Akademik Personel | 24 Haziran 2021, Perşembe

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 12 Araştırma Görevlisi 12 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 12 Araştırma Görevlisi 12 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Ondokuz Mayıs Üniversitesi çeşitli alanlarda 12 araştırma görevlisi 12 öğretim görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

ADETUNVANBİRİMBÖLÜM/ABD/PROGRAMAÇIKLAMA
1Araş. Gör.Mimarlık FakültesiMimarlıkMimarlık lisans mezunu olup, Mimarlık alanında doktora yapıyor olmak.
1Araş. Gör.Tıp FakültesiAnatomiTıp Fakültesi veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup, Anatomi anabilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
1Araş. Gör.Tıp FakültesiTıbbi MikrobiyolojiTıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji anabilim dalında yüksek lisans yapmış ve aynı anabilim dalında doktora yapıyor olmak.
1Araş. Gör.Ziraat FakültesiBağ Yetiştirme ve IslahıBahçe Bitkileri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
1Araş. Gör.Fen Edebiyat FakültesiAnalitik KimyaKimya Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
1Araş. Gör.Fen Edebiyat FakültesiGenel FizikFizik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
1Araş. Gör.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisatİktisat, Ekonomi, Ekonometri ya da Maliye bölümlerinin birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
1Araş. Gör.İlahiyat FakültesiDin FelsefesiDin Felsefesi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
1Araş. Gör.İletişim FakültesiGazetecilikGazetecilik lisans mezunu olup, Gazetecilik ya da İletişim Bilimleri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
1Araş. Gör.Sağlık Bilimleri FakültesiDil ve Konuşma TerapisiDil ve Konuşma Terapisi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
1Araş. Gör.Mühendislik FakültesiEnerjiMakine Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
1Araş. Gör.Mühendislik FakültesiÖlçme TekniğiHarita Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
1Öğr.Gör.Tıp Fakültesi (İngilizce)KardiyolojiKardiyak görüntüleme konusunda eğitim almış olmak, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil (İngilizce) sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.
1Öğr.Gör.Sağlık Bilimleri FakültesiEbelikEbelik lisans mezunu olup, Ebelik alanında en az tezli yüksek lisans yapmış olmak.
1Öğr.Gör.İlahiyat FakültesiKuranı Kerim Okuma ve Kıraat İlmiİlahiyat lisans mezunu olup, Kuranı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalında en az tezli yüksek lisans yapmış olmak.
1Öğr.Gör.RektörlükTeknoloji Transfer ofislerinde veya Teknoloji geliştirme bölgelerinde
lisans sonrası en az 2 (iki) yıl Fikri ve Sinai mülkiyet hakları uzmanı olarak çalışmış olmak.
1Öğr.Gör.RektörlükTeknoloji Transfer ofislerinde veya Teknoloji geliştirme bölgelerinde lisans sonrası en az 2 (iki) yıl Girişimcilik uzmanı olarak çalışmış olmak.
1Öğr. Gör.Alaçam MYOLojistikKamu Yönetimi, İşletme veya Lojistik alanlarının birinden lisans mezunu olup, bu alanların birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. Yükseköğretim Kurumlarında lojistik alanında en az 1(bir) yıl
ders verme deneyimi olmak.
2Öğr. Gör.Adalet MYOAdaletHukuk lisans mezunu olup, Hukuk alanında en az tezli yüksek lisans yapmış olmak.
1Öğr. Gör.Yeşilyurt MYOSilah Sanayi Teknikerliğiİmalat Mühendisliği lisans mezunu olup, en az tezli yüksek lisans yapmış olmak.
1Öğr. Gör.Sağlık Hizmetleri MYODiş Protez TeknolojisiMalzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında en az tezli yüksek lisans
yapmış olmak.
1Öğr. Gör.Sağlık Hizmetleri MYODiş Protez TeknolojisiDiş Hekimliği lisans mezunu olup, lisans sonrası alanında en az 5 (beş) yıl deneyimi olmak.
1Öğr. Gör.Havza MYOFizyoterapiFizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup, alanında en az tezli yüksek lisans yapmış olmak.
1Öğr. Gör.Samsun MYOBilgisayar ProgramcılığıBilgisayar Mühendisliği ya da Bilişim alanında en az tezli yüksek lisans
yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Bilgisayar Programcılığı alanında en az 2 (iki) yıl ders verme deneyimi olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine 13.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak eklenen Geçici Madde 2 uyarınca 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

ÖNEMLİ NOTLAR
1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2- Adayların herhangi bir kuruma karşı Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
3- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden terhis, tecil veya muaf durumunda olması gerekmektedir.
4- Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Postada yaşanacak gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.
6- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
7- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
8- İlanımızın ayrıntılarına (sınav başvuru takvimi, başvuru evrakları) http://www.omu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır. Duyurulur.

       

Kolay Hobiler