Akademik Personel | 01 Şubat 2021, Pazartesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 3 öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM/PROGRAMKADRO UNVANIDER.ADETAÇIKLAMA
Spor Bilimleri ve Teknolojisi YüksekokuluAntrenörlük EğitimiAntrenörlük EğitimiProfesör11Beden Eğitimi ve Spor alanında doçentliğini almış olmak. Sporda psikososyal alanlar konusunda
çalışmaları olmak.
Eğitim FakültesiYabancı Diller EğitimiAlman Dili EğitimiDoçent11Çeviri Bilim alanında doçentliğini almış olmak. Çeviri kuram ve stratejileri, karşılaştırmalı dil bilgisi (Türkçe- Almanca) ve yabancılara Türkçe öğretimi alanında
çalışmaları olmak.
Diş
Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler BölümüRestoratif Diş TedavisiDr. Öğr. Üyesi11Rezin infiltrasyon
tekniği üzerine çalışması olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacaktır.

İlan başvuru süreci 25.07.2019 tarihinden itibaren başlayıp, 08.08.2019 tarihi mesai saati bitimine kadardır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24. ve 26. maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış; lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil sonuç belgesi ile başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar
“Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak olan Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Adaylar başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçeleri ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın sayfasında yer alan doçentlik sözlü sınavı başvuru dilekçesi’ni (doçentlik sözlü sınavına girecek adaylar için) , özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, erkek
adaylar için askerlik durum belgesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış; lisans, yüksek
lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil sonuç belgesi ile yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek; Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış; lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil sonuç belgesi ile yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte
Dekanlığına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Müdürlüklerine, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen yüzde yirmi (%20) kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı
kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz
edeceklerdir. Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde
atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

Başvuru süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

İlanen Duyurulur.

 

       

Kolay Hobiler