Akademik Personel | 19 Haziran 2021, Cumartesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

21 Ekim 2016
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 – Profesör adaylarının; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.) , tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

2 – Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

NOT:

1 – Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Web sayfasında DUYURULAR kısmında ve Personel Daire Başkanlığının Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

2 – Müracaat edecek adayların “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Mevzuat ve Formlar / Yönergeler kısmından ulaşılabilir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

MÜRACAAT YERİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: Profesör ve Doçent adayları ilanın Resmi Gazete’de ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır),

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM PROF. AÇIKLAMA DOÇ. AÇIKLAMA
İktisadi ve İd. Bil. Fak. Yönetim ve Organizasyon 1
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizikokimya 1
Fen-Edebiyat Fakültesi Yeniçağ Tarihi 1
Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğr. Tekn. Eğitimi 1
Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi 1
Eğitim Fakültesi İ.Ö. Matematik Eğitimi 1
Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi 1
Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi 1
Yaşar Doğu Spor Bil. Fak. Rekreasyon 1
Yaşar Doğu Spor Bil. Fak. Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. 1
Ziraat Fakültesi Entomoloji 1
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi 1
Ziraat Fakültesi Fitopatoloji 1
Tıp Fakültesi Çocuk Sağ. ve Hast. 1 Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Çocuk Sağ.ve Hast. 1 Çocuk Endokrinolojisi uzmanı olmak. 1 Çocuk metabolizması uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Üroloji 1 1
Tıp Fakültesi Kulak -Burun-Boğaz Hst. 1 Pediatrik otolaringoloji eğitimi almış olmak.
Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Hst. 1 Odyoloji alanında doktora yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları 1
Tıp Fakültesi Radyoloji 1
Tıp Fakültesi Kardiyoloji 1
Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hast. 1
Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean. 2
Havacılık ve Uzay Bil. Fak. Uçak Bakım ve Onarımı 1
Devlet Konservatuarı Piyano Anasanat Dalı 1
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği 1
Mühendislik Fakültesi Termodinamik 1
Mühendislik Fakültesi Jeodezi 1
İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi 1
İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi 1
Veteriner Fakültesi Anatomi 1
Veteriner Fakültesi Su Ürünleri ve Hast. 2
Veteriner Fakültesi Parazitoloji 1
Veteriner Fakültesi Farmakoloji-Toksikoloji 1
Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları 1
Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Toh. 1
Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Tekn. 1
Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji 1
       

Kolay Hobiler