Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Necmettin Erbakan Üniversitesi Akademik Personel Alacak

2 Nisan 2016
Necmettin Erbakan Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları ve durumlarının Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’nde uygun olması gerekmektedir.

Adayların; http://www.konya.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne göre hazırlayacakları puan tablosunu dilekçeleri ile birlikte dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

1 – 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2 – 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 – 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4 – Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6 – Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

7 – İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

8 – İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adayları ile Hukuk Fakültesine başvuracak Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Nişantaşı Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No: 12 Kat: 22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0.332.280 80 73

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI/PROGRAM K.UNVANI DERECE ADETİ ÖZEL ŞARTLAR
Fen Fakültesi Biyoteknoloji Profesör 1 1 Organik-inorganik hibrit Schottky yapılar üzerine yayınları olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Profesör 1 1 Eğitim yöntemleri, liderlik ve yönetim, eğitim bilim ve araştırmaları, proje yönetimi ve değerlendirmesi konularında yurtdışı eğitimi almış olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Profesör 1 1 Perinatal dönemde psikiyatrik bozukluklar ve tedavileri ile ilgili çalışmaları olmak.
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Profesör 1 1 Çocuk ürolojisi alanında çalışmaları olmak.
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 1 Vitroretinal cerrahi konusunda çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi Profesör 1 1 Sefaretnameler ve şehrengizler konularında çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Profesör 1 1 Bağlanma, problem çözme ve sosyal kaygı konularında çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi Profesör 1 1 Örgütsel güven ve etik liderlik konularında çalışmaları olmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe Ve Din Bilimleri Dinler Tarihi Profesör 1 1 Konya Bahaileri konusunda çalışmaları olmak.
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Mekanik Profesör 1 1 Kompozit malzemeler ve kırılma mekaniği konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği Kamu Ölçmeleri Profesör 1 1 Belediyeler için bilgi sistemi modelinin oluşturulması konusunda çalışmaları olmak.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Doçent 3 1 Yerel yönetimler ve yönetim tarihi alanında çalışmaları olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kuran’ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Yardımcı Doçent 5 1 Kur’an-ı Kerim’in anlaşılmasında vakıf ve iptidanın rolü konusunda çalışmaları olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tasavvuf Yardımcı Doçent 5 2 Konevi Ekolü ve Molla Fenari hakkında çalışmaları bulunmak veya Cezire-i Mesnevi şerhine göre Mevlevilik konusunda çalışmaları olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Yardımcı Doçent 5 1 Klasik ve modern dönem tefsir kaynaklarında kadın algısı konusunda çalışmaları olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anayasa Hukuku Yardımcı Doçent 5 1 Din ve vicdan özgürlüğü konusunda çalışmaları olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Yardımcı Doçent 5 1 Mecelle’de iş sözleşmesi konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Yardımcı Doçent 5 1 FPGA kullanarak yüksek frekans uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik Yardımcı Doçent 5 1 Ampirik ve yapay zeka yöntemleri ile askıda katı madde tahmini ve taşkın modelleme konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Restorasyon Yardımcı Doçent 3 1 Kültür mirasının korunması ve restorasyon konularında Mimarlık bölümünde yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Yakınçağ Tarihi Yardımcı Doçent 5 1 İstanbul konut tarihi, muhallefat defterleri, semt monografisi konularında çalışmaları olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Genel Sanat Tarihi Yardımcı Doçent 5 1 Konya Evleri konusunda çalışmaları olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman Yardımcı Doçent 5 1 İşletmelerde finansal başarısızlık tahmini ve yapay sinir ağları konularında çalışmaları olmak.
Ereğli Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Yardımcı Doçent 3 1 Okul yönetiminde karar verme ve değerler eğitimi konusunda çalışmaları olmak.
