Akademik Personel | 21 Ekim 2021, Perşembe

Nevşehir Havı Bektaş Veli Üniversitesi Akademik Personel Alacak

30 Aralık 2016
Nevşehir Havı Bektaş Veli Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

Nevşehir
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri dahilinde
Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de
yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23. maddesi ile
“Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Ölçütleri Yönergesi’nde öngörülen puanları sağlamış
olmaları şartıyla;

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak
adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten
dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın
listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi
(yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin
onaylanmış olması) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve
yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte
Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce
çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet
belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler
müracaat edemezler.

Duyurulur.

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler
ve Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Doktorasını Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında yapmış olmak.

Fen Edebiyat
Fakültesi

Fars Dili ve
Edebiyatı

Yardımcı Doçent

5

1

Tüm akademik ilanlar için : AKADEMİK İLANLAR

       

Kolay Hobiler