Akademik Personel | 19 Aralık 2020, Cumartesi

Öğretim Görevlisi Nedir? Nasıl Olunur? Şartları

25 Ağustos 2015
Öğretim Görevlisi Nedir? Nasıl Olunur? Şartları
       

Öğretim görevlisi nedir, öğretim görevlisi olma şartları nelerdir, öğretim görevlisi kadrolarına nasıl başvurulur, öğretim görevlisi kadro ilanları nerede yayınlanır, öğretim görevlisi ilanlarına nasıl başvurulur, atama süreci nasıldır, öğretim görevlisinin görevleri nelerdir, öğretim üyesi ile öğretim görevlisi arasındaki fark nedir gibi soruların yanıtları bu yazıda verilecektir.

2547 Sayılı Kanun’a baktığımızda kanun öğretim elemanlarını öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcıları olarak tanımlamıştır, yani her şeyden önce öğretim görevlisinin bir öğretim elemanı olduğunu bilmek gerekir, öğretim görevlisiyle öğretim üyesi kavramı çok karıştırılan, birbirinin yerine kullanılan iki kavramdır, halbuki hem öğretim üyesi hem de öğretim görevlisi öğretim elemanlarıdır ve birbirlerinden farklıdır. Kanunda öğretim görevlisinin tanımı açıkça “: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır.” şeklinde yapılmıştır. Bilindiği gibi öğretim üyeleri de ders vermekle yükümlüdür fakat onların ayrıca bilimsel çalışmalar da yürütmesi beklenmektedir. Bir öğretim görevlisi de eğer isterse bilimsel çalışmalar yürütebilir fakat ondan genellikle bilimsel çalışmalar yürütmesi beklenmemektedir. Daha çok ders verme amaçlı istihdam edilmektedir ve görevi derslerini vermektir.

Öğretim görevlileri süreli veya ders saatine bağlı olarak ücretlendirilerek üniversitelerin çeşitli birimlerinde, özellikle de ders verecek öğretim üyesinin bulunmadığı derslerde özel bilgi ve tecrübeleriyle ders vermeleri için görevlendirilirler. Belli sektör tecrübesine sahip mesleki başarısıyla kendini kanıtlamış kişilerin çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak görev aldığı bilinmektedir. Kanunda ilgili maddelerde öğretim görevlilerinin her hafta minimum 12 saat ders vermeleri gerektiği açıkça belirtilmiştir.

Öğretim görevlisi kadrosuna yapılacak başvurular ve atamalar “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ismindeki yönetmeliğe göre yapılır. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuru için yönetmelikte belirtilen özel şartlar şu şekildedir.

  • Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl tecrübeli olmak,
  • Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak.
  • ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlananların ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

Öğretim görevlisi kadrolarını akademik ilanlar sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen şartlara ek olarak ilanın kendi özel şartları olabilir. Adaylar ilanları incelerler ve şartlarını taşıdığı, başvurmak istediği ilanlara belirtilen süre içinde dosya hazırlayıp başvururlar. Başvurular genellikle şahsen ya da posta yoluyla yapılır. Dosyada ilanın sayfasında açıkça belirtilen evraklar itinayla düzenlenmeli ve ilanın son günü dikkate alınarak üniversiteye iletilmelidir. Posta ile yapılan başvurularda postanın başvuru tarihinin son gününe kadar ilgili birime ulaşmasından tamamen aday sorumludur, postada geciken evraklar dikkate alınmamaktadır.

Üniversite kendisine gelen dosyalardan şartları taşıyanları ilk aşama değerlendirmeye tutar. İlk aşama süreci yönetmelikte şu şekilde açıklanmıştır. Sınav jürisi; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, ALES puanının %60’ını (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir) ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kurumun web sitesinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır.

İlk aşama sonucunda belirlenen adaylara sınav yapıldıktan sonra sınav jürisi değerlendirmesinde; ALES notunun %30’unu, lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini, lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler ve bu kişiler atanmaya hak kazanır. Ayrıca ilan edilen kadro sayısı kadar yedek aday da belirlenir. Atamalar da mevzuata göre yapılır.

Görüldüğü üzere öğretim görevlisi olmak için doktora yapmış olma zorunluluğu temelde yoktur fakat üniversiteler eğer isterlerse ilanda doktorayı bitirmiş olma şartı koyabilir. Doktorasını tamamlamış olan öğretim görevlileri “öğretim görevlisi doktor” unvanına sahip olurlar. Bazen yardımcı doçent doktor kadrosunun gelmediği durumlarda doktorasını tamamlamış kişiler belli bir süre için öğretim görevlisi doktor kadrolarına atanmakta ve bir yandan ders verirken bir yandan da yardımcı doçent kadrosunun gelmesini bekleyebilmektedirler. Bu yolla söz konusu kişilerin ders verebilmesinin önü açılmış olmaktadır, zira doktorasını tamamlamış olsa bile araştırma görevlilerinin ders verme yetkileri bulunmamaktadır.

Daha önce belirttiğimiz gibi sektör tecrübesine sahip tanınmış kişilerin öğretim görevliliği yapması da sık görünen bir şeydir. Örnek olarak üretim müdürlüğüne kadar yükselmiş bir mühendisin üniversitede ilgili bölümde öğretim görevlisi olarak ders vermesi hem öğrencilerin sektör hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamakta hem de üniversite ile sektörün kaynaşması konusunda bir köprü görevi görmektedir.

Görsel kaynak : depositphotos

       

Kolay Hobiler