Akademik Personel | 23 Eylül 2020, Çarşamba

Ordu Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

10 Kasım 2017
Ordu Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, askerlik durum belgesi ve yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Genel Şartlar;

* Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

* Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını belgelendirmeleri zorunludur.

MÜRACAAT TARİHİ: Doçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 15 gün, diğer adayların ise Ulusal Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Birimi Bölüm/Anabilim Dalı Unvanı Adet K/D Açıklama
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doçent 1 1 Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında Doçentliğini almış olmak.
Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği / Gıda Bilimleri Yrd. Doçent 1 3 Yemeklik yağlar ve fonksiyonel gıdalarla ilgili fizyolojik çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma / Fitopatoloji Yrd. Doçent 1 3 Fındıkta hastalıklara neden olan fungal etmenler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doçent 1 3 Ergenlerin sosyal kaygı düzeylerini azaltmaları ile ilgili müdahale programları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri / Ortopedi ve Travmatoloji Yrd. Doçent 1 1 Travmatik medial menisküs yırtıklarının artroskopik tedavisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri / Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Yrd. Doçent 1 3 Fortran programlama dilinde istatistiksel simülasyon çalışmaları yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler / Ortodonti Yrd. Doçent 1 2 Ortodontik tedavide gülümseme komponentleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik / Müzik Yrd. Doçent 1 4 Piyano eğitimcilerinin piyano eserlerini öğretirken kullandıkları öğretim yöntemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri / Din Bilimleri / Din Eğitimi Yrd. Doçent 1 5 İlahiyat Fakültesi mezunu olmak. Felsefe ve Din Bilimleri alanında doktora yapmış olmak.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim / Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yrd. Doçent 1 4 Bahçe Bitkileri alanında doktora yapmış olmak. Fındıkta gama ışını uygulamaları ve meyvelerin depolanması alanında çalışmalar yapmış olmak.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon / İşletme Yönetimi Yrd. Doçent 1 4 Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. İletişime gönüllülük ve kişilerarası iletişim üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Ünye Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama / Mimari Restorasyon Yrd. Doçent 1 5 İç Mimarlık alanında doktora yapmış olmak. Bilgisayar destekli tasarım ve iç mekan tasarımı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.