Akademik Personel | 15 Haziran 2021, Salı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çok Sayıda Akademik Personel Alımı Yapacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çok Sayıda Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Ondokuz Mayıs Üniversitesi çeşitli fakülte ve bölümlere doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı yapacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı kadro detayları:

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

ADETUNVANBİRİMBÖLÜM/ABD/PROGRAMAÇIKLAMA
1ProfesörTıp Fakültesi (**)Radyoloji
1ProfesörTıp Fakültesi (*) (**) (İngilizce)Deri ve Zührevi Hastalıklar
1ProfesörTıp Fakültesi (*) (**) (İngilizce)Çocuk Cerrahisi
1ProfesörTıp Fakültesi (*) (**) (İngilizce)Kadın Hastalıkları ve Doğum
1ProfesörTıp Fakültesi (**)İç HastalıklarıRomatoloji yandal uzmanı olmak
1ProfesörTıp Fakültesi (**)Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
1ProfesörTıp Fakültesi (*) (**) (İngilizce)Göğüs Cerrahisi
1ProfesörDiş Hekimliği FakültesiEndodonti
1ProfesörDiş Hekimliği FakültesiOrtodonti
1ProfesörZiraat FakültesiHayvan Yetiştirme
1ProfesörMühendislik FakültesiEnerji
1ProfesörMühendislik FakültesiMekanik (İnşaat Bl.)
1ProfesörMühendislik FakültesiJeodezi
1ProfesörMühendislik FakültesiTemel İşlemler
1ProfesörMühendislik FakültesiMalzeme Bil. ve Mühendisliği
1ProfesörEğitim FakültesiFen Bilgisi EğitimiFen Bilgisi Eğitimi alanında Doçentlik almış olmak
1ProfesörEğitim FakültesiEğitim Yönetimi
1ProfesörEğitim FakültesiMüzik EğitimiTürk Müziği işitme-okuma-yazma eğitimi üzerine çalışmaları olmak
1ProfesörEğitim FakültesiMatematik Eğitimi (İlköğretim Bl.)Matematik Eğitimi alanında çalışmaları
olmak
2ProfesörEğitim FakültesiSosyal Bilgiler Eğitimi
1ProfesörEğitim FakültesiFransız Dili Eğitimi
1ProfesörEğitim FakültesiRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
1ProfesörVeteriner FakültesiVeterinerlik Cerrahi
1ProfesörVeteriner FakültesiHayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
1ProfesörVeteriner FakültesiVeterinerlik Farmakoloji-Toksikolojisi
1ProfesörVeteriner FakültesiSu Ürünleri ve Hastalıkları
1ProfesörVeteriner FakültesiVeterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
1ProfesörDevlet KonservatuvarıGeleneksel Türk Müzikleri
1ProfesörDevlet KonservatuvarıÜflemeli ve Vurmalı Çalgılar
1ProfesörSağlık Bilimleri FakültesiSosyal Hizmet
1ProfesörSağlık Bilimleri FakültesiEbelik
1ProfesörFen Edebiyat FakültesiUygulamalı Sosyoloji
1ProfesörFen Edebiyat FakültesiMoleküler Biyoloji ve Genetik
1ProfesörFen Edebiyat FakültesiUygulamalı İstatistik
1ProfesörFen Edebiyat FakültesiFelsefe Tarihi
1ProfesörKenevir Araştırmaları EnstitüsüTarım ve IslahKenevir bitkisi üzerine çalışmaları olmak
1DoçentEğitim FakültesiEğitim Yönetimi
1DoçentEğitim FakültesiTürkçe Eğitimi
1DoçentEğitim FakültesiFen Bilgisi Eğitimi
1DoçentEğitim FakültesiFransız Dili Eğitimi
1DoçentEğitim Fakültesiİngiliz Dili Eğitimi
1DoçentTıp Fakültesi (*) (**) (İngilizce)Kadın Hastalıkları ve Doğum
1DoçentTıp Fakültesi (**)Adli Tıp
1DoçentTıp Fakültesi (*)
(İngilizce)
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıNeonatoloji yandal uzmanı olmak.
1DoçentTıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıEğitim becerileri belgesi olmak (Çocuk acilde çalıştırılmak üzere)
1DoçentTıp FakültesiTıp EğitimiTıp Eğitimi alanında doktoralı olmak
1DoçentZiraat FakültesiEntomoloji
1DoçentFen Edebiyat FakültesiTürk İslam Sanatı
1DoçentFen Edebiyat FakültesiFelsefe Tarihi
1DoçentMühendislik FakültesiUlaştırma
1DoçentMühendislik FakültesiYapı
1DoçentMühendislik FakültesiElektro Manyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği
1DoçentYaşar Doğu Spor Bilimleri FakültesiRekreasyon
2Doktor Öğretim ÜyesiFen- Edebiyat FakültesiUygulamalı PsikolojiPsikoloji lisans mezunu olup, Uygulamalı Psikoloji alanında doktora yapmış olmak
1Doktor Öğretim ÜyesiFen- Edebiyat FakültesiSosyal PsikolojiPsikoloji lisans mezunu olup, Sosyal Psikoloji alanında doktora yapmış olmak
1Doktor Öğretim ÜyesiFen- Edebiyat FakültesiMoleküler Biyoloji ve GenetikTüm GENOM dizi analizleri alanında çalışmaları olmak
1Doktor Öğretim ÜyesiMühendislik FakültesiMekanik (Makine Müh)
1Doktor Öğretim ÜyesiMühendislik FakültesiYöneylem AraştırmaEndüstri Mühendisliği lisans mezunu olup, Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak
1Doktor Öğretim Üyesiİlahiyat FakültesiArap Dili ve BelagatıYükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil (Arapça) Sınavından en az 85 (seksenbeş) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı ilanı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru belgeleri için üniversitenin web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

       

Kolay Hobiler