Akademik Personel | 27 Ocak 2021, Çarşamba

Öğretim Üyelerinin Nöbet ve İcap Ücreti Alması için İzlemesi Gereken Süreç

Öğretim Üyelerinin Nöbet ve İcap Ücreti Alması için İzlemesi Gereken Süreç
       

Yakın zamana kadar Nöbet ve icap Nöbet Ücretleri Uzman hekimlere ödendiği halde Öğretim elemanlarına ödenmiyordu. Bu konuda yasal boşluk olduğu için Üniversiteler nöbet ve icap ücretlerini ödemediği için konu Danıştay’a gitmiş, Danıştay bu konuda Öğretim Elemanlarını haklı bulmuştu. Ancak bu tip davalarda karar kişiye yönelik olduğu için her öğretim elemanlarının bireysel olarak mahkemeye başvurması gerekiyor. Aylık icap ücreti maksimum 120 saat için ödendiği için aylık 120 saat için 1000 TL civarı arası bir ücret söz konusudur.

Mahkeme sürecini çalıştırabilmek için öğretim üyelerinin öncelikle kendi kurumlarına nöbet veya icap nöbet listesini verip, nöbet paralarını talep etmesi gerekmektedir. Üniversite Yönetimleri ise yasal boşluk olduğu için ödemeyi yapamayacaklarına dair belgeyi öğretim üyelerine verdikten sonraki 60 gün içinde idare mahkemesine başvurmak gerekiyor.

Süreç:
1. Hastane yönetimine icap ve varsa nöbet listesi verilmeli.
2. Hastane yönetiminden nöbet ücretinin ödenmediğine dair yazı alınmalı.
3. Dilekçe ile ilgili idare mahkemesine başvurulmalı.
4. Dosyaya Üniversite hastanesinin cevabi yazısı, Danıştay ve Maliye bakanlığının ekleri eklenmelidir.

Bunun için biz Danıştayın, maliye bakanlığının ve Öğretim üyeleri için örnek dilekçeyi veriyoruz.

Maliye bakanlığının görüşü ve dilekçe için TIKLAYINIZ

 

       

Kolay Hobiler