Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Öğretmenlikte Büyük Reform

Öğretmenlikte Büyük Reform
       

40 bin atama için gün sayan Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen olma kıstaslarını da sil baştan yeniliyor.

Yeni eğitim döneminde 40 bin öğretmen alımı için düğmeye basan Milli Eğitim Bakanlığı bir yandan da ‘eğitimci ordusu’nun revizyonuna odaklandı. Bakanlık, bir süredir üzerinde çalıştığı “ÖğretmenStrateji Belgesi”ne son şeklini verdi. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacak belgeye göre, öğretmen yetiştirmede önemli değişikliklere gidilecek. Üniversite adaylarından yıllarını eğitime harcamış öğretmenlere kadar her aşamada düzenleme yapılacak. İşte Milli Eğitim’in yeni yol haritası:

> Öğretmenlik programlarını tercih eden başarılı öğrencilere burs ve yurtlarda barınma garantisi verilecek.

> Öğretmen yetiştirme programlarından diğer alanlardaki programlara geçiş kolaylaştırılacak.

> “Pedagojik formasyon” yeni bir sistemle elden geçirilecek.

> Başarılı yönetici ve öğretmenlere, standartları MEB tarafından tanımlanan “mentörlük eğitimi ve sertifikası” verilecek. Fakülte-okul işbirliği süreci yeniden yapılandırılacak.

> Branşlara göre öğretmen ihtiyacı projeksiyonu çıkarılacak ve kontanjanlar kamuoyu ile paylaşılacak. Böylece adaylar devletin o bölümdeki ihtiyacını görerek tercihte bulunacak.

> İstihdam imkanı daralan veya kaldırılan branşlardaki mevcut öğretmenler, acil ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilecek.

> KPSS/10 (eğitim) sınavı, öğretmen yeterliliklerine göre ayrıntılandırarak yeniden tasarlanacak.

> Özel öğretim kurumlarında öğretmen olarak çalışanların, bu hizmetlerinin resmi okullara atandıklarında kıdemlerinden sayılması için düzenleme yapılacak.

> Öğretmenlerin zorunlu hizmet bölgelerini tercih etmesi için özendirici tedbirler devreye sokulacak.

> Eşit işe eşit ücret gelecek.

> Aynı okulda kesintisiz uzun süre görev yapmış öğretmenlere, mesleki deneyimlerini taşıyabilmeleri ve geliştirebilmeleri için okul ve kurum değişikliği yapmak üzere bir model oluşturulacak.

> Her öğretmenin yıllık olarak katılacağı mesleki gelişim eğitimleri yeniden düzenlenecek. Mevcut kariyer sistemi yerine süreç-beceri odaklı sistem yapılandırılacak.

Yeni model geliyor

MEB, eğitim-öğretim yılı öncesi okullardaki ihtiyaçlara odaklandı. “Öğretmen Strateji Belgesi” hazırlayarak kısa, orta ve uzun vadeli yol haritasını çizdi.

Önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı tarafından kamuoyuna açıklanması planlanan belgeye göre hedef, “öğretmen yetiştirme programlarına en başarılı bireyleri seçmek.” Strateji Belgesi’ne göre satır başlarıyla şu adımlar atılacak:

BAŞARILILARA TEŞVİK

– Öğretmenlik programlarını başarılı öğrencilerin tercih etmesi hedefleniyor. Bunun için başarılı olanlara burs ve yurtlarda barınma garantisi verilecek.

– Orta vadede öğretmen yetiştirme programlarına öğrenci kabulünü, merkezi yerleştirme sınavına ek olarak, bu amaçla kurulacak kurumlar arası bir komisyon tarafından hazırlanacak ölçüt ve araçlarla geliştirme hedefleniyor. Bunun için MEB, YÖK ve ÖSYM çalışma yapacak.

– Öğretmen okulları 12 yıllık zorunlu eğitim sistemi doğrultusunda yeniden yapılandırılırken, öğretmen yeterlilikleri de yeniden belirlenecek. “Pedagojik formasyon” yeni bir sistemle elden geçirilecek.

PROGRAMLAR DÜZENLENECEK

– İstihdam olanağı daralan veya kaldırılan branşlardaki mevcut öğretmenler, acil ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilecek. Bunun için üniversitelerde programlar düzenlenecek.

– KPSS/10 (eğitim) sınavı, öğretmen yeterliliklerine göre ayrıntılandırarak yeniden tasarlanacak.

OKUL ÖNCESİ DE VAR

– Okul öncesi öğretmenlerinin, eğitim fakültelerinin lisans mezunları arasından atanması öngörülüyor.

– Özel öğretim kurumlarında öğretmen olarak çalışanların, bu hizmetlerinin resmi okullara atandıklarında kıdemlerinden sayılması için düzenleme yapılacak.

Her yıl 50 bin kişi mezun oluyor

Verilere göre, her yıl 50 bin civarında öğretmen adayı üniversitelerden mezun oluyor. Atama sayısı ise son yıllarda 30-40 bin aralığına yükseltilmesine karşın, istihdam edilemeyen öğretmen adayı sayısı da yıldan yıla artıyor. Halen 300 bine yakın öğretmen, atanmayı bekliyor. Öğretmen Strateji Belgesi’ndeki planlamayla bu sıkıntının süreç içinde aşılması hedefleniyor. MEB, önümüzdeki günlerde bu yıl için 40 bin öğretmen atamasını yapmış olacak.

Kaynak: Akşam Gazetesi

       

Kolay Hobiler