Akademik İlanlar

Necmettin Erbakan Üniversitesi Akademik Personel Alacak

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları ve durumlarının Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine

Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne uygun olması gerekmektedir.

Adayların; http://www.konya.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne göre hazırlayacakları puan tablosunu dilekçeleri ile birlikte dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2. 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, varsa yabancı dil başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6. Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü

paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

7. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

8. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya

durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine

şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

A D R E S :

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi No:12 Kat:22 Selçuklu/KONYA Telefon: 0.332.221 06 22

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİM BÖLÜM ANABİLİM

DALI/PROGRAM

K.UNVANI DERECE ADETİ ÖZEL ŞARTLAR
Ahmet

Keleşoğlu

Eğitim

Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Coğrafya Eğitimi Profesör 1 1 Beşeri ve İktisadi Coğrafya alanından doçentliğini almış olmak ve Coğrafya eğitimi konusunda çalışmaları bulunmak.
Fen Fakültesi Matematik-

Bilgisayar

Bilimleri

Cebir ve Sayılar Teorisi Profesör 1 1 Fibonacci, Lucas sayıları ve Fibonomial katsayılar ile ilgili çalışmaları olmak.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak

Mühendisliği

Uçak Mühendisliği Profesör 1 1 Kompozit malzemelerde yapısal bütünlük ve kırılma mekaniği konularında çalışmış olmak.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak

Mühendisliği

Uçak Mühendisliği Profesör 1 1 Kompozitlerin üretimi ve alüminyumun talaşsız işlenmesi konularında çalışmaları olmak.
Sağlık

Bilimleri

Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Profesör 1 1 Su ürünlerinin besin kompozisyonu, yağ asitleri ve su ürünlerinin kalite kontrolü alanında çalışması olmak.
Turizm

Fakültesi

Turizm

İşletmeciliği

Turizm

İşletmeciliği

Profesör 1 1 Girişimcilik alanında çalışmaları bulunmak ve İngilizce ders verebilecek niteliklere sahip olmak.
Ahmet

Keleşoğlu

Eğitim

Fakültesi

Eğitim

Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim Doçent 3 1 Mesleki ve teknik eğitimde sanal eğitim konusunda çalışmaları bulunmak ve bu alanda AB projesi yapmış olmak.
Uygulamalı

Bilimler

Yüksekokulu

Uluslararası

Ticaret

Doçent 3 1 Döviz kurunun belirleyicileri, ithalatın belirleyicileri ve teknoloji yoğun mal ihracatı konularında çalışmaları bulunmak.
Ahmet

Keleşoğlu

Eğitim

Fakültesi

Özel Eğitim Zihin Engelliler Eğitimi Yardımcı

Doçent

5 1 Özel eğitim alanında doktora yapmış olmak ve özel eğitimde olumlu davranış desteği ikinci düzey stratejileri konusunda çalışmaları bulunmak.
Ahmet

Keleşoğlu

Eğitim

Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili ve Eğitimi Yardımcı

Doçent

4 1 Eylem araştırması yoluyla yükseköğretimdeki İngilizce öğretim elemanlarının mesleki gelişimi konusunda çalışmaları bulunmak.
Ahmet

Keleşoğlu

İlahiyat

Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Mantık Yardımcı

Doçent

3 1 İbn-i Sina’da modal mantık konusunda çalışmaları bulunmak.
Ahmet

Keleşoğlu

İlahiyat

Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagati Yardımcı

Doçent

5 1 Modern Arap şiiri ve Suriyeli öykü yazarları konularında çalışmaları bulunmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Yardımcı

Doçent

5 1 Dental implant-abutment ilişkisi üzerine çalışmış olmak.
Ereğli

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Enerji

Sistemleri

Mühendisliği

Yardımcı

Doçent

5 1 Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, kömür kurutma üzerine çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Biyoteknoloji Yardımcı

Doçent

5 1 Enerji veya çevre veya gıda teknolojileri konularında çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik Yardımcı

Doçent

5 1 Doktorasını Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Tıbbi Biyoloji veya Biyoteknoloji alanında yapmış olmak ve monoklonal antikorlar veya biyoinformatik alanlarında çalışmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Yardımcı

Doçent

4 1 Ofset baskı tekniği ve dijital baskı sistemleri konularında çalışmaları olmak.
Hukuk

