Akademik Personel | 18 Temmuz 2019, Perşembe

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

24 Ekim 2018
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24. ve 26. maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış; lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil sonuç belgesi ile başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış; lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil sonuç belgesi ile yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış; lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik, yabancı dil sonuç belgesi ile yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Müdürlüklerine, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 2547 sayılı Kanun’un Ek. 38. maddesi uyarınca belirlenen yüzde yirmi (%20) kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Duyurulur.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO

UNVANI

DER. ADET AÇIKLAMA
Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Profesör 1 1 Alan Eğitimi (Coğrafya Eğitimi) alanından doçentliğini almış olmak.
Turizm Fakültesi Turizm ve Rehberlik Turizm

Rehberliği

Profesör 1 1 Turizm işletmelerinde hizmet kalitesi ve akademik turizm eğitimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Doçent 2 1 Doçentliğini Türkçe Eğitimi alanından almış olmak ve Yabancılara Türkçe Öğretimi konusunda çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Doçent 1 1 Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi alanından almış olmak ve spor yöneticiliği üzerine çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 2 1 Doçentliğini Fizik alanından almış olmak ve istatistik fizik metotlarının sosyal problemlere uygulanması ile ilgili çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Zihin

Engelliler

Eğitimi

Doktor

Öğretim

Üyesi

3 1 Doktorasını Özel Eğitim alanında yapmış olmak ve işitme yetersizliği olan öğrencilerin morfolojik farkındalık becerileri üzerine çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Doktor

Öğretim

Üyesi

2 1 Doktorasını Okul Öncesi Eğitimi alanında yapmış olmak ve okul öncesi çocukların güç ilişkileri konusunda çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans Doktor

Öğretim

Üyesi

3 1 Uluslararası finansal akımların değişen doğası ve dış ticaret- büyüme üzerindeki etkileri konusunda çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktor

Öğretim

Üyesi

3 1 Doktorasını iktisat alanında yapmış olmak, ekonomik krizler ve döviz kuru dalgalanmaları üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj

Mimarlığı

Doktor

Öğretim

Üyesi

2 1 Yeşil alt yapı ve iklimle dengeli tasarım konularında çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Genel

Sosyoloji ve Metodoloji

Doktor

Öğretim

Üyesi

1 1 Eğitim sosyolojisi ve sosyal hareketlilik üzerine çalışmaları olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER