Akademik Personel | 19 Temmuz 2019, Cuma

Niğde Üniversitesi Akademik Personel Alacak

10 Haziran 2016
Niğde Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Niğde Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi Üniversitemiz web sitesinin (www.nigde.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler bölümünde yer almaktadır.

Başvurular ilanın günlük gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (onbeş) gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete’nin ilan tarihlerinin en son olanı dikkate alınacaktır)

Doçentlik kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar modülünde bulunan öğretim üyesi başvuru dilekçesine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar modülünde bulunan öğretim üyesi başvuru dilekçesine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS, YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen sınavların birinden 55 ve üzeri bir puana sahip olmak.) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı başvuru dosyasına ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİMİ VE BÖLÜMÜ ANABİLİMDALI / PROGRAMI ÜNVANI ADET AÇIKLAMALAR
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi Doçent 2
İlköğretim Sınıf Eğitimi Yardımcı Doçent 1
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Batı Dilleri ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı Y ardımcı Doçent 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme Muhasebe Finansman Doçent 1
İşletme Yönetim ve Organizasyon Yardımcı Doçent 1
Bankacılık ve Finans Y ardımcı Doçent 1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Siyaset ve Sosyal Bilimler Yardımcı Doçent 1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uluslararası Hukuk Yardımcı Doçent 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği Termodinamik Doçent 1
Maden Mühendisliği Cevher Hazırlama Y ardımcı Doçent 1
Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Jeoloji Yardımcı Doçent 1
Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojisi Y ardımcı Doçent 1
Elektrik Elektronik Mühendisliği Devreler ve Sistemler Yardımcı Doçent 1
Elektrik Elektronik Mühendisliği Telekomünikasyon Yardımcı Doçent 1
Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Yardımcı Doçent 1
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema Y ardımcı Doçent 1
TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
Tarımsal Genetik Mühendisliği Tarımsal Biyoinformatik Doçent 1 KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 80 puan almış olmak veya lisans yada doktora eğitimini %100 ingilizce tamamlamış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 Radyoloji anabilim dalında doçent olmak. Pediatrik üreter taşlarında ultrasonografi uygulamaları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Yardımcı Doçent 1 Nükleer tıp uzmanı olmak. Geriatrik erkeklerde kemik mineral yoğunluğu ölçümü ile ilgili karşılaştırmalı çalışmalar yapmış olmak.
Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Yardımcı Doçent 1 Tıbbi biyokimyada doktora yapmış olmak ve gebelikle ilgili çalışmaları olmak.
       

BENZER HABERLER