Akademik Personel | 17 Haziran 2019, Pazartesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

2 Kasım 2018
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. , 24. ve 26. maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış; lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil sonuç belgesi ile başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış; lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil sonuç belgesi ile yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış; lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik, yabancı dil sonuç belgesi ile yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Müdürlüklerine, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 2547 sayılı Kanun’un Ek. 38. maddesi uyarınca belirlenen yüzde yirmi (%20) kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Duyurulur.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM/ANASANAT

DALI

KADRO

UNVANI

DER. ADET AÇIKLAMA
Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik Profesör 1 1 Bitki biyoteknolojisi ve ekotoksikoloji konularında çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Profesör 1 1 Kırgız Türkçesi ve Kültürü alanında çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Genel Fizik Profesör 1 1 Doçentliğini Fizik alanında almış olmak ve nano yapılar konusunda teorik çalışmaları olmak.
Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

Elektrik Tesisleri Profesör 1 1 Yenilenebilir enerji kaynakları, tesisleri ve akıllı şebekeler konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Biyosistem

Mühendisliği

Arazi ve Su Kaynakları Profesör 1 1 Meyve yetiştiriciliği ve ıslahı alanında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Örgütsel Davranış Profesör 1 1 Liderlik, pozitif ve negatif örgütsel davranış konularında çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Genel Türk Tarihi Doçent 1 1 Doçentliğini Genel Türk Tarihi alanında almış olmak. Bozkır Kültür Tarihi ve Orta Asya Türk Tarihi alanında çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Uygulamalı

Matematik

Doçent 1 1 Kısmi diferansiyel denklemlerin sonlu eleman yöntemleri ile sayısal çözümleri üzerine çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Doçent 1 1 Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak. Sporda ve engellilerde hareket asimetrisi ve lateralizasyon ile ilgili çalışmaları olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tasavvuf Doçent 3 1 Doçentliğini tasavvuf alanında almış olmak ve Afrika Tasavvuf Tarihi üzerine çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doçent 3 1 Doçentliğini Uluslararası İktisat alanında almış olmak, Uluslararası Ticaret ve Coğrafi İşaretler üzerine çalışması olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Doçent 1 1 Kadın ve siyaset, siyasi partiler, demokrasi ve medya konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Çevre

Mühendisliği

Su Kirliliği ve Atıksu Kontrol Teknolojisi Doçent 1 1 Su kirliliği, su kalitesi ve biyolojik izleme alanında çalışmaları olmak.
Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Jeoloji

Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği Doçent 3 1 Mikropaleontoloji ve bentik foraminiferler konusunda çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Görsel İletişim Tasarımı Doçent 3 1 Doçentliğini Plastik Sanatlar alanında almış olmak ve grafik tasarımı alanında çalışmaları olmak.
Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı Doktor

Öğretim

Üyesi

2 1 Adaptif ağ tabanlı bulanık çıkarım sistemi ve yapay arı koloni algoritması üzerine çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Osmanlı

Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1 1 Doktorasını Tarih alanında yapmış olmak. Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi gayrimüslimler üzerine çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Türk Halk Bilimi Doktor

Öğretim

Üyesi

1 1 Uygur Folkloru ve geleneksel sohbet toplantıları üzerine çalışmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Dili Doktor

Öğretim

Üyesi

1 1 Uygur Divan Şairleri ile Süleymannameler üzerine çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Doktor

Öğretim

Üyesi

3 1 Piyano eğitiminde öğrenme stratejileri üzerine çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Doktor

Öğretim

üyesi

3 1 Söylem ve ikinci dil öğrenimi alanında çalışmaları olmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Doktor

Öğretim

Üyesi

3 1 Doktorasını İslam Felsefesi alanında almış olmak, Molla Sadra hakkında çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortodonti Doktor

Öğretim

Üyesi

3 1 Ortognatik cerrahi alanında çalışması olmak.
Turizm Fakültesi Turizm ve Rehberlik Turizm Rehberliği Doktor

Öğretim

Üyesi

1 1 Turizmde bilgi teknolojileri ve özel ilgi turizmi alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

BENZER HABERLER