Fakültesi

Kamu Hukuku İdare Hukuku Yardımcı

Doçent

5 1 İslam hukuku alanında doktora yapmış olmak ve kamu ve özel sektörde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuş olmak.
Hukuk

Fakültesi

Özel Hukuk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Yardımcı

Doçent

5 1 İş ve Sosyal Güvenlik alanında doktora yapmış olmak ve iş hukukunda gece çalışması konusunda çalışmaları bulunmak.
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Yardımcı

Doçent

5 1 Renal transplantasyon konusunda eğitim almış olmak, Mesane tümörlerinde P 53 ve Ki 67 ekspresyonunun grade ve evre ilişkisi konusunda araştırması olmak.
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yardımcı

Doçent

5 1 Girişimsel radyoloji uygulamalarında uyanık sedasyon için farklı ilaçların karşılaştırılması konusunda çalışma yapmış olmak.
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yardımcı

Doçent

5 1 Tavşan diz eklemine enjekte edilen deksketoprofen trometamolün histopatolojik ve biyokimyasal etkilerinin araştırılması konusunda deneysel çalışma yapmış olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı

Doçent

5 1 Kemik iliği nakli yapılmış çocuklar ile donör ve donör olmayanlar üzerinde psikopatolojik çalışma yapmış olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Yardımcı

Doçent

5 1 Alfa amanitin zehirlenmesinden nefrotoksisite ve oksidatif stres üzerine deneysel çalışma yapmış olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Yardımcı

Doçent

5 1 KOAH alevlenmesiyle gelen hastalarda diüretik kullanımının brain natriüretikpeptit (BNP) düzeyindeki değişim ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı

Doçent

5 1 Pankreatk IPMN ve ekstrapankreatik maligniteler üzerine çok merkezli çalışması olmak ve Pankreatoloji eğitimi almış olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Yardımcı

Doçent

5 1 Kalp krizi geçiren hastalarda kardiyak rehabilitasyon konusunda çalışma yapmış olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı

Doçent

5 1 Akut ishalli infantlarda K vitamini eksikliği gelişme riski konusunda çalışma yapmış olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yardımcı

Doçent

5 1 Ankilozan spondilitli hastalarda otonomik disfonksiyon alanında çalışma yapmış olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Yardımcı

Doçent

5 1 Karaciğer metastazlarının saptanmasında karaciğere spesifik kontras madde ile dinamik karaciğer MRG çalışması yapmış olmak.
Mühendislik ve

Mimarlık

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Hidrolik Yardımcı

Doçent

5 1 Karbonat çökeltisiyle hidrolik iletkenlikte azalma üzerine çalışmaları olmak.
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Makine

Mühendisliği

Makine

Malzemeleri ve İmalat Teknolojisi

Yardımcı

Doçent

5 1 İmalat Mühendisliğinde doktora yapmış olmak. Elostomer malzemeler ve yüksek alaşımlı çeliklerin korozyonu üzerine çalışmaları olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe Felsefe Tarihi Yardımcı

Doçent

5 1 Negatif Teoloji konusunda çalışmaları olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası

İlişkiler

Uluslararası

İlişkiler

Yardımcı

Doçent

5 1 Brezilya dış politikası konusunda çalışmaları bulunmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası

İlişkiler

Siyasi Tarih Yardımcı

Doçent

5 1 Türkiye-İran ilişkileri ve Çin dış politikası konularında çalışmaları bulunmak.
Uygulamalı

Bilimler

Yüksekokulu

Muhasebe ve

Finansal

Yönetim

Yardımcı

Doçent

1 1 Paket program kullanımı ve yönetim muhasebesi konularında çalışmaları bulunmak.
Uygulamalı

Bilimler

Yüksekokulu

Muhasebe ve

Finansal

Yönetim

Yardımcı

Doçent

5 1 Yönetim muhasebesi, performans karnesi ve KOBİ finansmanı konularında çalışmaları bulunmak.
Uygulamalı

Bilimler

Yüksekokulu

Ulaştırma ve

Lojistik

Yönetimi

Yardımcı

Doçent

5 1 Viral pazarlama, itibar yönetimi ve 5S tekniği konularında çalışmaları bulunmak.
Uygulamalı

Bilimler

Yüksekokulu

Uluslararası

Ticaret

Yardımcı

Doçent

5 1 İktisat alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak ve parasal aktarım mekanizması alanında çalışmaları bulunmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu