Akademik Personel | 22 Haziran 2021, Salı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 42 Akademik Personel Alımı Yapacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 42 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Ondokuz Mayıs Üniversitesi çeşitli alanlarda 42 akademik personel alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

ADETUNVANBİRİMBÖLÜM/ABD/PROGRAMAÇIKLAMA
1Profesörİktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Yönetim ve OrganizasyonLiderlik ve örgütsel adalet konularında çalışmaları olmak
1ProfesörSağlık Bilimleri FakültesiSosyal HizmetSosyal Hizmetler alanında Doçentlik unvanı almış olmak
1DoçentTıp Fakültesi (*)
(İngilizce)
Histoloji ve Embriyoloji
1DoçentTıp Fakültesi (*)
(İngilizce)
Göz HastalıklarıEğiticilerin Eğitimi ve PDÖ konusunda eğitim almış olmak
1DoçentZiraat FakültesiFitopatoloji
1DoçentZiraat FakültesiHayvansal Biyoteknoloji
1DoçentSağlık Bilimleri FakültesiHalk Sağlığı Hemşireliği
1DoçentVeteriner FakültesiZootekni
2Doçentİlahiyat FakültesiKuran-ı Kerim Okuma ve
Kıraat İlmi
1Doçentİlahiyat Fakültesiİslam Hukuku
1Doçentİktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisat Tarihi
1DoçentFen-Edebiyat FakültesiProtohistorya ve Önasya
Arkeolojisi
1DoçentFen-Edebiyat FakültesiGelişim Psikolojisi
1DoçentMühendislik FakültesiKonstrüksiyon ve İmalat
1DoçentMühendislik FakültesiProses ve Reaktör Tasarımı
1DoçentSpor Bilimleri FakültesiSpor Yöneticiliği
1Dr. Öğr.
Üyesi
Tıp FakültesiBeyin ve Sinir CerrahisiEğiticilerin Eğitimi ve PDÖ konusunda eğitim almış olmak
1Dr. Öğr.
Üyesi
Tıp FakültesiÇocuk CerrahisiÇocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi uzmanı olmak
1Dr. Öğr.
Üyesi
Tıp FakültesiGöz HastalıklarıEğiticilerin Eğitimi ve PDÖ konusunda eğitim almış olmak
1Dr. Öğr. ÜyesiTıp FakültesiKulak Burun ve Boğaz HastalıklarıEğiticilerin Eğitimi ve PDÖ konusunda eğitim almış olmak
1Dr. Öğr. ÜyesiTıp FakültesiNörolojiEğiticilerin Eğitimi ve PDÖ konusunda eğitim almış olmak
1Dr. Öğr.
Üyesi
Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıÇocuk Kardiyolojisi uzmanı olmak, Çocuk Kardiyovasküler yoğun
bakımda en az 4 (dört) yıl tecrübesi olmak
1Dr. Öğr. ÜyesiTıp FakültesiHalk SağlığıEğiticilerin Eğitimi ve PDÖ konusunda eğitim almış olmak
1Dr. Öğr. ÜyesiTıp Fakültesi (*) (**) (İngilizce)Aile HekimliğiEn az 5 (beş) yıl evde bakım ve palyatif bakım konusunda deneyimi olmak
1Dr. Öğr.
Üyesi
Sağlık Bilimleri FakültesiEbelik
1Dr. Öğr. ÜyesiDiş Hekimliği FakültesiEndodonti
1Dr. Öğr. Üyesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisat TarihiOsmanlı Devletinde ticaret konusunda çalışmaları olmak
1Dr. Öğr.
Üyesi
Fen Edebiyat FakültesiBölgesel Coğrafya
2Dr. Öğr. ÜyesiFen Edebiyat FakültesiUygulamalı PsikolojiPsikoloji lisans mezunu olup, Uygulamalı Psikoloji alanında doktora yapmış olmak
1Dr. Öğr. ÜyesiEğitim FakültesiTürkçe EğitimiTürkçe Eğitimi alanında doktora yapmış ve metin dilbilimi alanında çalışmaları olmak
1Dr. Öğr.
Üyesi
Eğitim FakültesiSınıf EğitimiSınıf Eğitimi lisans mezunu olup, aynı alanda doktora yapmış olmak
1Dr. Öğr. ÜyesiEğitim FakültesiEğitimde Ölçme ve DeğerlendirmeÖlçme ve Değerlendirme alanında doktora yapmış olmak
1Dr. Öğr. ÜyesiEğitim FakültesiEğitimin Felsefesi, Sosyal ve Tarihi Temelleri
1Dr. Öğr. ÜyesiGüzel Sanatlar FakültesiAnimasyonAnimasyon, Çizgi Film Animasyon, Canlandırma Film veya Canlandırma Filmi Tasarımı ve Yönetimi lisans mezunu olup, bu alanların birinde
doktora yapmış olmak
1Dr. Öğr.
Üyesi
Sağlık Hizmetleri MYODiş Protez TeknolojisiProtetik Diş Tedavisi alanında doktora yapmış olmak
1Dr. Öğr. ÜyesiMühendislik FakültesiEndüstri MühendisliğiEndüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak
1Dr. Öğr. ÜyesiMühendislik FakültesiProses ve Reaktör TasarımıBiyodizel Karakterizasyonu konusunda çalışmalar yapmış ve laboratuvar akreditasyonu konusunda deneyimi olmak
2Dr. Öğr. ÜyesiAdalet MYOAdaletHukuk lisans mezunu olup, Hukuk alanında doktora yapmış olmak
1Dr. Öğr.
Üyesi
Devlet KonservatuarıGeleneksel Türk MüzikleriTürk Müziği keman icrası alanında çalışmaları olmak

 

İlanın detayları şu şekilde;

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.
1- Profesör Adayları; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14.maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve
belgeleyen 6 takım dosyaları karton kutu içerisinde teslim etmeleri gerekir.
2- Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.
3- Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; yabancı dili belirten bir dilekçe, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin onaylı sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

NOT:
1- Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının; Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve
Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu ve Öğretim Üyesi Bilgi Formunu (bilgisayar ortamında) 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde Özgeçmiş ve Yayın listesi ile birlikte teslim edilmesini, ayrıca, Doçent adaylarının onaylı Doçentlik belgesini teslim etmeleri gerekmektedir.
2- Müracaat edecek adaylar “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini
oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

MÜRACAAT YERİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: İlanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisindedir. (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.)
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
(*) (İngilizce) Anabilim Dalı kadrolarına müracaat edecek bütün adayların “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.
(**) Samsun 2.İdare Mahkemesinin 05.06.2018 tarih ve E:2018/427 sayılı kararı gereğince ilan edilmiştir

       

Kolay Hobiler