Akademik Personel | 30 Eylül 2020, Çarşamba

Ordu Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

26 Haziran 2017
Ordu Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, askerlik durum belgesi ve yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Genel Şartlar;

* Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

* Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını belgelendirmeleri zorunludur.

MÜRACAAT TARİHİ; Profesör ve Doçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 15 gün, diğer adayların ise Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Birimi Bölüm/Anabilim Dalı Unvanı Adet K/D Açıklama
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih / Genel Türk Tarihi Profesör 1 1 Genel Türk Tarihi alanında Doçentliğini almış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih / Yakınçağ Tarihi Yrd. Doçent 1 3 Yakınçağ Osmanlı denizcilik tarihi ve deniz hukuku üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı Profesör 1 1 Eski Türk Edebiyatı alanında Doçentliğini almış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi / Bizans Sanatı Doçent 1 1 Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları alanında Doçentliğini almış olmak.
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri / Meyve Yetiştirme ve Islahı Doçent 1 1 Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında Doçentliğini almış olmak. Meyve türlerinde muhafaza ve hasat sonrası fizyolojisinde çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında Doçentliğini almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri / Acil Tıp Yrd. Doçent 1 2 Grayanotoksin zehirlenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler / Protetik Diş Tedavisi Doçent 1 1 Protetik Diş Tedavisi alanında Doçentliğini almış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler / Protetik Diş Tedavisi Yrd. Doçent 1 3 Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Cad/Cam ile üretilen restorasyonların rengi ve İmplant-kemik bağlantısı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler / Diş Hastalıkları ve Tedavisi Yrd. Doçent 1 3 Kompozit dolgular üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim / Sınıf Eğitimi Yrd. Doçent 1 4 İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak. Argümantasyona dayalı öğrenme ve yaratıcı drama alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Ünye Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama / Mimari Restorasyon Yrd. Doçent 1 5 Sanat Tarihi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Frigya Bölgesi Bizans Dönemi Kaya Mimarisi ve Osmanlı Dönemi Kilise Mimarisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

 

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.