Akademik Personel | 20 Aralık 2020, Pazar

Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alınacak

12 Mart 2016
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alınacak
       

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, askerlik durum belgesi ve yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları

Genel Şartlar;

* Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

* Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını belgelendirmeleri zorunludur.

MÜRACAAT TARİHİ; Profesör ve Doçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 15 gün, diğer adayların ise Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI UNVANI ADET K/D AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri / Nöroloji Doçent 1 1 Hareket bozuklukları alanında çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi / Türkçe Eğitimi Doçent 1 1 Türkçe Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak.
Eğitim Fakültesi İlköğretim / Sınıf Eğitimi Yrd. Doçent 1 5 Sınıf Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak. Okuma, okuma güçlükleri ve nörogörüntüleme alanında çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi İlköğretim / İlköğretim Matematik Eğitimi Yrd. Doçent 1 5 Deneme denklem yöntemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi İlköğretim / Sosyal Bilgiler Eğitimi Yrd. Doçent 1 4 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak. Öğretmen yeterlikleri ve eğitimde nitelik alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doçent 1 4 Olumlu yönelimler, yaşam doyumu ve problemli internet kullanımı alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji / Hidrobiyoloji Profesör 1 1 Yassı balıklarlarda yaş belirleme ve otolit morfometrisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler / Pedodonti Doçent 1 2 Pedodonti alanında Doçentliğini almış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler / Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Yrd. Doçent 1 4 Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, temporamandibular eklem alanında çalışmalar yapmış olmak.
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik / Müzik Doçent 1 2 Türk Halk Müziği/Etnomüzikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
       

Kolay Hobiler