Akademik Personel | 21 Aralık 2020, Pazartesi

Ordu Üniversitesi Akademisyen Alacak

Ordu Üniversitesi Akademisyen Alacak
       

Ordu Üniversitesi Üniversitesi Çeşitli Branşlarda Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi  Alacak

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Öğretim Elemanı alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak ve anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (Yönetmelik hükümlerine http://www.yok.gov.tradresinden ulaşılabilir.)

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları

Enstitü kadrolarına atanacak araştırma görevlileri 2547 Sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca, Fakültelere atanacaklar ise anılan kanunun 33. maddesi uyarınca istihdam edileceklerdir.

 

İSTENİLEN BELGELER:

-Başvuru formu (İndirmek İçin Tıklayınız)

-Özgeçmiş

-ALES belgesi ile Yabancı Dil Sınav Sonuç belgesi

-Öğrenim belgeleri

-Lisans Mezuniyet Transkripti

-Nüfus cüzdanı sureti

-Askerlik belgesi

-İki adet vesikalık fotoğraf

-İlan edilen kadroya bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora yaptığına ilişkin belge

 

NOT: Adaylar yukarıda istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri zorunludur.) İstenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yaptırılarak onaylanması yeterlidir. Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

***Adaylar birden çok programa başvuramazlar.

 

MÜRACAAT YERİ:      Tüm adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN veya POSTA yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden

                                           kurumumuz sorumlu değildir.)

 

Birimi Bölüm Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Unvan Adet K/D Alınacak Öğretim Elemanının

Lisans veya Lisansüstü Mezuniyet

Alanı

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri

Arş. Gör.

1

6

Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olmak. Yönetim Bilimleri alanında doktora yapıyor olmak.
Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon

Arş. Gör.

1

6

Yönetim ve Organizasyon alanında doktora yapıyor olmak.
Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Eğitimi

Arş. Gör.

1

6

Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak. Sınıf Öğretmenliği alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
Fen Bilimleri Enstitüsü

Arş. Gör.

1

6

Gıda Mühendisliği bölümü mezunu ve Gıda Mühendisliği alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

(2547 sayılı kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.)

 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

BAŞVURU TARİHLERİ 23/10/2015
SON BAŞVURU TARİHİ 06/11/2015
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ

11/11/2015

GİRİŞ SINAVI TARİHİ 16/11/2015
GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH 19/11/2015

 

İSTENİLEN BELGELER:

-Başvuru formu (İndirmek İçin Tıklayınız)

-Özgeçmiş

-ALES belgesi ile Yabancı Dil Sınav Sonuç belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)

-Öğrenim belgeleri

-Lisans Mezuniyet Transkripti

-İlan edilen kadroya bağlı olarak onaylı deneyim (tecrübe) belgesi veya Yüksek Lisans belgesi (Yüksek Lisans belgesine sahip olanlardan iki yıl tecrübe şartı aranmaz)

-Nüfus cüzdanı sureti

-Askerlik belgesi

-İki adet vesikalık fotoğraf

 

NOT: Adaylar yukarıda istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri zorunludur.) İstenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yaptırılarak onaylanması yeterlidir. Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

***Adaylar birden çok programa başvuramazlar.

 

MÜRACAAT YERİ: Tüm adayların ilgili birimlere ŞAHSEN veya POSTA yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerdenkurumumuz sorumlu değildir.)

Birimi Bölüm Program/Anasanat Dalı Unvan Adet K/D Alınacak Öğretim Elemanının

Lisans veya Lisansüstü Mezuniyet

Alanı

Fatsa Meslek Yüksekokulu Tekstil-Giyim, Ayakkabı ve Deri Giyim Üretim Teknolojisi

Öğr. Gör.

1

5

Tekstil Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve Tekstil Mühendisliği alanında yüksek lisans yapmış olmak.
Fatsa Meslek Yüksekokulu Tekstil-Giyim, Ayakkabı ve Deri Giyim Üretim Teknolojisi

Öğr. Gör.

1

5

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü mezunu olmak. Alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.
Fatsa Meslek Yüksekokulu Tekstil-Giyim, Ayakkabı ve Deri Giyim Üretim Teknolojisi

Öğr. Gör.

1

5

Moda Tasarımı, Tekstil Mühendisliği veya Moda Giyim Tasarımı Bölümü mezunu olmak.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi

Öğr. Gör.

1

4

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik veya İşletme Bölümü mezunu olmak. İşletme alanında yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıl ders verme deneyimi olmak.
Ulubey Meslek Yüksekokulu Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık

Öğr. Gör.

1

5

İktisat veya İşletme Bölümü mezunu olmak ve İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat alanında yüksek lisans yapmış olmak. Alanında 5 yıl tecrübeli olmak ve Yükseköğretim Kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Öğr. Gör.

1

4

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak. En az 2. kademe yüzme antrenörlük belgesine sahip olmak.

 

 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

BAŞVURU TARİHLERİ 23/10/2015
SON BAŞVURU TARİHİ 06/11/2015
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ

11/11/2015

GİRİŞ SINAVI TARİHİ 16/11/2015
GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH 19/11/2015

 

 

 

       

Kolay Hobiler