Akademik Personel | 07 Aralık 2019, Cumartesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü 23 Akademik Personel Alımı Yapacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü 23 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre çeşitli fakülte ve bölümlere 23 akademik personel alımı yapılacak. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alımı ilanına göre öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, doçent, profesör ve doktor öğretim üyesi kadrolarına toplam 23 akademik personel alımı yapılacak. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alımı ilanı ile ilgili detaylar haberimizin devamında;

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, doçent, profesör ve doktor öğretim üyesi alımı kadro detayları ve adaylarda aranan şartlar:

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMBÖLÜMANABİLİM DALI/PROGRAMK.UNVANIDERECEADETÖZEL ŞARTLAR
Fen FakültesiİstatistikUygulamalı İstatistikProfesör11Modele dayalı kümeleme analizi konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiMakine MühendisliğiOtomotivProfesör11İçten yanmalı motorlarda enerji ve ekserji analizi ile alternatif yakıtlar, deneysel akışkanlar mekaniği konularında çalışmalar
yapmış olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler FakültesiTarihYeniçağ TarihiProfesör11Doçentliğini Yeniçağ Tarihi alanında almış olmak.
Osmanlı'da gündelik hayat ile
ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler
Eğitimi
Coğrafya EğitimiDoçent11Coğrafya eğitiminde kuraklık, doğal afetler, enerji kaynakları ve hava konularında
çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiÖzel EğitimZihin Engelliler EğitimiDoçent11Özel yetenekli öğrencilerin normal sınıflarda bütünleştirme ve özel yetenekli öğrencilerin matematik başarısını yordayan değişkenler ile ilgili
çalışmalar yapmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiEğitim BilimleriRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkDoçent11Aleksitimi ve duyguları ifade edebilme, madde bağımlılığı ve önlenmesi konularında
çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerPedodontiDoçent11Biyoaktif cam içerikli dental kompozit, cam iyonomer siman ve kuafaj materyallerinin fiziksel, kimyasal ve antibakteriyel özellikleri hakkında çalışmalar
yapmış olmak.
Havacılık ve Uzay Bilimleri FakültesiUçak MühendisliğiUçak MühendisliğiDoktor Öğretim Üyesi51Süperiyonik Li-iletken seramikler, ince filmler ve bataryalar için katı elektrolitler ve Nasicon tipli Li-ion katı elektrolitler üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
Meram Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKulak, Burun ve Boğaz HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi11Vestibüler nörektomi ve total labirentektomi hastaları ile
ilgili çalışma yapmış olmak.
Meram Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöğüs CerrahisiDoktor Öğretim Üyesi11Çocuklarda toraks travmaları ve mediastinal nörojenik tümörler konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
Meram Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoktor Öğretim Üyesi11Radyofrekans ablasyonun supraventriküler taşikardili hastalarda kök hücre ve sistemik inflamasyona etkisi üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
Meram Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi11Ergen anksiyete bozukluklarında oksitosin ve vazopressin düzeyleri ve ilişkili faktörler konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiMimarlıkYapı BilgisiDoktor Öğretim Üyesi51Giydirme cephe sistemlerinin yaşam performanslarının belirlenmesi, geçici afet konutları üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
İLAN NOBİRİMK.UNVANIDERECEADETALESYDSÖZEL ŞART
20190901Yabancı Diller YüksekokuluÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)517080Almanca Öğretmenliği bölümü lisans mezunu olmak. Alman Dili Eğitimi alanında yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası alanında en az 3 yıl ders verme tecrübesi
olmak.
20190902Yabancı Diller YüksekokuluÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)527080İngilizce Öğretmenliği bölümü lisans mezunu olmak. İngiliz Dili Eğitimi alanında yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası alanında 5 yıl ders
verme tecrübesi olmak.
20190903Yabancı Diller YüksekokuluÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)517080İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngiliz Dil Bilimi bölümü lisans mezunu olmak. İngiliz Dili Eğitimi alanında yüksek lisans yapmış olmak.
Belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrasında en az 5 yıl ders verme tecrübesi
olmak.
20190904Güzel Sanatlar Fakültesi/Resim/Resim/Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
517050Resim bölümü lisans mezunu olmak. Bu alanda yüksek lisans
yapmış olmak.
20190905Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri/Arap Dili ve Belagatı/Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)517080İlahiyat Fakültesi veya Arap Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak. Temel İslam Bilimleri veya Arap Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrasında alanında en az 5 yıl ders verme
tecrübesi olmak.
20190906Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi/Felsefe ve Din Bilimleri/Din Psikolojisi/Araştırma Görevlisi717050İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi veya Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak. Din Psikolojisi alanında tezli yüksek lisans veya
doktora yapıyor olmak.
20190907Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Mühendisliği/Uçak Mühendisliği/Araştırma Görevlisi717050Uçak Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Uçak Mühendisliği veya Havacılık Teknolojileri alanında tezli yüksek
lisans yapıyor olmak.
20190908Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Harita Mühendisliği/Kamu Ölçmeleri/Araştırma Görevlisi717050Harita Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Harita Mühendisliği veya Kamu Ölçmeleri alanında tezli yüksek
lisans yapıyor olmak.
20190909RektörlükÖğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)517050Merkezi Laboratuvarda görevlendirilmek üzere; Lisans ve yüksek lisans eğitimini Kimya alanında yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası laboratuvarlarda en az 5 yıl çalışmış olmak. XRF (X-Işını Floresans) ve XRD ( X- Işını Difraksiyonu) cihazları için eğitim sertifikalarına sahip
olmak.

