GündemManşet Haber

Öğrencinin Vazgeçilmez Desteği: Burs

Burslar, maddi durumu yetersiz ve başarılı öğrenciler için can simidi işlevi görüyor. Peki lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri için nereler, ne kadar burs veriyor? Başvuruları ne zaman? İşte bazı vakıf ve kurumların, öğrencilerin hayatını kolaylaştıran burs programları.

Bin öğrenciye maddi destek

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ilköğretim, lise ve üniversiteöğrencilerine burs veriyor. Yükseköğretim bursuna; devlet üniversitelerine kayıtlı, şubelerinin bulunduğu illerde okuyan ve ekonomik olarak gereksinim duyan öğrenciler başvurabiliyor. 2015-2016 döneminde yaklaşık bin üniversiteliye 10 ay boyunca, yöresel farklılıklara göre 150-200 TL arasında burs sağlanacak. Şubelere göre farklılık gösteren başvuru tarihleri ÇYDD’nin internet sayfasında ilan edildi.

Başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, hukuk fakültesinden mezun, İstanbul’da ve İstanbul’a yakın illerde okuyan 10 yüksek lisans öğrencisine de burs veriliyor. Ayda 400 TL olarak 10 ay boyunca, 2 yıl süreyle burs sağlanıyor. Devamı için birinci yılın sonunda başarılı olmak gerekiyor. Bu bursa başvurular için istenen evraklar, 10-15 Eylül tarihlerinde ÇYDD Genel Merkezi’nin hukuk@cydd.org.tr adresine gönderilecek. Mülakat tarihi ise, 22 Eylül. www.cydd.org.tr

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları

Kredi ve Yurtlar Kurumu, T.C. vatandaşı, yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız burs veriyor. Başvurular ekimde başlayacak. Ayda 330 TL olan bursu almaya hak kazananlar ocakta açıklanıyor. Ön lisans, lisans, açık öğretim (sadece öncelikliler; şehit-gazi çocuğu, anne-babası ölü olanlar, vb.), dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yaptıranlar, master ve doktora yapanlar, vakıf üniversitesi öğrencileri, LYS sonucunda her alanda ilk 100’e girenler, üniversite kontenjanından bildirilenler, milli olmuş amatör sporcular, ikinci öğretimde okuyanlar burstan yararlanabiliyor. www.kyk.gov.tr

blankBaşarı kriteri aranıyor

Anadolu Vakfı burslarından faydalanacak tüm öğrencilerden, yurtiçindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmaları, öğrenim için maddi desteğe ihtiyaç duymaları ve akademik başarı şartı aranıyor. Açıköğretim ve uzaktan öğretim programları kapsam dışında. Öğrencinin herhangi bir disiplin cezası olmamalı. Başvurular her yıl 1-30 Eylül arasında www.anadoluvakfi.org.tr adresinden online olarak yapılıyor. 9 ay verilen burs miktarı aylık 325 TL. Toplamda 1000’in üzerinde bursiyeri var, bu yıl da aynı oranın korunması planlanıyor. Bursiyerler, burs dönemleri boyunca vakfın bünyesinde yürütülen mentorluk çalışmalarına da dahil ediliyor. www.anadoluvakfi.org.tr

blankLisans öğrencilerine burs

Vehbi Koç Vakfı, sadece lisans öğrencilerine burs veriyor. Ödeme aralık, şubat ve mayısta yapılıyor. Geçen yıl aylık 430 TL idi. Bu yıl ise henüz açıklanmadı. Koşulları şöyle: Örgün lisans eğitimi almak, maddi yardıma ihtiyaç duymak, disiplin cezası olmaması, başka burs almamak ve başarı notunun 100 üzerinden en az 60; 5 üzerinden 3.00; 4 üzerinden ise 2.50 olması. Burs başvuruları, 1-30 Eylül’de. Her yıl yeni eğitim dönemi başında üniversitelerin burs ofisleri veya fakülte sekreterlikleri duyuruları yayımlıyor. Üniversitelerin burs ofisleri ön eleme yaptıktan sonra vakıf ve okul yetkililerinden oluşan Burs Komisyonu, aday öğrencilerle yüz yüze görüşüyor. Asil ve yedek bursiyer listesi okul tarafından duyuruluyor. www.vkv.org.tr

