Akademik İlanlarManşet Haber

ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Çok Sayıda Akademik Personel Alımı Yapacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) çeşitli fakülte ve bölümlere akademik personel alımı yapacak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından yayımlanan akademik personel alım ilanına göre doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı yapılacak. İlan ile ilgili detaylar haberimizin devamında;

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı kadro detayları ve aranan şartlar;

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMUNVANADETALAN
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Psikoloji Bölümü
Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı
Profesör1Kaynak Belleği, Bellek Yanılmaları ve Bilişsel Kontrol
Psikoloji Bölümü
Trafik ve Ulaşım Psikolojisi Anabilim Dalı
Doçent1Trafikte Güvenlik Kültürü, İnsan Faktörleri, Profesyonel Sürücüler, Çocuk ve Yaşlı Yol
Kullanıcıları
Psikoloji Bölümü
Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı
Doktor Öğretim Üyesi1Görsel ve Haptik (Dokunsal) Algı, Psikofizik ve Beyin Görüntüleme Teknikleri, Sistem Nörobilimi
Felsefe Bölümü
Değerler ve Siyaset Felsefesi Anabilim Dalı
Doçent1Çağdaş Siyaset Felsefesi
Kimya BölümüDoçent1Organik Kimya (Peptit Kimyası)
Matematik BölümüDoçent1Kontakt Manifoldların Topolojisi ve Legendrian Altmanifoldları
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Şehir ve Bölge Planlama BölümüProfesör1İklim Değişikliği ve Kent Planlama Kentleşme
Siyasası
Endüstri Ürünleri Tasarımı BölümüDoçent1Tasarım Yöntemleri
Mimarlık BölümüDoktor Öğretim Üyesi1Kültürel Mirası Koruma, Kültürel Miras Risk Yönetimi, Mimari Koruma
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makina Mühendisliği BölümüProfesör1Talaşlı İmalat, Üretim Otomasyonu ve Yüksek Duyarlıklı Makina Sistemleri
Makina Mühendisliği BölümüProfesör1Deneysel Akışkanlar Mekaniği ve Akış Kontrol
Makina Mühendisliği BölümüDoçent1Kompozit ve İşlevsel Malzeme Geliştirimi ve İmalatı, Üretim Modellemesi
Makina Mühendisliği BölümüDoktor
Öğretim Üyesi
1Biyomekanik, Doku Mühendisliği, Mikroakışkanlar, Biyoiletim
Makina Mühendisliği BölümüDoktor Öğretim Üyesi1Akışkan Gücü Kontrolü, Kararsızlık ve Tırlama
İnşaat Mühendisliği BölümüProfesör1Geoteknik Olasılıksal Sismik Tehlike Analizi, Sismik Kaynak Modellemesi ve Kuvvetli Yer Hareketi Tahmin Denklemleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BölümüProfesör1Kontrol ve Kumanda Sistemleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BölümüDoktor Öğretim
Üyesi
1Elektromanyetik ve Mikrodalga
Havacılık ve Uzay Mühendisliği BölümüProfesör1Katı Cisimler Mekaniğinde Deneysel ve Hesaplamalı Yöntemler, Havacılık ve Rüzgar Türbini Yapılarında Yorulma, Kompozit Yapılarda Hasar Oluşumu ve İlerleyişi, Kırılma
ve Sürtünme Mekaniği
Havacılık ve Uzay Mühendisliği BölümüDoktor Öğretim
Üyesi
1Hava ve Uzay Araçlarında Yönelim Belirleme ve Kontrol, Güdüm ve Seyrüsefer Sistemleri,
Sistem Tanısı ve Kestirim Kuramı
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği BölümüDoktor
Öğretim Üyesi
1Yüksek Sıcaklık ve Radyasyon Uygulamaları
için Yapısal Malzemelerin Geliştirilmesi, Prosesi ve Karakterizasyonu
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi BölümüDoktor Öğretim
Üyesi
1Siyaset Bilimi ve Siyasal Davranış
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
Profesör1Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Doktor Öğretim
Üyesi
1Eğitim Yönetimi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Doktor
Öğretim Üyesi
1Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Temel Eğitim Bölümü
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Profesör1Okul Öncesi Eğitimi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Profesör2İngiliz Dili Eğitimi
ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ
Bilişim Sistemleri Anabilim DalıDoktor Öğretim
Üyesi
1Çevik Yazılım Geliştirme, Yazılım Kalite Yönetimi
DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Deniz Bilim (Oşinografi) Anabilim DalıDoktor
Öğretim Üyesi
1Kıyısal Denizlerin Fiziksel Oşinografisi ve Türbülansa Dayalı Su Karışım Süreçleri

 

ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı ilanı ile ilgili detaylar:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı ilanına başvuracak adaylarda aranan nitelikler:

1- Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından 10.06.2010 tarihinde kabul edilen Üniversitemiz “Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Kriterleri”nde belirtilen minimum kriterleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/
adresinden ulaşılabilir)

2- Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç) aşağıda yer alan koşulları da sağlamaları gerekmektedir:

a) Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör adaylarının: Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen ÜDS/YDS’den en az 85 puan (Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi ABD’na başvuracak adaylar için ÜDS/YDS’den en az 90 puan) veya eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. İngilizce sınavlarının sonuçlarının
geçerlilik süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez. Başvuru aşamasında ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar.

 

ODTÜ akademik personel alımı ilanı başvurularında istenen belgeler:

– Başvurulacak bölümü ve alanı belirten dilekçe (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.)
– Bilimsel çalışmaları, atıfları ve yayınları
– Özgeçmiş ve yayın listeleri,
– Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik). Belgelerinin asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir,
– Onaylı dil belgesini kapsayan;
– Profesör adaylarının 6 takım, Doçent adaylarının 4 takım dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.
– Doktor Öğretim Üyesi adaylarının işlemleri Fakültelerce/Enstitülerce yürütüleceğinden 4 takım dosya ile ilgili Fakülteye/Enstitüye başvurmaları gerekmektedir.
– Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)  akademik personel alımı ilanı başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu