Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Akademisyen Alımı Yapacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Akademisyen Alımı Yapacak
       

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi çeşitli fakülte ve bölümlere doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı yapacak.

 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı kadro detayları:

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

SNBÖLÜMANABİLİM DALIKADRO UNVANIADETAÇIKLAMA
EĞİTİM FAKÜLTESİ
1TEMEL EĞİTİMSINIF EĞİTİMİPROFESÖR1Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bilim Alanında Doçent unvanı almış ve İlk Okuma Yazma ve Türkçe Eğitimi
Alanında çalışmalar yapmış olmak.
2MATEMATİK VE FEN
BİLİMLERİ EĞİTİMİ
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİDOÇENT1Fizik Eğitimi Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak, Didaktik ve Akıllı Telefonların Fizik Eğitiminde
kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak.
3ÖZEL EĞİTİMÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1Okul Öncesi Eğitimi Alanında Doktora yapmış olmak, Özel Eğitim, Üstün Yetenekliler ve Erken Müdahale Alanında çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
4ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
YÖNETİMİ
DOÇENT1Yönetim ve Strateji Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak, Küresel Tedarik Zincirleri, Girişimcilik ve Eğitim konularında çalışmalar yapmış olmak.
5BANKACILIK VE FİNANSBANKACILIKDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1İktisat Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, Bankacılık, Küresel Finans Merkezleri ve Yabancı Yatırımlar Alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
6MAKİNE MÜHENDİSLİĞİTERMODİNAMİKDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1Makine Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, Yakıt Pili ve Elektrolizör konularında çalışmalar yapmış olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ
7PEYZAJ MİMARLIĞIBİTKİ MATERYALİ VE YETİŞTİRME TEKNİĞİPROFESÖR1Bitki Materyali konusunda çalışmalar yapmış olmak.
8ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMAŞEHİRCİLİKDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, Sürdürülebilir Kentleşme ve Kapalı Konut Siteleri Alanında çalışmalar yapmış olmak.
SNBÖLÜMANABİLİM DALIKADRO UNVANIADETAÇIKLAMA
9MİMARLIKRESTORASYONDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1Mimarlık Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, Kentlerin Tarihi Dokusunun Korunması ve Çok Katmanlaşma Alanında çalışmalar yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
10TEMEL TIP BİLİMLERİFİZYOLOJİPROFESÖR1Doktorasını ve Doçentliğini Tıp Fakültesi Fizyoloji Bilim Alanında almış ve Anjiyogenez konularında
çalışmalar yapmış olmak.
11TEMEL TIP BİLİMLERİTIP EĞİTİMİDOÇENT1
12TEMEL TIP BİLİMLERİTIP TARİHİ VE ETİKDOÇENT1
13TEMEL TIP BİLİMLERİANATOMİDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1Alkid Resin Metodu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
14CERRAHİ TIP BİLİMLERİGÖĞÜS CERRAHİSİDOÇENT1Göğüs Hastalıkları Bilim Alanında Doçent unvanı almış ve Göğüs Duvarı Deformitelerinin Cerrahi Tedavisi
hakkında çalışmalar yapmış olmak.
15CERRAHİ TIP BİLİMLERİGÖZ HASTALIKLARIDOÇENT1Göz Hastalıkları Bilim Alanında Doçentlik unvanı almış olmak, Koroid ve Retinanın İnflamatuar ve
Damarsal Hastalıkları ve bunların Koroid Kalınlığına etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
16CERRAHİ TIP BİLİMLERİGENEL CERRAHİDOÇENT1
17CERRAHİ TIP BİLİMLERİGENEL CERRAHİDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1Genel Cerrahi Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, Mide Kanserlerinde Flow Cutometry ve H. Pylori ve Özefagus kanserleri arasındaki ilişki konularıyla ilgili çalışmalar yapmış olmak.
18CERRAHİ TIP BİLİMLERİGENEL CERRAHİDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1Genel Cerrahi Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, Karaciğerde İskemi Reperfüzyon Hasarı üzerine çalışmış olmak.
19CERRAHİ TIP BİLİMLERİKALP VE DAMAR CERRAHİSİDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, Varis Tedavisinde Endovenoz Lazer Ablasyon (evla) ve Radyofrekans uygulamaları sonrasında doppler USG sonuçlarının karşılaştırılması
konularında çalışmalar yapmış olmak
SNBÖLÜMANABİLİM DALIKADRO UNVANIADETAÇIKLAMA
20DAHİLİ TIP BİLİMLERİİÇ HASTALIKLARIDOÇENT1
21DAHİLİ TIP BİLİMLERİACİL TIPDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1Tıp Fakültesi mezunu ve Acil Tıp Alanında uzmanlığını almış olmak, yılan ve akrep sokmaları hakkında çalışmalar yapmış olmak.
22DAHİLİ TIP BİLİMLERİÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, Neonatoloji yan dal uzmanı olmak, Yenidoğan Sepsisinde Belirteç Düzeyleri ve Anne Sütü ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
23DAHİLİ TIP BİLİMLERİFİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYONDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak. Fibromiyalji Sendromunda Santral Sensitizasyon ile ilişkili Elektrofizyolojik çalışma yapmış olmak.
24DAHİLİ TIP BİLİMLERİRADYOLOJİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1Radyoloji Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, Beyin Ölümü tanısının doğrulanmasında BT Anjiografinin kullanılması ile ilgili çalışma yapmış olmak.
25DAHİLİ TIP BİLİMLERİNÖROLOJİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Nöroloji Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, Multiple Skleroz ve Kalıtsal Nöropati üzerine çalışmalar yapmış olmak.
BOR SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
26BESLENME VE DİYETETİKBESLENME BİLİMLERİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak, Karaciğer doku hasarı ve Antioksidanları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI
27TÜRK MÜZİĞİTÜRK MÜZİĞİ ANASANAT DALIPROFESÖR1Müzik Bilim Alanında Doçent unvanı almış ve Yöresel Türk Müziği Alanında çalışmalar yapmış olmak.
28TÜRK MÜZİĞİTÜRK MÜZİĞİ ANASANAT DALIDOÇENT1Müzik Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak, Yöresel Türk Müziği Alanında Derleme ve Biyografi konularında çalışmalar yapmış olmak.
ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU
29SAĞLIK YÖNETİMİSAĞLIK YÖNETİMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Sağlık Yönetimi, İşletme veya İktisat lisans mezunu olmak, İktisat Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak, Sağlık Ekonomisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
30AVRASYA ARAŞTIRMALARIAVRASYA ARAŞTIRMALARI (DİSİPLİNLER ARASI)DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Uluslararası İlişkiler Alanında doktora yapmış ve Kazakistan üzerine çalışmalar yapmış olmak.
ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU
31ULAŞTIRMA HİZMETLERİRAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olmak, Yönetim ve Organizasyon Alanında Doktora yapmış olmak ve İş Yükü konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı ilanı ile ilgili detaylar:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ne Üniversitemiz web sitesi (www.ohu.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler bölümünden ulaşılabilir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı ilanı başvuru belgeleri ve detaylı bilgi için üniversitenin web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

       

Kolay Hobiler