Akademik Personel | 20 Mayıs 2019, Pazartesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

18 Ocak 2018
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23. ve 25. maddeleri ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Müdürlüklerine, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadroları için 01.01.2018 tarihi itibariyle Üniversitemizde yüzde yirmi (%20) kota dahilinde başvuru yapacak yardımcı doçent adayı bulunmamaktadır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Duyurulur.

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVAN DER. ADET AÇIKLAMA
Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Prehistorya Doçent 1 1 Fizik antropoloji alanında doktorasını yapmış olmak ve arkeolojik toplumlarda sakralizasyon üzerine çalışması olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Genel Sosyoloji ve Metodoloji Doçent 3 1 Sosyoloji alanında doçentlik unvanını almış olmak. Gündelik hayat sosyolojisi üzerine çalışma yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Doçent 1 1 Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve örgütsel sinizm konularında çalışmaları bulunmak.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği Doçent 1 1 Gıda mikrobiyolojisi ve bitkisel ürünlerin biyoaktif bileşenleri hakkında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Doçent 1 1 Seramik karolar ve endüstriyel atıkların değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Japon Dili ve Edebiyatı Yardımcı Doçent 4 1 Japon dil bilimi alanında doktora yapmış olmak. Günümüz Japoncası ve Japonca’dan Türkçe’ye yapılan çevirilerdeki sorunlar üzerine çalışma yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Örgütsel Davranış Yardımcı Doçent 1 1 Örgütsel öğrenme girişimcilik ve duygusal emek alanlarında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yardımcı Doçent 3 1 Güncel tüketici satın alma eğilimleri, tüketici etnosentrizmi ve hizmet kalitesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Yardımcı Doçent 1 1 Kamu yönetimi anabilim dalında doktora yapmış olmak, Türk kamu yönetiminde performans değerlendirme ile yöneten -yönetilen etkileşimleri konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Yardımcı Doçent 1 1 Uluslararası ilişkiler alanında doktora yapmış olmak, İngiliz okulu kuramı ve Türk-Alman ilişkileri hakkında çalışma yapmış olmak.
Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Yardımcı Doçent 4 1 Finansal gelişme ve yenilenebilir enerji tüketimi ilişkisi hakkında çalışmaları bulunmak.
Turizm Fakültesi Turizm ve Rehberlik Turizm Rehberliği Yardımcı Doçent 4 1 Turizm işletmeciliği anabilim dalında doktora yapmış olmak. Etkinlik turizmi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Turizm Fakültesi Turizm ve Rehberlik Turizm Rehberliği Yardımcı Doçent 5 1 Turizm işletmeciliği ve otelcilik anabilim dalında doktora yapmış olmak. Hizmet kalitesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Turizm ve Otel İşletmeciliği Yardımcı Doçent 3 1 Turizm işletmeciliği anabilim dalında doktora yapmış olmak. Gastronomi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri Yardımcı Doçent 1 1 İşletme yönetimi ve organizasyon anabilim dalında doktora yapmış olmak. Turizmde kümelenme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER