Akademik Personel | 28 Ocak 2021, Perşembe

Öncelikli Alanlar Çağrılarının 2015-2 Dönemi 2. Aşama Sonuçları Açıklandı

Resim bulunamadı
       

Öncelikli Alanlar Çağrılarının 2015-2 Dönemi 2. Aşama Sonuçları Açıklandı.

“1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları”nın 5 inci maddesi çerçevesinde, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön değerlendirme ve Çağrı Programı Danışma Kurulları (ÇPDK)’nın görüşleri doğrultusunda ilgili Araştırma Destek Grupları tarafından oluşturulan panellerde yapılan bilimsel değerlendirme sonucunda, değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda liste olarak verilmiştir.

 

ÇAĞRI KODU ÇAĞRI BAŞLIĞI
1003-KMY-KMYM-2015-2 Yerli Bitki Kaynaklarından (Endemik, Tıbbi, Aromatik vb.) Değerli Kimyasallar
1003-HVU-HAVA-2015-2 İnsansız Hava Araçları için Otomatik Uçuş Kontrol Sistemleri Geliştirilmesine Yönelik Araştırmalar
1003-SBB-EGTM-2015-2 Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi Yoluyla Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi
1003-SUA-ARTM-2015-2 Endüstriyel Atıksulardan Geri Kazanıma Yönelik Arıtma Sistemleri
1003-GDA-BHCE-2015-2 Verim ve Kalitenin Artırılmasına Yönelik Islah Çalışmaları
1003-GDA-TRLA-2015-2 Lif Bitkilerinde Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması
1003-ENE-KOMR-2015-2 Kömür-Kömür ve Biyokütlenin Birlikte Kullanımında Yenilikçi İyileştirme/Hazırlama Teknolojileri
1003-ENE-GUNS-2015-2 Yeni Nesil Güneş Hücreleri için Yenilikçi Malzemelerin Geliştirilmesi
1003-ENE-YENI-2015-2 Rüzgâr Enerjisi Teknolojilerine Yönelik Ar-Ge Çalışmaları
1003-ENE-HPIL-2015-2 Borhidrür Yakıt Pili Teknolojilerine Yönelik Araştırmalar
1003-SAB-TTIP-2015-2 Nörodejeneratif Hastalıklar
1003-SAB-KLNK-2015-2 Tıbbi Cihazlara Yönelik Klinik Araştırmalar
1003-SAB-ASIT-2015-2 Bakteriyel ve Paraziter Patojenlere Karşı Aşı, Adjuvan ve Koruyucu/Tedavi Edici Antikor Geliştirilmesi
1003-SAB-ILAC-2015-2 Kan ve Kan Ürünleri
1003-OTO-MALZ-2015-2 Metal Alaşımlar
1003-OTO-BTRY-2015-2 İleri Batarya Teknolojileri
1003-MAK-TSRM-2015-2 Mikro İşleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi
1003-MAK-OTOM-2015-2 Akıllı İmalat Sistemlerine Yönelik Araştırmalar
1003-BIT-BGUV-2015-2 Sürdürülebilir Bilgi Ve Ağ Teknolojileri
1003-BIT-MNOE-2015-2 Enerji Üretebilen MEMS Cihazlar
1003-BIT-BBIL-2015-2 Büyük Veride Yenilikçi Araştırmalar
1003-BIT-GNBT-2015-2 Yeni Nesil Ağ Teknolojileri
1003-BIT-FOTO-2015-2 Fotonik Aygıt ve Teknolojileri
1003-SAB-UIDB-2015-2 Primer İmmün Yetmezlik
       

Kolay Hobiler