Akademik Personel | 28 Ocak 2021, Perşembe

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

15 Ağustos 2018
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 – Profesör Adayları; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyaları karton kutu içerisinde teslim etmeleri gerekir.

2 – Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

3 – Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; yabancı dili belirten bir dilekçe, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin onaylı sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

NOT:

1 – Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının; Üniversitemiz Web sayfasında DUYURULAR kısmında ve Personel Daire Başkanlığının Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu ve Öğretim Üyesi Bilgi Formunu (bilgisayar ortamında) 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde Özgeçmiş ve Yayın listesi ile birlikte teslim edilmesini, ayrıca, Doçent adaylarının onaylı Doçentlik belgesini teslim etmeleri gerekmektedir.

2 – Müracaat edecek adaylar “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

MÜRACAAT YERİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları İlanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde müracaatlarını yapmalıdırlar.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Birim Bölüm/Ana Bilim Dalı Prof Doç. Dr. Öğr. Üyesi Açıklama
Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi 1
Mühendislik Fakültesi Kamu Ölçmeleri 1
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri 1
Fen Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Sosyoloji 1
Fen Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji 1
Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi 1 PDÖ eğitim sertifikası olmak.
Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi 1
Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi 1
Veteriner Fakültesi Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği 1
Fen Edebiyat Fakültesi Yöneylem Araştırma 1
Fen Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi 1
İlahiyat Fakültesi Hadis 1
İşletme Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik 1 İşletme, Sigortacılık, Sigorta ve risk yönetimi, Çalışma ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarının birinde doktora yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi 1
Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi 1 Sınıf Eğitimi alanında doktora yapmış ve program geliştirme üzerine çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitimin Felsefesi, Sosyal ve Tarihi Temelleri 1
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi İdare Hukuku 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup İdari hukuk alanında doktora yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Sistematik Felsefe 1
Fen Edebiyat Fakültesi Türk İslam Sanatı 1
Fen Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Psikoloji 1 Psikoloji lisans mezunu olup Psikoloji alanında doktora yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Psikoloji 1 Psikoloji lisans mezunu olup Klinik Psikoloji alanında doktora yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Risk Analizi 1
Mühendislik Fakültesi Elektronik 1
Tıp Fakültesi Acil Tıp 1 Solunum yetmezliğinde yüksek duyarlıkta simülasyon eğitimi almış olmak.
Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik 1 Hematolojik malignitelerle ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hast. 1 Çocuk Genetik Hastalıkları yandal uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hast. 1 Çocuk Nefrolojisi yandal uzmanı olmak.
İlahiyat Fakültesi Tasavvuf 1
Mimarlık Fakültesi Mimarlık 1 Mimarlık lisans mezunu olup Mimarlık alanında doktora yapmış olmak.
Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık 1 İç Mimarlık lisans mezunu olup İç Mimarlık alanında doktora yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Kolay Hobiler