Akademik Personel | 20 Aralık 2020, Pazar

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

8 Mart 2016
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K. 48.maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Duyurulur.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Doçent 1 1 Hadisleri anlama yöntemi konusunda çalışmaları olmak
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Doçent 1 1 İslam Ceza Hukuku alanında çalışmaları olmak
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tasavvuf Yrd. Doç 3 1 Mutasavvıf Şihabeddin Sühreverdi hakkında çalışmaları olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Doçent 1 1 Genelleştirilmiş k-horadam dizisi ve matris temsilleri ile ilgili çalışmaları olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Genel Türk Tarihi Yrd. Doç. 5 1 Osmanlı öncesi Türk Tarihi üzerinde çalışmış olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Sistematik Felsefe ve Mantık Yrd. Doç. 3 1 Aristoteles’in önermeler mantığı alanında çalışmaları olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji Yrd. Doç. 4 1 Tüketim kültürü ve küreselleşme üzerine çalışmaları bulunmak
Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Sanat Tarihi Yrd. Doç. 5 1 Ortaçağ Türk – İslam mimarlığı konusunda çalışmış ve yayın yapmış olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Halk Bilimi (Folklor) Doçent 1 1 Türk kültüründe ritüeller ve geçiş dönemleriyle ilgili çalışmış olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Halk Bilimi (Folklor) Yrd. Doç. 4 1 Türk kültüründe geçiş dönemleri üzerinde çalışmış olmak
Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Yrd. Doç. 5 1 Lisans – yüksek lisans – doktorasını sınıf öğretmenliği alanında yapmış olmak, ilköğretim matematik öğretimi üzerine çalışmaları olmak
Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Alman Dili Eğitimi Doçent 1 1 Alman dili eğitimi alanında Doçent olmak
Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Alman Dili Eğitimi Yrd. Doç. 4 1 Alman dili eğitiminde doktora yapmış olmak ve drama ile eğitim üzerine çalışmaları olmak
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yrd. Doç. 3 1 Lisans ve lisansüstü eğitimini bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi alanında yapmış olmak
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Yrd. Doç. 5 1 Doktorasını eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi alanında yapmış olmak, etik liderlik konusunda çalışmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Ticaret Hukuku Yrd. Doç. 5 1 Sermaye piyasası hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yrd. Doç. 3 1 Çok amaçlı dinamik etkinlik ve performans analizi üzerine çalışmalar yapmış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık-Finansman Bankacılık-Finansman Yrd. Doç. 4 1 Hizmet kalitesi ve sosyal pazarlama konularında çalışmalar yapmış olmak
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Mühendisliği Yrd. Doç. 5 1 Membranların kimyasal modifikasyonu ve membran biyoreaktörde kullanılması konularında çalışmaları olmak
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik, Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yrd. Doç. 5 1 Elektromanyetik alanlar ve mikrodalga tekniği konularında çalışmaları olmak
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Mimarlığı Yrd. Doç. 3 1 Kırsal alanlarda ekolojik temelli görsel peyzaj karakter analizi konusunda çalışmaları olmak
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Resim Yrd. Doç. 1 1 Resim sanatında özne nesne ilişkisi üzerine çalışmış olmak ve sanatta yeterlilik yapmış olmak
Gülşehir MYO Yönetim ve Organizasyon İnsan Kaynakları Yönetimi Yrd. Doç. 4 1 Yönetim kurulu yapıları, strateji kurma becerileri ve işletme performanslarına etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak
       

Kolay Hobiler