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, doçent, profesör ve doktor öğretim üyesi alımı ilanı ile ilgili detaylar:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Doçent, profesör ve doktor öğretim üyesi alımı ilanı:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları ve durumlarının Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne uygun olması gerekmektedir.

Adayların; http://www.erbakan.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne göre hazırlayacakları puan tablosunu dilekçeleri ile birlikte dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlilik belgesi, doçentlik belgesi, eğiticilerin eğitimi programına katılım belgesi, kimlik belgesi fotokopisi ile birlikte bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, üniversite yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet flaş belleği ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Not: Bilimsel dosyalar ve puanlama tablosu hazırlanırken doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde düzenlenmelidir.

2. 2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlilik belgesi, doçentlik belgesi, eğiticilerin eğitimi programına katılım belgesi, yabancı dil belgesi*, kimlik belgesi fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet flaş belleği ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Not: Bilimsel dosyalar ve puanlama tablosu hazırlanırken doktora öncesi ve doktora sonrası şeklinde düzenlenmelidir.

a) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından; Güzel Sanatlar Fakültesi ile Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nın tüm bölümleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü (Türk İslam Tarihi ve Sanatları Tarihi, Türk Din Musikisi, Türk Süsleme ve Hat Sanatları Anabilim Dalları) ile Temel İslam Bilimleri Bölümü (Kur’an-ı Kerim Okuma Kıraat İlmi ABD), Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümleri ve ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan tüm bölümlerde en az elli beş, diğer bölümlerde en az altmış beş, kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yürütülen bölümlerde en az seksen puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bunlara denk bir puan almış olmak,
b) 06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.02.2018 tarih ve 7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik  Yapılması Hakkında Kanun ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri kapsamında Üniversitemiz Senatosunun 07.03.2018 tarihinde aldığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 31.05.2018 tarihli Genel Kurulu toplantısında onaylanmış olan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Yönergesi Kriterlerine göre, Doçentlik Belgelerini sınavsız almış adaylardan Doçentlik kadrosuna başvuru yapacaklar Üniversitelerarası Kurulca belirlenen jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları halinde dosyaları işleme alınacaktır.

3. 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, eğiticilerin eğitimi programına katılım belgesi, yabancı dil belgesi*, kimlik belgesi fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet flaş belleği ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

a) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından;
İlçelerdeki Fakülteler, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nın tüm bölümleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü (Türk İslam Tarihi ve Sanatları Tarihi, Türk Din Musikisi, Türk Süsleme ve Hat Sanatları Anabilim Dalları) ile Temel İslam Bilimleri Bölümü (Kur’an-ı Kerim Okuma Kıraat İlmi ABD), Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümleri ve Ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan tüm bölümlerde ve öğretim üyesi bulmakta güçlük çekilen anabilim dallarında dekanlığın teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun uygun gördüğü durumlarda elli beş, diğer bölümlerde en az altmış beş, kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yürütülen bölümlerde en az seksen puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bunlara denk bir puan almış olmak,

4. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6. Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

7. İlan edilen profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile doçentlik, doktora, uzmanlık veya sanatta yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

8. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

9. İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde;
a) Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına,
b) Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ÖNEMLİ NOT (1): Puanlama listesine dahil edilen yayınların hangi indekslerde tarandığına ilişkin belgelerin mutlaka bilimsel dosyalara eklenmesi gerekmektedir.
ÖNEMLİ NOT (2): Bilimsel dosyaların haricinde (1) Lisans, (2)Yüksek Lisans, (3)Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, (4) Doçentlik Belgesi, (5)Kimlik Belgesi Fotokopisi, (6)Yabancı Dil Belgesi, (7)Özgeçmiş, (8)Yayın Listesi, (9)Puan Tablosu, (10)Askerlik Durum Belgesi, (11) Eğiticilerin Eğitimi Programına Katılım Belgesi** ve (12) Kamu Kurumlarında Çalışmış ya da Halen Çalışmakta Olanların Hizmet Belgelerini içeren
ayrı bir dosya, başvuru yapılan birime bilimsel dosyalar ile birlikte teslim edilecektir.

**Eğiticilerin Eğitimi Programına Katılım Belgesi : Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne göre Öğretim üyesi kadrolarına atanmalarda ve yükseltilmelerde öğretim üyelerinin Eğiticilerin Eğitimi Programına katılmış olduklarına dair belge aranır. Üniversite içinden ve dışından öğretim üyesi kadrosuna atanacaklarda Eğiticilerin Eğitimi programına katılmamış olanlar, atanmalarından itibaren bir yıllık süre içinde bu eğitimi almaları zorunludur.

ADRES :
Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi No:12 Kat:22 Selçuklu/KONYA Telefon: 0.332.221 06 21-22

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alım ilanı ile ilgili detaylar:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alım ilanı:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Adaylar, Üniversitemizin https://akdsaday.erbakan.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra alacakları “Öğretim Elemanı Başvuru Formu” ve aşağıda belirtilen istenen belgeler ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurabileceklerdir.

GENEL ŞARTLAR
1 – 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2 – ALES’ten en az 70 puan almış olmak. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 12.09.2017 tarih ve 4586 sayılı yazısında belirlenen koşullar uygulanacaktır.)
3 – Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
5 – Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

UNVAN ŞARTLAR
1 – Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
2 – Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/dmaddesi uyarınca yapılacaktır.
3 – Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli(1) yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
(1) Danıştay Sekizinci Dairesinin 17/05/2019 tarih ve 2018/6942 E. Sayılı kararı ile yönetmeliğin 7. maddesinin 3. ve 4. fıkrasında yer alan “…en az tezli” ibaresinin “yürütmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir.
4 – Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
5 – Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYET
1 – Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2 – Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENEN BELGELER
1 – Başvuru Formu (https://akdsaday.erbakan.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvuruyu tamamladıktan sonra sistemden alınacaktır),
2 – Özgeçmiş,
3 – Kimlik belgesi fotokopisi,
4 – Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi,
5 – Lisans mezuniyet transkriptinin fotokopisi,
6 – Bir adet fotoğraf,
7 – ALES Belgesi,
8 – Yabancı Dil Belgesi (YDS veya muadili),
9 – Hizmet Belgesi (Bir kamu kurumunda çalışmış ya da çalışmakta olanlar için),
10 – Özel şartlarda belirtilmiş ise deneyim belgesi fotokopisi.
11 – Özel şartlarda belirtilmiş ise Yüksek Lisans/Doktora mezuniyet belgesi fotokopisi
12 – Özel şartlarda belirtilmiş ise Yüksek Lisans/Doktora öğrenci belgesi fotokopisi
13 – SGK Hizmet Dökümü (Özel sektörde çalışmış ya da çalışmakta olanlar için).

ÖNEMLİ NOT
1 – Elektronik ortamda başvuru yapmayan, başvurusunu onaylamayan veya istenen belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
2 – Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
3 – İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
4 – Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir.
Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

İLAN TAKVİMİ
Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi : 26.09.2019
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 02.10.2019
Giriş Sınav Tarihi : 08.10.2019
Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 11.10.2019
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.erbakan.edu.tr