blankAynı aileden sadece bir kişiye veriliyor

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen, aylık 60 TL olan ‘Ortaöğrenim Bursu’ ile üniversitelilere yönelik olan, aylık 200 TL’lik ‘Yükseköğrenim Bursu’ için başvurular genel müdürlüğün internet adresinden yapılacak. Ortaöğrenim için başvurular 14 Eylül-14 Ekim, yükseköğrenim için ise 15 Eylül-30 Ekim arasında alınacak. Burslarda, öncelik anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere veriliyor. Aynı aileden sadece bir öğrenci burs alabiliyor. Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya geliri olanlara, yabancı uyruklulara, polis akademisi ile askeri okul öğrencilerine, ek süre öğrenim görenlere, yüksek lisans ve doktora yapanlara, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı, burs ya da Genel Müdürlük’ten muhtaç aylığı alanlara ve Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) bursunu kazananlara verilmiyor. Bu bursun sonuçları, KYK bursunu kazananlar açıklandıktan sonra belli oluyor. www.vgm.gov.tr

blank4 burs programı

Sabancı Vakfı, lisans ve ön lisanstaki öğrencilere karşılıksız burs veriyor. Başvurular Eylül’de. Farklı kriterler istenen 4 farklı burs programı var. ‘Üniversiteye Giriş Bursu’, LYS’de belirlenen taban puanları sağlayan öğrencilere veriliyor. ‘Kalkınmada Öncelikli İller Bursu’, 15 ilden birinde doğan, ortaöğrenimini buralarda tamamlayarak LYS’de yerleştirme puanı sıralamasında en üstlerde olan her ilden birer öğrenciye veriliyor. ‘Sabancı Vakfı-Vista Bursu’, belli üniversitelerin meslek yüksekokullarına bağlı 2 yıllık ‘turizm ve seyahat hizmetleri’ ile ‘turizm ve otel işletmeciliği’ bölümlerine en az 65 ortaöğretim başarı puanı ile sınavsız yerleştirilen öğrenciler için. ‘Engelli Öğrenciler Bursu’; görme, ortopedik ya da işitme engelli olup, başarılı öğrencilere veriliyor. Her yıl 380’i yeni olmak üzere, toplamda bin 500’e yakın öğrenci burs alıyor. Burslar lisans için 375 TL, ön lisans için 200 TL idi. 2015-2016 eğitim yılı burs tutarı ise eylülde belirlenecek. www.sabancivakfi.org

Kız çocuklarına öncelik veriliyor

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV), başarılı ancak eğitimlerini sürdürürken zorlanan çocuklara ve gençlere, eğitimde uygun koşul ve olanak eşitliği vermek, onların yetenek ve becerileri ölçüsünde en iyi düzeyde yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla burs veriyor. Başvurular, 2-5 Ekim tarihleri arasında alınacak. İlkokul öğrencilerine 50, ortaokula 75, liseye 100, üniversitelilere ise 200 TL veriliyor. Bağışçı taleplerine göre bu yıl; kız çocukları, ailesi kırsal kesimde ikamet edip İstanbul’da bir devlet üniversitesini kazanan, anne veya babasından birisi hayatta olmayan, parçalanmış aileden olan, kardeşi de üniversitede okuyan, grafik, sosyoloji, müzik ve resim bölümlerinin 3’üncü ve 4’üncü sınıfında okuyan öğrenciler öncelikli olacak. Burstan yararlananlara, farklı yörelerden gelmiş YEKÜV gençleriyle birlikte olacakları ve sorunlarını, düşüncelerini özgürce paylaşabilecekleri ortamlar hazırlanıyor. www.yekuv.org

