Akademik Personel | 18 Ağustos 2019, Pazar

Ordu Üniv. Akademik Personel Alacak

31 Aralık 2016
Ordu Üniv. Akademik Personel Alacak
       

Ordu
Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun
ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile
Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve
Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi
alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili
mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr
adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı)
suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve
konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim
faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik
veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve
belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen
başvurmaları gerekmektedir.

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr
adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve
lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı)
suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye
katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi
Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının;
Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden
ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans,
yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı)
suretleri, askerlik durum belgesi ve yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma
ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları
gerekmektedir. Adaylar,
2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği,
ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav
tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Genel Şartlar;

* Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel
Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim
Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne
göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına
eklemeleri gerekmektedir.

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce
çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet
Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası
Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

* Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak
adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet
yükümlülüklerinin olmadığını belgelendirmeleri zorunludur.

MÜRACAAT TARİHİ; Profesör ve Doçent adaylarının
müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten
itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 17 gün, diğer adayların
ise Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 17 gündür.

Birimi

Bölüm/Anabilim
Dalı

Unvanı

Adet

K/D

Açıklama

Ziraat Fakültesi

Zootekni/Hayvan
Yetiştirme

Profesör

1

1

Hayvan Yetiştirme ve Islahı alanında
Doçentliğini almış olmak.

Ziraat Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Yrd. Doçent

1

5

Gıda Kimyası alanında doktora yapmış
olmak. Fitokimyasallarla ilgili fizyolojik
çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat
Fakültesi

Sanat Tarihi/Türk
İslam Sanatı

Yrd. Doçent

1

3

Ortaçağ Dönemi Kafkas Hıristiyan
Mimarisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ünye İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi

İşletme/Yönetim
ve Organizasyon

Doçent

1

2

Yönetim ve Strateji alanında
Doçentliğini almış olmak.

Ünye İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi

İktisat/İktisat Teorisi

Doçent

1

1

Mikro İktisat alanında Doçentliğini
almış olmak.

Ünye İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri İlişkileri/İş ve Sosyal

Güvenlik Hukuku

Doçent

1

1

Sosyal Politika alanında Doçentliğini almış
olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri/Halk Sağlığı

Doçent

1

1

Halk Sağlığı uzmanı
olmak. Sağlık Bilgi Sistemleri Temel sertifikasına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri/

Tıbbi Farmakoloji

Yrd. Doçent

1

1

Tıp Fakültesi mezunu
ve Tıbbi Farmakoloji uzmanı olmak. Western
blotting alanında çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri/Radyoloji

Yrd. Doçent

1

1

MR enterografi
tekniğinin demir eksikliği anemisinde kullanılması ile ilgili çalışma yapmış
olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri/Acil Tıp

Yrd. Doçent

1

2

Toksikoloji alanında klinik çalışma
yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri/Kardiyoloji

Yrd. Doçent

1

1

Takotsubo kardiyomiyopati
ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri/

Çocuk Cerrahisi

Yrd. Doçent

1

1

İlgili alanda uzmanlığını yapmış
olmak.

Diş Hekimliği
Fakültesi

Klinik Bilimler/Periodontoloji

Profesör

1

1

Periodontoloji alanında Doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi/Matematik Eğitimi

Doçent

1

2

Matematik alanında Doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim
Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd. Doçent

1

3

Doktorasını ilgili anabilim dalında
yapmış olmak. İlkokul öğrencilerinde okula uyum ile ilgili çalışma yapmış
olmak.

Güzel Sanatlar
Fakültesi

Grafik
Tasarım/Grafik

Yrd. Doçent

1

1

Dijital illüstrasyon
konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar
Fakültesi

Resim/Resim

Yrd. Doçent

1

2

Güncel sanatta imge üzerine çalışmalar
yapmış olmak.

Müzik ve Sahne Sanatları
Fakültesi

Müzik/Müzik

Yrd. Doçent

1

4

Doktorasını Müzik
Eğitimi alanında yapmış olmak. Müzik teorileri ve doğaçlama konularında
çalışmalar yapmış olmak.

Müzik ve Sahne
Sanatları Fakültesi

Tiyatro/Tiyatro

Yrd. Doçent

1

4

Doktorasını Sahne Sanatları alanında
yapmış olmak. Türk Tiyatrosu üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Teknik Bilimler
Meslek

Yüksekokulu

İnşaat/İnşaat
Teknolojisi

Yrd. Doçent

1

2

Öngerilmeli beton kirişlerin optimizasyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tüm akademik ilanlar için : AKADEMİK İLANLAR

       

BENZER HABERLER