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yardımcı Doçent 5 1 Otel aşçılarında iş stresi, iş tatmini ve örgütsel bağlılıkla ve toksik davranışlar konularında çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Yardımcı Doçent 1 1 Türk Tiyatrosunda Milli Mücadele, Cumhuriyet döneminde çocuk edebiyatı ve çocuk tiyatrosu konularında çalışması olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Yardımcı Doçent 5 1 Flüt eğitiminde psikolojik tip kuramına dayalı öğrenme uygulamaları ve öğrenci başarı düzeyi konularında çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Yardımcı Doçent 1 1 Güzel Sanatlar Liselerinde bireysel ses eğitimi konusunda çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Yardımcı Doçent 5 1 Öğretmen tükenmişliği ve Yabancı Dil Öğretimine yansımaları konusunda çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Eğitimi Yardımcı Doçent 1 1 Argumantasyon temelli fen öğretimi konusunda çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Yardımcı Doçent 2 1 Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Sınavları üzerine çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Zihin Engelliler Eğitimi Yardımcı Doçent 5 1 Öğretmen uygulamalarında bireyselleştirilmiş eğitim programları konusunda çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi Yardımcı Doçent 1 1 Üçgensel sayılar, Pell denklemleri ve Diophantine denklemleri konularında çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi İlköğretim Okul Öncesi Eğitimi Yardımcı Doçent 5 1 Oyun temelli bilişsel gelişim programları konusunda çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Yardımcı Doçent 5 1 Yer temelli ve karşılaştırmalı eğitim konusunda çalışmaları olmak.
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı Doçent 5 1 Kozmotik jinekoloji sertifikası olmak. Kozmotik vajinal cerrahi ile ilgili çalışması olmak.
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı Doçent 5 1 Anne-bebek bağlanmasında kortizol oksitosin ve prolaktin düzeylerinin annenin depresyon ve stres düzeyleri ile ilişkisini araştıran çalışması olmak.
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Yardımcı Doçent 5 1 ERCP ile laparoskopik cerrahi ilişkisi hakkında çalışması olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 5 1 Çocuk yoğun bakım sertifikası olmak. 0-24 yaş arası bireylerde B-12 vitamin düzeyleri ile ilgili çalışması olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 5 1 Çocuklarda kızamık salgınında filogenetik çalışması ve çocukluk çağı tüberkülozu ile ilgili çalışması olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Yardımcı Doçent 5 1 Diyastolik kalp yetmezliğinde serum statin düzeyleri hakkında ve kronik total femoropopliteal arter tıkanıklıklarında subintimal anjioplasti ve stentleme hakkında çalışmaları olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Yardımcı Doçent 5 1 Kolon polipleri ile tiroid nodüllerinin birlikte görülme sıklığı ile ilgili çalışmaları olmak. 5 (beş) yılı aşkın girişimsel radyoloji deneyimi olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Yardımcı Doçent 5 1 Akciğer kanserli hastaların radyoterapilerinde Glutamin desteği ile ilgili çalışmaları olmak.
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Yardımcı Doçent 5 1 Koroner arter by-pass cerrahisinde radial arter grefti kullanılan hastalarda ameliyat sonrası dönemde brakiyal ve ulnar arterlerde meydana gelen akım ve çap değişiklikleri ile ilgili çalışması olmak.
Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Yardımcı Doçent 5 1 Damla, karık ve kapiler sulama yöntemleri konularında çalışmaları olmak veya DNA-barkod ve markör analizleri ile bitkisel ürünlerde köken doğrulama ve tağşiş belirleme konularında çalışmaları olmak.
Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Yardımcı Doçent 5 1 Orta Anadolu bölgesinde hibrit mısır çeşitlerinin Bor Toksisitesi ve noksanlığına tepkilerinin belirlenmesi konusunda çalışmaları olmak veya altın katalizörlü organik reaksiyonlar, bilgisayar destekli teorik kimya ve ilaç tasarımı konularında çalışmaları olmak.
Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Yardımcı Doçent 5 1 Besin destekleri, bitkisel yağlar ve üretimleri konularında endüstriyel tecrübeye sahip olmak.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık Yardımcı Doçent 5 1 Bayesci yapısal eşitlik modeli konusunda çalışmaları olmak.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi Yardımcı Doçent 5 1 Ürün ve süreç yeniliği konusunda çalışmaları olmak. 10 yıllık ar-ge çalışmaları tecrübesi olmak.
       

Kolay Hobiler