Akademik Personel | 20 Haziran 2021, Pazar

Ombudsman Okutman Kadrosuna Yapılan Atamayı İptal ettirdi

Ombudsman Okutman Kadrosuna Yapılan Atamayı İptal ettirdi
       

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) inceletmesi sonucu, alan bilgisi yeterliliği içermeyen ve yanlış cevap anahtarıyla yapılan sınavda başarı kazanan kişinin, üniversitenin okutman kadrosuna yapılan ataması iptal edildi.

Bir üniversite ‘Türkçe okutman’ alımı için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ilanıyla adaylara yazılı sınav yapılacağını duyurdu. Dört aday arasından 75 puan alarak sınavı kazanan A.E.E, daha sonra ilgili kadroya atandı.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve lisans notu itibarıyla sınava çağrılanlar arasında birinci sırada yer almasına rağmen, sınavda 25 puan alarak başarısız olduğunu belirten başka bir aday ise haksız ve kamu vicdanını rahatsız edici şekilde puanlama yapıldığını öne sürdü.

Bu aday, ilgili üniversiteye, sınav kağıtlarının incelenmesi, atamanın iptal edilmesi amacıyla başvuruda bulundu.

Üniversite tarafından başvuru, sınav ve atamaya ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek, reddedildi.

Komisyon soruları inceledi     

Bunun üzerine aday, KDK’ya başvuruda bulundu.

KDK’nın talebi üzerine, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi komisyonu, sınav soru ve cevaplarını incelemeye aldı.

Komisyon, soruların, ilanına çıkılan kadronun gerektirdiği alan bilgisi yeterliliklerini ölçmeye uygun bulunmadığını ve cevap anahtarındaki bilgilerin yanlışlar içerdiğini, soruyla bağlantısız olduğunu tespit etti.

Öte yandan komisyon, kadroya sınavda başarılı olması nedeniyle ataması yapılan A.E.E’nin cevaplarının yanlışlar, eksiklikler ve sorularla bağlantısızlıklar içerdiğini belirledi. Komisyon, bu kişinin yanıtlarının, cevap anahtarıyla uyum gösterdiğini tespit etti.

Diğer adayların sorulara kendi doğal metinleştirmeleriyle yanıt verdiğini kaydeden komisyon, söz konusu adayların hiçbirinin cevap anahtarındaki hataları tekrar etmediğini bildirdi.

“Sınav yeniden yapılsın”     

Komisyon, “İlgili sınavın ilana çıkılan kadronun alan bilgisi dahilinde adayların yeterliliklerini ölçmek için uygun yeni sorular ve bu sorular doğrultusunda belirlenecek doğru cevap anahtarıyla tekrar yapılmasının akademik alandaki moral değerler, sınav disiplini, ölçme ve değerlendirmede adaletin sağlanması açısından uygun olacağı” yönünde değerlendirmelerde bulundu.

İlana çıkılan okutman kadrosu için sınav ilanında belirlenen özel şartların, başvurulacak kadronun hizmet gereklerine uygun hazırlanmadığını ifade eden KDK, sınav soruları ve cevaplarının da bilimsel açıdan ve hukuken hizmet gereklerine uyarlılığının tespit edilmediğini bildirdi.

YÖK inceleme başlatacak     

Atama işleminin geri alınmasını isteyen KDK, yeniden sınav yapılması için üniversiteye, sorumlular hakkında işlem gerçekleştirilmesi amacıyla YÖK’e tavsiyede bulundu.

KDK’nın tavsiye kararının ardından ilgili üniversite, atamayı iptal ederek yeniden sınav yapılmasına karar verdi.

YÖK ise sınava ilişkin ilgililer hakkında inceleme başlatarak, gerekli disiplin ve cezaişleminin yapılacağını bildirdi.

anadolu ajansı

       

Kolay Hobiler