blankYurt için de burs var

Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) 5 farklı bursu var. TEV Eğitim Bursu’na devlet üniversitelerinde öğrenim gören, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan lisans öğrencileri başvurabilir. Burs için ara sınıflardaki öğrencilerin genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden en az 65 olması ve bir üst sınıfa geçmesi gerekiyor. Üstün Başarı Bursu’na, LYS’de ilk 5 bine giren, mühendislik- mimarlık, hukuk ile sağlık, idari, temel ve sosyal bilimler alanlarında öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler başvurabiliyor. Ayrıca LYS’de ilk 5 bine giren, genel not ortalaması 3.50 (100 üzerinden 87.5) olan 2’nci sınıf öğrencileri de burstan yararlanabiliyor. Sanat alanında da Üstün Başarı Bursu var. Lisans bitirme genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 olan yüksek lisans öğrencileri ile lisans veya yüksek lisans bitirme genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 olan doktora öğrencileri için de burslar mevcut. İzmir’de ve Trabzon’da bulunan, 2015-2016 öğretim yılında da Ankara’da faaliyete geçecek kız öğrenci yurtlarında burslu kalmak üzere de başvuru yapılabiliyor. Üstün Başarı Sanat Kız Öğrenci Yurdu Bursu için TEV Eğitim Bursu kriterleri geçerli. Yurt bursiyerlerine ayrıca cep harçlığı da veriliyor. Buna 15 Eylül’e kadar başvurulabilir. Diğer bursların başvuru tarihi ise, 1-30 Eylül. Başvuru, TEV’in internet adresinden alınıyor. www.tev.org.tr

blankLYS başarısı şart

Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) MF puan türünde ilk 5 bin arasında yer alarak, matematik, fizik, kimya, biyoloji bölümlerine yerleşen örgün lisans öğrencilerine aylık 2 bin lira verilecek. MF puan türünde ilk 5001-10.000 kişi arasında yer alarak bu bölümlere yerleşen öğrencilere aylık bin 500 lira; 10.001-20.000 arasından yerleşen öğrencilere aylık bin lira ve 20.001-25.000 arasından yerleşen öğrencilere ise aylık 750 lira burs verilecek. www.tubitak.gov.tr/tr/burslar

blankBaşvuru üniversitelere

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı, üniversite, öğrencilerine iki çeşit burs sağlıyor. ‘Dr. Üzeyir Garih Bursu’, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makina Mühendisliği Bölümü son sınıf veya lisans üstü öğrenim gören 5 öğrenciye veriliyor. ‘Alarko Eğitim-Kültür Vakfı (ALEV) Bursu’ ise, İTÜ, Orta Doğu Teknik, Boğaziçi, İstanbul, Ankara ve Galatasaray üniversitelerinin mühendislik, işletme gibi bazı bölümlerinde son sınıfta okuyan öğrencileri kapsıyor. Bu öğrencilerden lisansüstüne devam edenlerin bursları en fazla 1 yıl sürdürülüyor. Burs aylık 330 TL idi. Yeni dönemin miktarı ise henüz açıklanmadı. Öğrenimin aksatılması halinde burs iptal ediliyor. Başvuru için öğrenciler, üniversitelerin burs ofislerinden aldıkları ALEV Burs İstek Formu’nu dolduruyor. Burs ofisleri, bildirilen kontenjan kadar öğrenciyi seçip vakıf yönetimine iletiyor. Başvurusu kabul edilen öğrencilere bir mektup gönderiliyor. www.alarko.com.tr

Kaynak: Hürriyet

İlgili Makaleler

5 Yorum

 1. 7. maddeye göre Lisansta alan , yüksek lisansta alamıyor

  Öğrenim Kredisinden Yararlanamayacak olan öğrenciler

  • Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip öğrenciler,
  • Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve master-doktora hariç)
  • Ek süre öğrenim gören (artık yıl) öğrenciler,
  • Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,
  • Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)
  • Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan öğrenciler,
  • Kurumdan daha önce burs yada öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
  • Yabancı uyruklu öğrenciler,
  • Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
  • Kesin hükümle mahkum olması
  • Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,

  öğrenim kredisinden yararlanamazlar.

  1. Daha önce aynı öğretim durumundan kredi alanlara verilmiyor. Yani 1 kere yüksek lisansda aldıysanız 2.sini alamazsınız yoksa lisansda alıp yüksek lisansda da alabilirsiniz.

 2. kyk lisansta burs ya da kredi alanlara yüksek lisansta burs ya da kredi vermiyormuş, doğru mu?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu