GündemSlayt Haber

Öğretmenlik Alanları Yeniden Düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı’nca öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esasları yeniden düzenlendi.

 

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Talim ve Terbiye Kurulunun 07 Temmuz 2009 tarihli ve 80 Sayılı Kararı ile yürürlüğe giren ”Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programlar ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda”, eğitim öğretimde değişme ve ihtiyaçlara bağlı olarak zaman zaman kısmi değişiklikler yapıldığı hatırlatıldı.

Bakanlığa bağlı okul ve kurumların öğretim programlarında meydana gelen değişikliklerin yanı sıra son yıllarda öğretmenliğe kaynaklık eden yükseköğretim programlarının yapılanmasında ve program adlarında da çok sayıda değişiklik olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

”Örneğin, mesleki ve teknik eğitim fakülteleri ile teknik eğitim fakültelerinin teknoloji fakültelerine, mesleki eğitim fakültelerinin sanat ve tasarım fakültelerine, ticaret ve turizm eğitim fakültelerinin turizm fakültelerine dönüştürülmeleri, bazı branşlarda öğretmenliğe kaynaklık eden yükseköğretim programlarının yeniden belirlenmesini gerektirmiştir.

Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları’nın yeniden belirlenmesinde, 80 sayılı Kararın uygulanmasında karşılaşılan sorunlarla ilgili Bakanlığımıza yazılı başvurular, öğretmenliğe kaynaklık edecek programlar konusunda üniversitelerle yazışmalar ve programların taranması sonucu elde edilen bilgiler değerlendirilmiştir.

Bu bilgilerle birlikte mevcut durumun analizi yapılmış ve konu Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının koordinatörlüğünde, Bakanlığımızın ilgili birimlerinden 18 temsilcinin katılımıyla oluşturulan Çalışma Grubunda değerlendirilerek esaslar ve çizelgeye bir taslak metin oluşturulmuştur. Bu çalışma sonucu ortaya çıkan taslak metin, Bakanlığımızın ilgili birimlerinden görüşler alınarak Çalışma Grubunca revize edilmiştir.”

Çalışma Grubunca hazırlanan taslak metinin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın başkanlığında; müsteşar ve birim amirlerinin de katılımı ile YÖK, üniversite, sivil toplum kuruluşları, çeşitli tür ve düzeyde okul ve kurumlardan öğretmen ile yöneticilerden oluşan 101 temsilcinin yer aldığı çalıştayda tartışmaya açıldığı ifade edilen açıklamada, 9-11 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalıştayda, geniş bir katılımla ilgili tarafların görüşleri ve önerilerinin alındığı hatırlatıldı.

Çalıştay sonucunda ortaya çıkan görüş ve önerilerin, Çalışma Grubunca değerlendirilerek taslak metinlerin yeniden düzenlendiği ve bu şekliyle son kez görüşleri alınmak üzere Bakanlığın ilgili birimlerine gönderildiği belirtilen açıklamada, Bakanlığın ilgili birimlerinin görüşlerinin, Çalışma Grubunca değerlendirilerek taslak metinlere son şekli verildiği ve Kurul’da görüşülerek “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”nı Bakan Avcı’nın onayları ile yeniden düzenlendiği kaydedildi.

 

Yapılan düzenlemeler

Açıklamaya göre yapılan düzenlemeler ile esasların adı ”Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” olarak değiştirildi.

”Pedagojik Formasyon” tanımı sadeleştirilirken, ”yan alan” tanımında yer alan ”yüksek lisans üzerine doktora eğitimi” ifadesi ”yüksek lisans veya doktora eğitimi” şeklinde değiştirildi.

Daha önceki kararlar kapsamında elde edilen haklar söz konusu kararla da korunurken, özel eğitim alanında öğretmen ihtiyacının karşılanamaması durumunda bu alana, öğretmenlik alanları mezunu olup görme, işitme, zihinsel engelliler alanında tezli-tezsiz yüksek lisans veya doktora mezunlarının atanmalarına imkan tanındı.

 

Beden eğitimi öğretmenliği

Beden eğitimi ve spor yüksekokulundan 12 Temmuz 2004 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarih itibarıyla söz konusu okullara kayıtlı bulunup mezun olanlardan pedagojik formasyon eğitimini tamamlayanlara beden eğitimi öğretmenliğine atanma hakkı tanınırken, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 16 Ocak 2014 tarihli ve Esas No: 2013/1512 sayılı kararı doğrultusunda 2009-2010 öğretim yılından önce resim-iş öğretmenliği bölümünden mezun olanlar ile bu öğretim yılında adı geçen bölüme kayıtlı olup mezun olanlara ”teknoloji ve tasarım alanı öğretmenliği”ne atanma hakkı sağlandı.

 

Atamalarda karşılaşılaşan güçlükler için düzenlemeye gidildi

Sağlık alanına ilişkin atamalarda karşılaşılan güçlükleri gidermek için de düzenleme yapıldı. Buna göre, ”Görme Engelliler Öğretmenliği”, ”İşitme Engelliler Öğretmenliği” ve ”Zihinsel Engelliler Öğretmenliği” alanları, ”Özel Eğitim” adı altında birleştirildi. ”Rehber Öğretmen” alanının adı “Rehberlik” olarak değiştirildi. 47 alanın alana kaynaklık eden yükseköğretim programları güncellenirken, 58 alana ait ”okutacağı dersler” sütununda güncelleme yapıldı. ”Tekstil Teknolojisi” alanının alt alanları yeniden düzenlenirken, ”Drama” ve ”Zeka Oyunları” derslerinin kimler tarafından okutulacağı yeniden belirlendi.

Açıklamada, Talim ve Terbiye Kurulunun 20 Ocak 2014 Tarih ve 9 Sayılı Kararı ile yeniden düzenlenen ”Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esasları” ile bu karara göre ”Öğretmenliğe Kaynaklık Eden Program/Bölüm/Dal Mezunlarının Atanabilecekleri Alanlar”ın 12 Mart 2014 tarihi itibariyle Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayınlandığı belirtildi.

Kaynak: TRT

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu