. DR.ÖĞR. ÜYESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Kuramsal Plazma Fiziği 1
Fizik Kuramsal Katıhal Fiziği 1
Kimya Analitik Kimya (Biyoanalitik Yöntemler) 1
Biyolojik Bilimler Kanser Moleküler Biyolojisi 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği Yapı-Zemin Etkileşimi, Barajların Sismik Davranış Tahkiki 1
İnşaat Mühendisliği Yüksek Başarımlı Hesaplama, Yapısal Rüzgar Mühendisliği, Algılayıcı Sistemleri 1
İnşaat Mühendisliği Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Türbülans Modelleme, Nehir Hidroliği 1
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Deneysel Aerodinamik, Rüzgar Türbin Aerodinamiği, Türbo-Makine Akışları, Türbülanslı Akışlar 1
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Aerodinamik, Çırpan Kanat Aerodinamiği ve Modellemesi, Laminar ÖnkarışımlıYanma, Deneysel Aerodinamik 1
Gıda Mühendisliği Gıda Biyokimyası ve Gıdalarda Görüntüleme Teknikleri 1
Bilgisayar Mühendisliği Robotik 1
Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Grafiği 1
Metalurji ve MalzemeMühendisliği Nanomalzemeler ve Elektronik Cihazlar 1
Kimya Mühendisliği Ayırma İşlemleri ve Kütle Transferi, Membranlı Ayırma Süreçleri 1
Maden Mühendisliği Maden İşletme 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme Finans 1
Uluslararası İlişkiler Orta Asya Siyaseti 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi 1
UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ
Aktüerya Bilimleri Hayat-Hayat Dışı Aktüerya Matematiği ve Aktüeryal Risk Modellemesi, Finansal Matematik 1

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Kolay Hobiler