Akademik Personel | 19 Haziran 2021, Cumartesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

10 Nisan 2019
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi birimlerine toplam 15 Öğretim Üyesi alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

[

BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM/ANASANAT DALIKADRO UNVANIDER.ADETAÇIKLAMA 
Fen Edebiyat FakültesiSanat TarihiBizans SanatıDoçent31Doçentliğini Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları bilim alanında almış olmak, Kapadokya bölgesinde Bizans Sanatı ve Arkeolojisi konularında
çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat FakültesiCoğrafyaBeşeri ve İktisadi CoğrafyaDoçent31Doçentliğini Beşeri ve İktisadi Coğrafya bilim alanında almış olmak. Kültürel coğrafya, turizm coğrafyası ve ilişkisel
coğrafyalar alanlarında çalışmaları olmak.
Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitim Programları ve ÖğretimDoçent11Eğitim Programları ve Öğretim alanında doçent unvanı almış olmak, Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim FakültesiTemel EğitimSınıf EğitimiDoçent11Zorunlu eğitim, Avrupa Birliği Ülkeleri Eğitim Sistemleri ve Türkiye Eğitim Sistemiyle karşılaştırmalar ve eğitimde şiddetsizlik ile ilgili çalışmaları olmak.
Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiTürkçe EğitimiDoçent11Doktorasını Türkçe Eğitimi alanında ve yazma eğitimi konusunda yapmış olmak, Doçentlik unvanını Türkçe Eğitimi alanında almış olmak.
Eğitim FakültesiYabancı Diller EğitimiAlman Dili EğitimiDoçent11Erken yaşta yabancı dil öğrenimi, dil öğreniminde altyazılı filmler ve dil gelişiminde çocuk edebiyatı çevirileri alanında çalışmaları olmak.
Eğitim FakültesiBeden Eğitimi ve SporBeden Eğitimi ve SporDoçent11Doçentliğini Spor Bilimleri Bilim dalından almış olmak, Spor Psikolojisi alanında zihinsel dayanıklılık, psikolojik iyi oluş ve psikolojik beceri
antrenmanlarıyla ilgili akademik çalışmaları olmak.
Eğitim FakültesiGüzel Sanatlar EğitimiMüzik EğitimiDoçent11Doçentliğini Müzik Eğitimi alanında almış olmak ve viyolonsel eğitimi ile ilgili
çalışmaları olmak.
Eğitim FakültesiTemel EğitimOkul Öncesi EğitimiDoktor Öğretim Üyesi11Okul öncesinde ilk yardım konusunda çalışmış olmak ve öğrenmeyi öğrenme stratejileri konusunda çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiResimResimDoçent11Plastik Sanatlar alanında doçent unvanını almış olmak, resim ve müzik ilişkisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiGörsel İletişim TasarımıGörsel İletişim TasarımıDoçent11Reklamcılık alanında Doçentliğini almış olmak, kurumsal iletişim ve reklam alanında çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerAğız, Diş ve Çene CerrahisiDoktor Öğretim Üyesi41Ağız, Diş ve Çene Cerrahisinde uzmanlığını almış olmak ve ortognatik cerrahi komplikasyonları üzerine
çalışması olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerAğız, Diş ve Çene RadyolojisiDoktor Öğretim Üyesi41Pterygo-maksiller fissür ve pterygopalatin fossanın konik ışınlı bilgisayarlı tomografisi ile değerlendirilmesi üzerine
çalışması olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerEndodontiDoktor
Öğretim Üyesi
31Kök kanal dolgu patlarının
sitotoksik ve genotoksik etkileri üzerine çalışması olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerPeriodontolojiDoktor Öğretim Üyesi31Romatoid artrit ve oksidatif stres indeksi üzerine çalışması olmak.

 

İlanın detayları ise şu şekilde :

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 24. maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların;

Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak olan Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Adaylar başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçeleri ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın sayfasında yer alan doçentlik sözlü sınavı başvuru dilekçesi’ni (doçentlik sözlü sınavına girecek adaylar için) , özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış; lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil sonuç belgesi ile yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek; Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçentlik sözlü sınavına girecek olan adaylar için sözlü sınav tarihi Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır. (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış; lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil sonuç belgesi ile yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Müdürlüklerine, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen yüzde yirmi (%20) kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir. Başvuru süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.
İlanen Duyurulur.

 

       

Kolay Hobiler