Akademik Personel | 21 Eylül 2020, Pazartesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

31 Temmuz 2018
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi Üniversitemiz web sitesinin (www.ohu.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler bölümünde yer almaktadır.

Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesörlük kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların; 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olmaları gerekmektedir. Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar modülünde yer alan başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten öğretim üyesi başvuru dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Doçentlik kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların; 2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olmaları gerekmektedir. Adayların; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi formlar modülünde yer alan başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten öğretim üyesi başvuru dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olmaları gerekmektedir. Adayların; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi formlar modülünde yer alan başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten öğretim üyesi başvuru dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans, doktora/tıpta uzmanlık belgesi, Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen Yabancı Dil sınavlarının birinden 55 ve üzeri bir puana sahip olması, Tıp Fakültesine başvuracak adayların TUS yabancı dil sınavından başarılı olması veya Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmenliğinde belirtilen yabancı dil başarı şartını sağlaması gerekmektedir), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

 

BİRİMİ VE BÖLÜMÜ ANABİLİMDALI / ANASANAT DALI / PROGRAMI UNVANI ADET AÇIKLAMALAR
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM Dr. Öğr. Üyesi 1 Eğitim Programları ve Öğretimi anabilim dalında doktora

yapmış olmak ve eğitimin felsefesi, sosyal ve tarihi

temelleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ RESİM-İŞ EĞİTİMİ Dr. Öğr. Üyesi 1 Resim-iş eğitimi anabilim dalında doktora yapmış olmak

veya Güzel Sanatlar Fakültelerinde Sanatta Yeterlik

yapmış olmak ve imgeler üzerine çalışmalar

yapmış olmak.

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ Doç. Dr. 1 Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak

ve aktif öğrenme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TEMEL EĞİTİM OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ Dr. Öğr. Üyesi 1 Okul öncesi dönemde üstün yetenekli öğrenciler ve

eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI Dr. Öğr. Üyesi 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı anabilim dalında doktora

yapmış olmak ve çağdaş İngiliz romanı alanında

çalışmalar yapmış olmak.

BİYOTEKNOLOJİ BİYOTEKNOLOJİ Prof. Dr. 1 Parazitoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak ve

toxoplasma ile wolbachia konularında çalışmalar

yapmış olmak.

FİZİK GENEL FİZİK Prof. Dr. 1 Genel Fizik alanında Doçent unvanına sahip olmak

ve Einstein kütle çekim kuramı ile ilgili konularda

çalışmalar yapmış olmak.

FİZİK KATIHAL FİZİĞİ Dr. Öğr. Üyesi 1 Fizik anabilim dalında doktora yapmış olmak ve nitrit

ve CIGS benzeri malzemelerin nano yapılarının üretimi

ile yüksek basınç saçtırma tekniğiyle yarı iletken

fotodedektör üretimi konularında çalışmalar

yapmış olmak.

MATEMATİK ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ Prof. Dr. 1 Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi alanında Doçent

unvanına sahip olmak ve Möbiüs dönüşümleri ile alt

yörüngesel graflar konularında çalışmalar yapmış olmak.

MATEMATİK GEOMETRİ Dr. Öğr. Üyesi 1 Yüzeylerarası uzaklıklar ile ilgili teoremler üzerine

çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BANKACILIK VE FİNANS FİNANS Dr. Öğr. Üyesi 1 Finans anabilim dalında doktora yapmış olmak ve

sermaye piyasaları ile ilgili alanlarda çalışmalar

yapmış olmak.

MALİYE MALİ İKTİSAT Doç. Dr. 1 İktisadi Düşünce alanında Doçent unvanına sahip olmak

ve ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

MALİYE BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA Dr. Öğr. Üyesi 1 Maliye anabilim dalında doktora yapmış olmak ve

ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ GIDA TEKNOLOJİSİ Doç. Dr. 1 Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanına

sahip olmak ve fermantasyon teknolojisi konularında

çalışmalar yapmış olmak.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI Prof. Dr. 1 Yapı Teknolojileri Eğitimi alanında Doçent unvanına

sahip olmak ve hafif yapı malzemeleri ve

jeopolimer betonlar konularında çalışmalar yapmış olmak.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ENERJİ Prof. Dr. 1 Makine Mühendisliği alanında Doçent unvanına sahip

olmak ve yenilenebilir enerji güç sistemlerinin optimal

tasarımı konularında çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Dr. Öğr. Üyesi 1 Menopoz sonrası kadınlarda histerektominin cinsel işlev

üzerindeki etkileri konularında çalışmalar yapmış olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ Dr. Öğr. Üyesi 1 Varis tedavisinde endovenöz laser ablasyon ve radyofrekans

uygulamaları sonrasında dopler ultrasonografi sonuçlarının karşılaştırılması konularında çalışmalar yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Doç. Dr. 1 Romatoloji yan dal uzmanı ve Parkinson hastalığı rehabilitasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.
TEMEL TIP BİLİMLERİ İMMÜNOLOJİ Dr. Öğr. Üyesi 1 Nanoteknoloji ve Nanotıp anabilim dalında doktora yapmış olmak ve ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM RESİM Dr. Öğr. Üyesi 1 Resim-iş eğitimi anabilim dalında doktora yapmış olmak ve görsel sanatlar eğitiminde estetik beğeni konularında çalışmalar yapmış olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ Prof. Dr. 1 Çocuklarda motor beceri gelişimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER OPTİSYENLİK Dr. Öğr. Üyesi 1 Fizik anabilim dalında doktora yapmış olmak ve Polimerlerin optik, dielektrik ve empedanslar özellikleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER OPTİSYENLİK Dr. Öğr. Üyesi 1 Fizik anabilim dalında doktora yapmış olmak ve ince filmlerin yapısal, elektriksel ve optik özellikleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.