Akademik Personel | 23 Haziran 2021, Çarşamba

Öğretmen Atamaları için Pedagojik Formasyon Açıklamaları

Öğretmen Atamaları için Pedagojik Formasyon Açıklamaları
       

2014 Eylül atama kılavuzunda, pedagojik formasyonla ilgili bazı hususlar yer almaktadır.

2014 Eylül Dönemi Öğretmen Atama Kılavuzu esas alınarak, pedagojik formasyon özelindeki soru ve cevaplara aşağıda yer verilmiştir.

Kimlerden pedagojik formasyon belgesi istenmeyecektir??

– Eğitim fakültesi mezunları,
– Resmi eğitim kurumlarında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlar ve
– Devlet üniversitelerinde (vakıf üniversiteleri hariç) en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışmış olanlardan,
pedagojik formasyon belgesi istenmeyecektir.

Yurt dışından alınan pedagojik formasyon belgeleri için denklik şart mıdır?

Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanlar bakımından, yükseköğreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak, (Yakın Doğu Üniversitesince İngilizce öğretmenliği için verilen İngilizce Öğretmenliği Sertifikası hariç )

Pedagojik formasyon eğitimini tamamlayan ancak belgesi hazır olmayanlar ne yapacak?

Öğretmenlik başvurularının son günü itibarıyla pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan; ancak, formasyon belgesi düzenlenemeyenler, eğitimde başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları belge ile başvuru yapabilecektir. Bu durumda olanlar, elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne, aldıkları bu belgenin tarih ve sayısını girecektir.

Pedagojik formasyonu olmayanlar başvurabilecek mi?

Evet başvurabilecek. Ancak alana kaynak olması gerekmektedir. Ayrıca, bunlar, eğitim fakültesi ve formasyonlu adayların başvurusundan sonra boşluk olması halinde, 2. öncelik olarak değerlendirilecektir. Pedagojik formasyon belgesi olmayanlar için daha önceki atamalarda aranan KPSS’den 75 ve üzeri puan almış olmak şartı, 2014 Eylül atamasında aranmamıştır.

Herhangi bir alandan alınan pedagojik formasyon her alanda geçerlimi?

Herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer alanlar için de geçerli sayılacaktır.

Başvurularda geçerli kabul edilecek Pedagojik Formasyon belgeleri:

a)Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,
b)En az 21 kredilik Pedagojik Formasyon Sertifikası (1993-1994 öğretim yılı ve daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler de kabul edilecektir),
c)İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),
ç) İngilizce Öğretmenliği Sertifikası (Yakın Doğu Üniversitesi dahil),
d)Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları Pedagojik Formasyon Belgesi.

Kaynak: Memurlar.net

       

Kolay Hobiler